متن فارسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی

5/5 - (100 امتیاز)

متن فارسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی

HSE-MS برگرفته ازاول کلمات عبارت health , safety & environmental management system به معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است.

کارکرد اصلی سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS ارائه روشی هدفمند جهت حصول اطمینان ازاینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود درزمینه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق شناسایی ، حذف ویا کنترل میگردد میباشد.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS بخشی ازنظام کل و سیستم مدیریت کلی سازمان بوده وبا سیستم مدیریت کلی ارتباط داشته امابه جهت سهولت همه جا بعنوان سیستم مدیریت HSE یاد میشود.

دربحث گواهینامه های مدیریتی باید گفت چون HSE-MS تنهایک مدل بوده و استاندارد تدوین و تایید شده توسط سازمان استاندارد ایزو ISO نیست قاعدتا نباید گواهینامه ای بابتش صادر شود اماچون مدل HSE-MS اچ اس ای ام اس بطور تقریبی ترکیب دو استاندارد ISO 45001 یعنی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و استاندارد iso14001 یعنی سیستم مدیریت محیط زیست است ، برخی از CB ها یعنی همان شرکتهای صادرکننده گواهینامه های ایزو ISO به شرکتهای دارنده گواهینامه های ISO 45001 و ISO 14001 ، گواهینامه HSE-MS اعطا میکنند. گواهینامه HSE-MS چون صرفا تاییدی برهمسو بودن فرایندهای شرکت باالزامات HSE-MS است قاعدتا نباید هزینه ای بابتش دریافت شود.

متن فارسی مدل HSE-MS اچ اس ای ام اس شرح کامل الزامات و عناصر سیستم مدیریت HSE میباشد و درلینک زیرجهت دانلود آورده شده است.

دانلود رایگان متن فارسی استاندارد مدل اچ اس ایی ام اس ( متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی

مشاوره درخصوص نحوه اخذ گواهینامه اچ اس ایی ام اس HSE-MS و معرفی مراکز و CBهای مجاز صدور گواهینامه HSE-MS یکی ازخدمات مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشد.

بامادر ارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.