اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد ISO22000:2005 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

5/5 - (40 امتیاز)

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد( ISO22000:2005  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

استاندارد ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و برای تمامی شرکتها و نهادهای فعال درزنجیره مواد غذایی ازمزرعه تاسفره کاربرد دارد.

بحث ایمنی مواد غذایی و استاندارد ISO 22000 بدلیل آلودگیهای منتقله ازمواد غذایی و خطرات ایجاد کننده برای مصرف کننده مطرح شد.

اخذ گواهینامه ایزو 22000:2005 توسط نهادهای فعال درزمینه مواد غذایی و اعلام داشتن گواهینامه ایزو 22000 این اطمینان خاطررابه مشتریان میدهدکه مرکز مذکور دارای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و میتوان ازسلامت موادغذایی تهیه شده یامواد غذایی مورد مصرف مطمئن بود. ازآنجاکه خطرات ایمنی مواد غذایی یا آلودگیها ممکن است درهر مرحله اززنجیره تامین مواد غذایی رخ دهد ، لذا ضروری میباشدکه کنترلهای لازم درهر مرحله صورت گیرد. استاندارد ایزو 22000 همان روشهای کنترلی و راه و روش جلوگیری ازوقوع خطرات ایمنی مواد غذایی است.

استاندارد ISO22000 اولین باردر سال 2005 تهیه و تدوین شد. درحال حاضرنیز استاندارد ایزو 22000 تحت ویرایش بوده و نسخه نهایی و ویرایش دومش درسال 2017 رونمایی خواهد شد.

درگذشته و قبل ازانتشار استاندارد ISO 22000:2005 ازاستاندارد آمریکایی HACCP (تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی ) استفاده میشداما استاندارد ISO22000:2005 سیستم مدیریتی راارائه داد و HACCP نیز بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی درالزاماتتش قرارگرفت.
الزامات استاندارد ISO22000 میتواند مستقل ازسایر استانداردهای مدیریتی موجود درسازمان بکار گرفته شود یابا آنها ترکیب شود . لذا سازمانهای دارنده گواهینامه HACCP میتوانند براحتی سیستم خودرابا استاندارد ایزو22000 همراستا کرده و گواهینامه ISO22000:2005 دریافت نمایند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستمهای مدیریتی متن انگلیسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ISO22000:2005 رادرلینک زیردر اختیار متقاضیان قرار داده است.

دانلود رایگان متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد ISO22000:2005   ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

بامادرارتباط باشید …

مطالب مهم مرتبط دیگر که متقاضیان به دنبال آن هستند.

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

 

 

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط