اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 برای اولین باردر مارس 2018 منتشر شد. استاندارد ایزو 45001:2018 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشدکه برای اولین باربه صورت استاندارد بین الملللی و تحت اعتبار سازمان استاندارد سازی بین المللی ( ISO) منتشر شده است. تاقبل ازانتشار ISO 45001:2018 ازسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شده توسط کشور انگلستان و تحت عنوان OHSAS 18001:2007 استفاده میشد. استاندارد ISO 45001:2018 برپایه و اسلوب ایزو 9001:2015 تدوین شده است. استاندارد ISO 45001:2018 و کلا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بافراهم آوری چهارچوبی برای ایجاد محیطی ایمن برای کارکنان ، کاهش ریسکهای محیط کاری و محیطی بهتر و ایمنتربه مدیران و سیستمهای کاری کمک مینماید.

Iaf ( انجمن بین المللی اعتبار بخشی ) ، برای گواهینامه های صادر شده OHSAS18001:2007 برای شرکتها اعتباری سه ساله بعداز انتشار ISO45001:2018 قائل شده است. بدین ترتیب اگر شرکتی درسال 2018 گواهینامه OHSAS18001:2007 رادریافت نماید این گواهینامه براساس قوانین IAF تاسال 2021 اعتبار خواهد داشت یعنی تاسه سال میتوان ازاین گواهینامه استفاده کرداما اگر شرکتی درسال 2019 گواهینامه OHSAS 18001:2007 رادریافت نماید طبق قانون IAF این گواهینامه تاسال 2021 ( سه سال پس ازانتشار ISO 45001:2018 ) به مدت 2 سال اعتبار خواهد داشت یعنی بعد از سال 2021 تمام گواهینامه های OHSAS 18001:2007 صادر شده فاقد اعتبار هستند.

توصیه میشود شرکتهای دارنده گواهینامه OHSAS18001:2007 باتوجه به نسخه منتشر شده ISO 45001:2018 و استفاده ازهمین متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 نسبت به بروز آوری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مستقر درشرکت خود اقدام نمایند و گپهای موجوددر مقایسه با ISO45001:2018 رابرطرف نمایند. ISO45001:2018 درمقایسه با OHSAS18001:2007 تغییراتی داردکه بیشتردر راستای همسو شدن با متن استاندارد ISO9001:2015 بوده است.

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط