متن فارسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی )

5/5 - (30 امتیاز)

متن فارسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی )

استاندارد ISO /TS 29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی است. استاندارد ISO/TS 29001:2010 جهت طراحی ، توسعه و تولید و کنترل خدمات ومحصولات درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

متن فارسی و ترجمه استاندارد ISO/TS 29001:2010 سازگاری و هماهنگی بسیاری باالزامات ایزو 9001 دارد. استاندارد ISO/TS 29001:2010 مورد استفاده پیمانکاران EPC، تامین کنندگان و پیمانکاران شاغل درصنایع نفت ، گازو پتروشیمی میباشد.

پیاده سازی استاندارد ISO/TS 29001:2010 و داشتن گواهینامه ISO /TS 29001:2010 امتیازی برای شرکت درمناقصات و قرادادهای کاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی محسوب میشود.

چراکه داشتن استاندارد ISO/TS 29001 نشان دهنده تعهد سازمانهابه بهبود راههای مدیریت ریسکها ، ساده کردن عملیات جهت بهبود کیفیت و کاهش ضایعات و ارتباطات بهتر و ارزیابی منظمترکه بهبود مستمررا بدنبال دارد، است. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بدلیل ماهیتشان یکی ازپر ریسکترین و پرخطرترین صنایع بشمار میروند. یک سهل انگاری کوچک درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی ممکن است منجربه صدمات و لطمات جبران ناپذیری برای محیط زیست و افراد شودبه همین دلیل درصنایع نفت و گاز انتخاب پیمانکاران ، ارزیابی عملکرد پیمانکاران وتامین قطعات و تجهیزات ازتامین کنندگان حائز اهمیت فراوان میباشد. مطمئنترین راه برای اطمینان ازعملکرد مناسب پیمانکاران و تامین کنندگان داشتن گواهینامه ISO /TS 29001:2010 است.

متن فارسی استاندارد ایزو 29001:2010 جهت استفاده علاقمندان درلینک زیرآورده شده است.

متن فارسی استاندارد ایزو 29001:2010 ( متن فارسی استاندارد ISO/TS29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی )

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن تجربه کاربا دهها شرکت و سازمان و پیمانکار نفت و گاز آماده اطلاع و خدمت رسانی به سازمانها و پیمانکاران نفت وگاز میباشد.

بامادرارتباط باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.