اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

5/5 - (2 امتیاز)


متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ( ISO/IEC27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

متن انگلیسی استاندارد ISO27001:2013 الزامات و نیازمندیهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رابیان میکند. نام کامل ایزو 27001 ، ISO/IEC 27001:2013 ( تکنولوژی اطلاعات – تکنیکهای امنیت – سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات – نیازمندیهای بین المللی ) است زیرا متن استاندارد ISO27001 درهمکاری مشترک سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO ) و کمیسیون علوم الکترونیکی بین المللی ( IEC ) نگاشته شده است. بطورکلی خانواده ISO/IEC27000 بامحوریت امنیت اطلاعات میباشد برای مثال ایزو 27000 واژگان سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 27001 نیازمندیها و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 27002 راهنمای عملی مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 27003 راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 27004 اندازه گیری سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 27005 مدیریت خطر امنیت اطلاعات ، ایزو 27006 ، ایزو 270011 ، ایزو 27031 ، ایزو 27035 ، ایزو 27799 همگی ازخانواده ایزو ISO/IEC27000 هستند.

متن استاندارد ایزو 27001:2013 باموضوعیت نیازمندیهای سیستم مدیرت امنیت اطلاعات بارویکرد استاندارد سیستم مدیریت ریسک iso31000:2009 نگاشته شده است. بسیاری ازاستانداردهای منتشره بعداز ISO31000:2009 مانند ISO9001:2015 و ISO14001:2015 برپایه سیستم مدیریت ریسک نگاشته شدند .ایزو 27001:2013 بااستاندارد ISO9001:2015   ، ISO14001:2015 ، ISO31000:2009 نیزسازگاری داردبه همن علت میتواند باسایر سیستمهای مدیریتی مستقر شده درسازمان بکارگرفته شود.

ایزو 27001:2013 ازطریق اجرای الزامات استقرار، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسکها درکلیه مراحل طراحیها ، اجرای فرایندها و سیستمهای اطلاعاتی ، امنیت اطلاعات راتضمین مینماید.

اهمیت اطلاعات هرسازمان ، بعنوان سرمایه سازمان و اهمیت امنیت اطلاعات ، سازمانها رابرآن میداردتا الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) رادرسازمان خود پیاده سازی کرده و گواهینامه ایزو 27001 رادریافت دارند.
متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 جهت آشنایی علاقمندان جهت دانلود در زیر آورده شده است .

متن انگلیسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن انگلیسی استاندارد ( ISO/IEC27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده خدمت رسانی درزمینه مشاوره و نحوه اخذ گواهینامه ISO27001 میباشد.

بامادرارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط