متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

5/5 - (50 امتیاز)

متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد( ISO14001:2004 سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد ISO 14001:2015 ایزو 14001 ویرایش 2015 درحال حاضر جدیدترین و بروزترین ویرایش استاندارد ISO14001 یعنی سیستم مدیریت زیست محیطی است. تمامی سازمانهای دارنده گواهینامه ISO 14001:2004 بایددرنظر داشته باشند بجهت انتشار ویرایش جدید ISO14001 درسال 2015 بایستی گواهینامه ISO14001:2004  خودرابروز کرده و گواهینامه ISO14001:2015 دریافت کنند. گواهینامه ISO14001:2015 و اساسا تمام گواهینامه های ایزو ISO اعتبار سه ساله داشته امابه جهت اطمینان ازانطباق فرایندهای شرکت باالزامات ISO14001:2015 سالانه درموعد دریافت ممیزی ازسوی CB یعنی شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو ISO ممیزی خواهند شد.

ازخانواده ISO14000 سیستم مدیریت زیست محیطی استانداردهای دیگری نیز منتشر شده اند. ISO14004 راهنمایی برای استقرار ، اجرا ، نگهداری و توسعه سیستم مدیریت محیط زیست و هماهنگ باسایر سیستمهای مدیریتی است. ISO14006 یااستاندارد طراحی سازگار بامحیط زیست برای سازمانهایی درنظر گرفته شده که سیستم مدیریت محیط   زیست یا ISO14001 رامستقرو اجرا کرده اند امااستاندارد ISO14006برای انواع سازمانهای دارنده سایر استانداردهای مدیریتی مناسب است. ISO140064 استانداردی جهت کمی سازی و گزارش دهی و انتشار گازهای گلخانه ای و حذف آنها میباشد. اما ISO14001 معروف ترین ، عمومی ترین و پرکاربردترین استاندارد سری ISO14000 است.

متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 جهت دانلود درلینک زیرقرار داده شده است.

دانلود رایگان متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

بامادرارتباط باشید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.