اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 ( متن فارسی استاندارد ISO31000:2009 ) سیستم مدیریت ریسک

4.7/5 - (1032 امتیاز)

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 ( متن فارسی استاندارد ( ISO31000:2009 سیستم مدیریت ریسک

استاندارد مدیریت ریسک درسازمان استاندارد جهانی ISO باشماره ISO31000 ودرسازمان استاندارد ملی ایران باشماره 13245 شناخته میشود. ایزو 31000 یک چارچوب کلی برای مدیریت ریسک درتمام یابخشی ازسازمان ارائه میدهد. استاندارد مدیریت ریسک یا ایزو 31000 فرایندی جدااز فرایندهای سازمان نیست بلکه باید دردل هرفرایند ودرهر لحظه ازاجرای فرایند ریسکهای فرایند مدیریت شوند. بطور کلی استاندارد ISO31000 یک راهکار کلی رابرای مدیریت ریسکهای فرایندهای سازمان ارائه میدهد.

مدیریت ریسک ISO31000 فعالیتی سیستماتیک برای شناسایی ریسکها ، تحلیل ریسکها ، سنجش و برخورد باریسک و پایش و بازنگری اقدامات برخورد ریسک است. هریک ازمفاهیم و روشهای شناسایی ، تحلیل ، سنجش و برخورد و پایش و بازنگری ریسک دراستاندارد ایزو 31000 تشریح شده است.

تکنیکهای زیادی برای ارزیابی ریسک بعنوان عنصر اصلی فرایند مدیریت ریسک وجود داردکه شرح و بسط روشهای ارزیابی ریسک دراستاندارد ISO31010 مورد بررسی قرار گرفته است و دراستاندارد ایران نیزبا شماره INSO14560 شناخته میشود.

استاندارد مدیریت ریسک ISO31000 بطور خاص ایمنی و بهداشت و محیط زیست رامدنظر قرار نمیدهد بلکه یک استاندارد عام مدیریت ریسک است البته استاندارد ایزو 31000 برای مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی بعنوان فرایند جاری سازمان نیز کاربرد دارد اما تنها برای مدیریت ریکسهای HSE نیست.
فرایند مدیریت ریسک بطور دقیق بایدمورد پایش و نظارت مدیریت ارشد سازمان باشد زیراهر گونه تصمیم درجهت برخورد باریسکها ممکن است تغییردر فرایند یاتغییری بزرگ درکل سازمان راسبب شود. به همین علت قبل ازتصمیم گیری درباره نوع برخورد باریسک باید فاکتورهای زیادی ازجمله هزینه فایده طرح مذکور درجلسات متعدد باحضور اعضای تصمیم گیرنده سازمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک مطابق بااستاندارد ISO31000 فواید زیادی ازجمله ترغیب کل اعضای سازمان درزمینه مدیریت پیشگیرانه فعال ، انطباق باالزامات قانونی و نظارتی ، تخصیص و استفاده اثربخش ازمنابع برای برخورد باریسک ، بهبود کارایی و اثر بخشی عملیاتی ، ارتقا عملکرد ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی و حداقل ساختن تلفات و … رابدنبال دارد.

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 در زیرقرار گرفته است.

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 ( متن فارسی استاندارد ISO31000:2009 ( سیستم مدیریت ریسک

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتجربه مشاوره های فراوان درزمینه سیستمهای مدیریتی آماده هرگونه اطلاع رسانی در زمینه فرایند مدیریت ریسک و ایزو 31000 به سازمانها میباشد.

بامادرارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش جدید داره یا همون ویرایش قبلی صادر میشه؟ برای همه شرکتها مدیریت ریسک کاربرد داره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط