اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management

3.3/5 - (684 امتیاز)

مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management

مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management فرآیندی مبتنی برشواهدست که‌توسط مدیریت ارشد شرکت راهبری شده وبرای رسیدن به‌اهداف سازمان بربهبود عملکرد وکیفیت ورضایت ذی نفعان تمرکز دارد. اولین اثرات مدیریتکیفیت جامع درپیگسترش بازارهای داد و ستد و خدمات و افزایش اهمیت کیفیت و کنترل آن پدیدار شد و پس ازچندی به‌عاملی تاثیرگذار بدل شد. با روی آوری صنایع به‌تولید انبوه مدیریت کیفیت شکل علمی‌تری به‌خود گرفت. برای‌درک بهتر مدیریت کیفیت جامع TQM بهتر است باتعاریف زیر آشنا شویم:

کیفیت Quality : تمام ویژگی‌ها و مشخصه‌های محصول‌یا خدمات که توانایی برآورده ساختن نیازهای ذکر شده یاضمنی مشتری محصول رادارند.

کنترل کیفیت Quality Control : آزمایش نمونه‌ای ازخروجی و مقایسه آن‌با شاخص‌ها برای‌حفظ استانداردها درمحصولات تولید شده است.

امابازهم QC پاسخگوی نیاز صنایع و مصرف کنندگان به‌کیفیت مطلوب نبود. بنابراین مفهوم مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management مطرح شد. مطلب حاضر درپی‌توضیح کوتاهی درحوزه TQM است. درTotal Quality Management نحوه نگرش‌به مدیریت مجموعه تفاوتی جالب دارددر مدیریت کیفیت جامع درحقیقت مدیر مجموعه درتلاش است که‌با استفاده ازهمکاری کارکنان و مشتریان و سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان کیفیت رابه‌طور مستمر بهبود بخشد. درواقع Total Quality Management باترویج فرهنگ مشارکت درتمامی سطوح شرکت برکیفیت محصولات و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.

مزایای اخذ TQM

TQM بااین استراتژی مدیریتی بدنبال افزایش سطح کیفیت، رضایت ذی نفعان رانیز جلب می‌کند. ذی نفعان مجموعه مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط اطراف و کارمندان مجموعه هستند. این بهبود سطح کیفیت درمدیریت کیفیت جامع به‌ این‌ دلیل حاصل می‌شود که‌هدف مجموعه برآورده سازی نیازهای متغیر مشتریان است درواقع درنظر گرفتن این‌تنوع درنیازها و تلاش برای‌رفع آنها کلید تداوم این‌بهبود است. دراین نگرش درمدیریت کیفیت جامع یا تی کیو ام میبینیم که‌باتوجه‌به کیفیت تک تک اعضای سازمان کیفیت درکل سازمان بهبود می‌یابد.

این توجه به اعضای سازمان و مشارکت کارمندان تنها به معنای استفاده از نیروی کار نیست بلکه علاوه بر آن به منفعت، رضایت، امنیت وآرامش کارمندان در تمامی ابعاد پرداخته است. به گونه ای که کارمندان با مشارکت بیشتر از سود حاصل سهم میبرند و با احساس امنیت شغلی و تضمین آینده شغلی و رضایت از محیط کار خود عملکرد بهتری داشته و تاثیر مثبتی بر روند بهبود خواهند داشت.

اهداف مدیریت کیفیت جامع TQM

ازجمله اهداف مدیریت کیفیت جامع میتوان به‌موارد زیر اشاره کرد:

برگزدین فرآیندهای درست و مناسب تولید درفاز طراحی

آموزش‌های لازم پیرامون درک کیفیت و راه‌های دستیابی به ‌آن‌در تمامی سطوح سازمان

استفاده‌از مشارکت تمامی کارکنان

اندازه‌گیری و پایش عملکرد تمامی اعضای مجموعه به‌منظور درک نقاط ضعف و قوت

حفظ کیفیت و بهبود مستمر آن

تامین رضایت ذی نفعان باحداقل هزینه

مدیریت جامع کیفیت بااصلاح روابط میان کارگر و کارفرما و بهبود کیفیت سبب رشد اقتصادی مجموعه می‌شود.

در TQM استراتژی برد-برد ( win-win ) درمجموعه حاکم می‌شود و‌به این ترتیب هم منافع کارفرما و هم منافع کارگر تامین می‌شود تاازین طریق سبب استمرار در بهبود کیفیت شود و ازبروز بحران‌های جدی و عملیاتی پیشگیری می‌کند.

Total Quality Management درپایش سازمان تهدیدها رایافته و به‌فرصت ها بدل کرده و سبب جلب متقاضیان و مشتریان می‌شود. مدیریت جامع کیفیت باترویج اخلاق سازمانی صحیح دررفتاربا مشتریان سبب حسن شهرت سازمان می‌شود.

پیچیدگی‌ها و ناهمواری‌های مسیر مدیریت کیفیت جامع TQM

سه ضلع اصلی TQM مشتریان ، ارتباط بین تمامی اعضا و ارتباط این اعضا‌با مدیریت ، و نگرش علمی‌برای تصمیم گیری برمبنای شواهد و تحلیل داده‌ها هستند باتوجه‌به این امر میتوان ازپیچیدگی‌ها و ناهمواری‌های مسیر مدیریت کیفیت جامع TQM به‌موارد زیر اشاره کرد :

عدم تعهد مدیریت به مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management

نبود ارتباطات اثربخش میان اعضابا یکدیگر وبا مدیریت

گریز ازایجاد تحول و عدم مدیریت تغییرات

نبود مدیریت واحدبرای راهبری سازمان درمسیر کیفیت فراگیر

نبود پیش زمینه تغییرات فردی قبل‌از تغییرات فرهنگی

عدم توجه به تمامی بخش های مدیریت کیفیت جامع و استقرار ناقص آن

باتوجه به‌موارد نامبرده می‌توان‌با آموزش مداوم نیروی انسانی مهارتهایی رادرراستای انعطاف پذیری و قبول تغیییر درکارکنان ایجاد کرد و اسباب ناکامی های مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management را تا حدودی هموار کرد.

مرکز سیستم کاران باسالها سابقه درحیطه اخذ و استقرار و مشاوره انواع گواهینامه‌ها ISO9001 , ISO 14001 , ISO 45001 آماده ارائه خدمت به‌ متقاضیان گرامی است. شایان ذکر‌است‌که تمامی مشاوره‌های این‌مجموعه درراستای اشاعه فرهنگ HSE درجامعه صنعتی و دانشگاهی رایگان بوده و توسط کارشناسان مجرب مجموعه صورت می‌پذیرد.

باما درارتباط باشید

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط