اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مدرک معتبر ایزو

مدرک معتبر ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

مدرک معتبر ایزو

مدرک معتبر ایزو یعنی مدرکی که قابلیت استعلام و ریجستری داشته باشد. زیرا یک گواهی ایزو بدون رجیستر تنها یک برگه کاغذ است و هیچ اعتباری ندارد، برای استعلام و اطلاع از نحوه استعلام ایزو بایدابتدا ایزو راشناخت. مراجع صدور انرا شناخت اینگونه میتوان حتی بدون استعلام درابتدا اصالت یک گواهینامه ایزو رابررسی کرد. وتا حدودی زیادی میتوان به معتبر بودن یک مدرک گواهی ایزو پی برد. دراینجا ابتدا پس ازمعرفی ایزو از مراجع صدور گواهینامه ایزو نیز اطلاعاتی رادر اختیار شما قرار میدهیم. تابتوانید باشناخت مراجع ومیزان اعتبار مراجع صدور ایزو تاحدی زیاداز ایزو و میزان اعتبار مدرک ارائه شده اطمینان حاصل کنید.

سازمان ایزو چیست؟

ایزو ویا سازمان INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یاهمان سازمان استاندارد جهانی ISO یک سازمان جهانیست و وظیفه تدوین و تنظیم قوانینی بین المللی رابمنظور یکپارچه سازی قوانین استاندارد درجهان عهده دارد.

مراجع معتبر صادر کننده ایزو

مدرک معتبر ایزو دو گروه میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF اما تمام موسسات ایزو دو دسته کلی میشوند. موسسات تحت نظر انجمن IAF و موسسات خصوصی غیر IAF هستند. بجهت تشخیص تفاوت این دو موسسه بایدابتدا خود گواهی ایزو را شناخت. سپس مراجع و انجمنهای مرجع موسسات رانیز حتما بخوبی شناخت و دراین بخش توضیحات کاملی منباب این مسئله ارائه میدهیم.

سازمان ایزو

گواهی ایزو توسط سازمان ایزو تدوین میشود. ایزو به لاتین: ISO شناخته میشود. مؤسسه بین‌المللی تعیین استاندارد ازنمایندگان موسسات استانداردسازی ملی تشکیل شدست. ایزو سازمان غیردولتی ست ودر سطح وسیع باتدوین و وضع استانداردهای کلی و جزئی برای تمام مشاغل وشرکتها سازمان هابا تمام زمینه های فعالیت درهرجای دنیابه هماهنگ‌ سازی استانداردهای متفاوت جهانی میپردازد. درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو 164 عضو دارد. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران NACI عضو اصلی این سازمان بوده و عضویت درون کمیته های فني ايزو درتدوين انواع استاندارد بين‌المللي نقش مهمی دارد ایران مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته است.

انواع استانداردهای ایزو

استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شده اند. اين استانداردهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیشتراز19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست.

مراجع صادر کننده ایزو

گواهی ایزو درهمه جای دنیا توسط مراکزی صادر میگرددکه بدانها CB میگویند، نام کامل اینمراکز CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو درایران یکی ازعضوهای CBهادر ایران هستند، تمام CBها درتمام نقاط جهان زیرنظر مستقیم موسساتی فعالیت میکنندکه درحقیقت زیرمجموعه انهابحساب میایند،این موسسات رابانام AB میشناسند و درحقیقت ناظران وبازرسان CB هاهستند، نام کامل این موسسات ACCREDITY BODY است و بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور AB مجزا و مخصوصی دارد، اما تمام ABها زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند و بنوعی میتوان گفت مرجع اصلی بعداز سازمان استاندارد جهانی انجمن بین المللی ست، واین مجمع بین المللی IAF نام دارد.

IAF چیست؟

بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن IAF بابت هرکشور AB های مخصوصی راپس ازبررسی تایید کرده و سپس همین موسسات راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوطه مجمع IAF میتوان لیست کامل کشورهارا بهمراه ABهای مورد تایید انجمن IAF کشور بهمراه نام و مشخصات لازم رامشاهده کرد. AB تعریف شده توسط انجمن IAF درایران NACI نام دارد وتنها AB تایید وتعریف شده انجمن IAF برای ایران است، تنها AB تعریف شده IAF ایرانست و 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS نام دارد و غیره.

مدرک ایزو معتبر

مدرک معتبر ایزو و شرکتهای متقاضی ایزو بایستی ازطریق مرجع صدور تاحد زیادی اعتبار خودرا میگیرد، اکنون باشناخت مراجع ایزو تاحدزیادی میتوان ازنوع مدرک و سایت مرجع ایزو مورد نظر رابررسی کرداگر مدرک ایزو توسط مراجع عضو انجمن IAF باشدباید بتوان مدرک ایزو مربوطه رادر سایت رسمی IAF استعلام کرد، وپس ازانتخاب نام کشور و انتخاب AB صادرکننده میتوان گواهینامه رااستعلام کرد، اگرهم گواهینامه ازمراکز خصوصی غیر IAF باشد میتوان به سایت مرجع صادرکننده ایزو رفته و باتوجه بشماره سریال برگه ایزو به سایت مرجع رفته واستعلام کرده و ایا برگه ایزو ذکرشده ازاین سایت صادر گردیده یانه، پس میتوان گفت تمام ایزوها قابل استعلام هستند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی اماده ارائه انواع مشاوره بصورت رایگان درزمینه ایزو و اخذگواهینامه های معتبر قابل استعلام درخدمت شماست.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط