اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مراحل گرفتن HSE

مراحل گرفتن HSE
5/5 - (1 امتیاز)

مراحل گرفتن HSE

مراحل گرفتن HSE بجهت شرکتهایی که متقاضی اخذ استاندارد HSE درسطح کشور هستند درابتدا باید زمینه فعالیت شرکت واسنجی گردد. اخذ استاندارد HSE باتوجه با پیچیدگی روند دریافت خاصی که دارد بستگی به فعالیتهای شرکتهای متقاضی دارد. همانطور که گفتیم در ابتدا باید توسط شرکت مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار گیرد.

گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE درسطح جهان دررابطه مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت شغلی و فرایندهای زیست محیطی میباشد. شرکتها با دریافت گواهینامه HSE نشانگر این مسئله هستند که شرکت از یکپارچگی و سازماندهی منحصر بفردی برخوردارست. و توسط مدیران شرکت باعث و بانی اینمورد هستندکه باعث شکل گیری قابلیت هادر شرکتهای میشوند.

شرایط دریافت HSE برای شرکتها

شرکتهابرای دریافت استاندارد HSE بایدشرکت مورد نظر خودرا تاسیس کنند و آدرس دقیق شرکت رابه سازمان صادر کننده ابلاغ نمایند شرط دیگر دراین زمینه طراحی کردن یک وب سایت بجهت سازمان بوده و ازطریق این سایت مدارک و اطلاعات سازمان خودرابه کارفرمایان صادر کننده ارسال کنند و ازاین طریق روند توسعه شرکت خودرا پیگیری کنندبرای دریافت استاندارد HSE بایددو استاندارد مورد نظر رااز سازمانهای صادر کننده دریافت گردندکه این استانداردها بصورت زیر میباشد: مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی ایزو 45001 ، مدیریت سیستمی زیست محیطی ایزو 14001 .

شرکتهای خواهان بابت اینکه بتوانند ایزو HSE را دریافت کنند بهترست درابتدا این دو استاندارد رافراهم کنند. اگربه چرخه استاندارد HSE توجه کنید متوجه میشوید این استاندارد از سه شاخص مهم و اساس تشکیل میشود. و شامل سلامتی، ایمنی و زیست محیط میباشند. این سه عامل از موارد مورد نیاز این سازمانها میباشند که بر روی این موارد تاکید موکد دارند. و شرکتهای خواهان براساس سه عامل فوق باید در کشورها فعالیت کنند. در غیر اینصورت شرکت نمیتواند کاری ازپیش ببرد. سازمانها بدین دلیل بدنبال اخذ استاندارد HSE هستند که بتوانند در مناقصات و مزایدات سازمانهای دولتی و خصوصی بابت دریافت پروژه و طرح نیاز دارند. و با اخذ استاندارد میتوانند طرحها و پروژه هارا بگیرند. و در سطح کشور فعالیت کنند.

اهمیت دریافت گواهینامه HSE

استاندارد HSE یکی ازانواع استانداردهای بین‌المللی درسطح جهان است و درتمامی کشورها قابل استفاده هست. با اخذ مجوز HSE براحتی میتواند در کشورهای معتبر فعالیت کند. برای کسب استاندارد عوامل داخلی و خارجی نیز موثر هستند و شرکتهاباید بدین عوامل دقت داشته باشند.

ازعوامل موجود فرهنگ بهداشت و ایمنی شغلی در فرایندهای کاری شرکتهای مورد توجه هست و مدیران شرکت بدین قابلیت و طرز فکر برسند که درون فرایندهای کاری شرکتها باید بهداشت و موارد ایمنی را به درستی انجام بدهند. که به این عامل فرهنگ ایمنی درون فرایندهای کاری میگویند.

عامل دیگر توجه کارکنان سازمان بفرایندهای زیست محیطی آگاهی و اطلاعات لازم راداشته باشنددر مقالات نوشته شده درون اروپا تاکید برحفظ و صیانت ازمنابع دراولویت کشورهاست و بدین صورت بجهت منافع شخصی شرکت خودمنابع زیست محیطی راتحت تاثیر خودقرار ندهیم بابررسی کردن اینموارد نواقص موجوددر شرکت شناسایی شده و شرکت بفکر برطرف کردن نارساییها برمیاید عامل دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد میزان سطح آگاهی مدیران ارشد درسطح شرکتست وتوصیه بجهت تمامی سازمانهای بدین صورت بودکه شرکتهاباید ازمدیران تحصیل کرده و باتجربه دراین زمینه استفاده کنند وبرای فعالیتهای شرکت خوداز قابلیتهای مدیران بنحو احسن استفاده نمایند.

نیروی انسانی و HSE

مراحل گرفتن HSE و ازعوامل دیگرکه دراین زمینه حائز اهمیت میباشد میزان افراد مشغول دردرون سازمان میباشدکه مورد بررسی کارفرماهای صادر کننده قرار میگیرد یکی دیگر حجم کاری سازمانست واین مورد نیزباید مورد بررسی قرار داده شود. ازعوامل دیگرکه بایدبررسی شود هزینههای موجود شرکتهای صادر کننده استاندارد HSE درسطح کشور بودست شرکتهای معتبر بطور معمول ازهزینه بالایی بابت صادر کردن مجوز HSE ازسازمانهای متقاضی هزینه دریافت میکنند توصیه میشودکه استاندارد شرکت خودرا ازاین گونه مراکز تهیه کنیدچون مدرک درشرکتهای تمام کشورهای جهان قابل استفادست. و شرکت هیچ وقت ازکرده خودپشیمان نخواهد شد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط