اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو

مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو

مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو به عنوان یکی از اولین و مهمترین پرسشی هست که متقاضیان و شرکتهای متقاضی اخذ گواهی ایزو با آن سوالات روبرو هستند. و قطعا به علت ناشناخته بودن موضوع و بحث ایزو با این پرسش روبرو می شوند که چطور و چگونه باید که گواهی ایزو بگیرند؟ توسط چه مراجع و نهادی باید ایزو دریافت کنند؟

برای دریافت ایزو مغازه و شرکت مشخصی نیست که متقاضیان اخذ ایزو بشناسند. و بروند از آن مکان و جایگاه ایزو بگیرند. پس با علم و تکنولوژی امروز راهکاری که دارند. اینست که در فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل دنبال مراکز و مراجع اخذ ایزو می گردند. و طی همین سرچ و جستجو با مراکز و مراجع فراوانی برمیخورند که شاید هیچگونه اصالتی ندارند.

اعتبار سنجی گواهینامه ایزو

مراجع  ساختگی و تفلبی مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو و اخذ ایزو با پرداخت هزینه به گوگل خود را مطرح میکنند. و همچنین با ساخت اسمهای دهن پر کن و به ظاهر اصیل خود را موجه نشان میدهند. حتی با سوء استفاده از اسامی و نام برندهای معتبر و نیز پیش و پس  حروف و کلمات و بازی با کلمات و اضافه پسوندها و پیشوندهای مختلف و متعدد خودشان را جزو اولین لینکهای گوگل در صفحه اول بالا میاورند. ( به این کار ادورز می گویند ). و سپس جزو مراجع صادر کننده ایزو ، گواهینامه ایزو صادر می کنند. که اعتبارش در حد همان یک برگه پرینتی بی ارزش هست که هیچ اعتباری ندارد. به همین دلیل متقاضیان و شرکتهای متقاضی اخذ ایزو و باید ابتدا اطلاعات لازمه را کسب کنند. و با کسب اطلاعات لازمه من باب دریافت گواهی ایزو اقدام کنند.

پس بایستی بدانند که گواهی نامه ایزو اصیل دارای چه شرایطیست و مراکز و مراجع معتبر ایزو کدامند و چه خصوصیات و ویژگیهایی نشانگر گواهی ایزو معتبر و اصیل هستند. در زیر جهت آشنایی متقاضیان با مبحث ایزو و مراجع اخذ و ثبت و صدور ایزو به چند مبحث ابتدایی در خصوص ایزو می پردازیم تا نهایتا ویژگیهای مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو را بیان کنیم.

ایزو چیست؟

ISO( سازمان بین المللی استاندارد سازی ) سازمانی بین المللی مستقل ، و غیر دولتی می باشد که استانداردهایی را جهت اعتماد و اطمینان از میزان کیفیت ، ایمنی و همچنین کارایی محصولات و خدمات و سیستم ها تهیه و تدوین می کند. استانداردهای ایزو ISO جهت همین کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات و سیستمها تدوین شده اند و متناسب استانداردها و الزامات تعریف شده در جهت ویژگیهای کیفی و ایمنی محصولات. سازمان جهانی ایزو ISO انواع متعدد و مختلف و طیف گسترده ای از استانداردهای انحصاری ، صنعتی و تجاری را تدوین و سپس منتشر می نماید و تشکیل شده از نمایندگان نهادهای مختلف استاندارد ملی است.

استانداردهای ISO بخش کلیدی و مهم جامعه هستند زیرا که کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات را درون تجارت بین الملل ضمانت می کنند. مشاهده می شود که تمامی مشاغل و حرفه ها از استانداردهای ISO بهره مند می گردند. زیرا با بهبود عملکرد سیستم ها و رویکردهای های موجود می توانند کمک شایانی به هزینه های احتمالی کنند.

انواع گواهی ایزو

استانداردها چیست؟

انواع استانداردها مشخصه های جهانی برای محصولات ، خدمات و سیستم ها جهت اطمینان از جنبه کیفیت و ایمنی و کارایی آنها هستند. استانداردها در تسهیل و آسان سازی تجارت و اعتماد سازی نقش اصلی و اساسی دارند. ISO تاکنون حدودا 22521 استاندارد بین المللی را دارد. که تقریباً تمامی صنایع از فناوری تا ایمنی غذا ، خدمات ، کشاورزی و بهداشت را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این حالایزو9001 و ایزو 14001 و ایزو45001 عمومی ترین انواع استاندارد ایزو به شمار میایند. و در تمامی مشاغل و سازمان ها و شرکتها قابل استفاده هستند. استانداردهای بین المللی ISO بر همه ی افراد ، در همه جا تأثیرگذار هست.

ایزو 9001

تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت یک استاندارد معروف هست. جهت ایجاد، استقرار و پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت برای هر شرکت خاصی هست. این استاندارد در تمامی صنایع با هر گستردگی و وسعت و سطح مالی قابل استفاده است.

ایزو 14001

تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی میباشد. ایزو 14001 استانداردی هست که جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) با استفاده از سیاستها ، فرآیندها ، برنامه ها ، اقدامات و سوابق قوانین حاکم بر شیوه تعامل و تعادل شرکت شما با محیط زیست را تعریف و بیان می کند. الزاماتISO 14001  چارچوب و دستورالعملی برای ایجاد EMS بجهت هر سازمانی را مهیا می نماید.

ایزو 45001

تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای درمورد آنچه که باید برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی انجام شود، تعریف می گردد. این امر شامل سیاست ها ، فرآیندها ، برنامه ها ، اقدامات ، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و سوابق آن است که قوانین مرتبط با بهداشت و ایمنی را تعریف کرده و بیان می کند. این استاندارد از سال 2018 در جایگاه OHSAS18001 منتشر گردید و بسیاری از صنایع نیز از آن پیروی می کنند.

ایزو 27001

ISO 27001 تحت عنوان امنیت اطلاعات هست که آخرین نسخه اش در سال 2013 منتشر گردید،ISO 27001  سیستم مدیریتی را مشخص و معیت می کند که هدفش استقرار امنیت اطلاعات تحت کنترل مدیریت هست و الزامات خاصی را ارائه می کند. سازمانهایی که شرایط لازم را دارا هستند ممکنست توسط یک سازمان صدور گواهینامه ایزو معتبر بعد از پایان موفقیت آمیز ممیزی مورد تأیید قرار گیرند.

ایزو 22000

تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی الزامات مربوطه ی سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی (FSMS) که بهر نحوی با صنایع غذایی در ارتباطند را مشخص می كند و هر سازمانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه زنجیره مواد غذایی است و الزامات مورد نیازشان من باب برنامه ، اجرا ، راه اندازی ، نگهداری و به روزرسانی و آپدیت FSMS با ارائه محصولات و خدمات بی خطر مطابق با استاندارد ISO22000 که این استاندارد در سال 2018 منتشر شده و به جای HACCP مطرح گشته و مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری از سازمانهای حوزه صنایع غذایی از آن پیروی می کنند.

ایزو 50001

تحت عنوان سیستم مدیریت انرژی یک استاندارد بین المللی داوطلبانه هست. که چارچوبی را به سازمان ها ارائه می کند. که در سطح جهانی و بین المللی من باب مدیریت و همچنین بهبود عملکرد انرژی سازمانها هست. استاندارد ISO50001 مواردی همچون اندازه گیری ، مستندات و گزارش استفاده و مصرف انرژی را بیان می کند و نشان می دهد. این برنامه همچنین در برگیرنده ی شیوه های طراحی و شیوه های تهیه تجهیزات هست. جهت استفاده از انرژی و دیگر عوامل تأثیرگذار بر روی عملکرد انرژی هست که می تواند توسط سازمان کنترل شده و تحت تأثیر قرار گیرد.

ایزو 20000

تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در خدمات فناوری IT و اطلاعات هست واستاندارد 2000 با ارائه ی یک مدیریت خدمات موثر IT در تمامی صنایع و یا فرآیندهای کاری سروکار دارد. ISO2000 یک استاندارد جهانی است ، تقریبا تمامی صنایع به این IT وابسته هست. این امر بر روی نحوه و چگونگی عملکرد شما و همین طور نحوه برقراری ارتباط تأثیرگذار هست.

ایزو 31000

تحت عنوان سیستم مدیریت ریسک استانداردی در حیطه ی مدیریت ریسک هست. که جزئیات مبانی و همچنین ترتیبات مرتبط با پیاده سازی ایمنی و مدیریت خطرات و ریسکها را نشان می دهد. بر طبق یک معیار شناخته شده ی بین المللی ارائه می نماید. پیاده سازی ایزو 31000 کلید پشتیبانی و حمایت از یک تجارت و فعالیت موثر هست. و همچنین یک راهنمای مناسب و موثر برای کمک به سازمانها و شرکتها هست. در دستیابی و رسیدن به اهداف ، شناسایی فرصتها و تهدیدها و استفاده از منابع جهت رفع ریسکها هست.

و بسیاری انواع و اقسام استاندارد ایزو دیگری که شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو باید در ابتدا نوع گواهی ایزو خودشان را در روش و روند دریافت گواهینامه ایزو ISO مشخص کنند.

مراجع اخذ و صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو با اثبات این امر که محصول یا خدمات شما انتظارات و نیازهای مشتریان شما را برآورده می سازد. می تواند ابزاری مفید جهت افزودن و بالا بردن اعتبارمجموعه شما باشد. برای برخی از صنایع ، صدور گواهینامه ایزو یک شرط قانونی یا قراردادیست.

وقتی که سازمانی سیستم ( ایزو ) و یا سیستمهای ( ایزوهای ) مدیریتی را طبق نیاز خودش انتخاب و پیاده سازی می کند، مرحله بعدی معمول و متداول این هست که آن سیستم مدیریتی یا همان ایزو توسط یک سازمان صدور گواهینامه ایزو تأیید شود. اگر چنانچه سازمانی نیاز به سیستم مدیریتی متناسب زمینه فعالیت خودش داشته باشد ( مطابق با ISO 27001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 45001 ، ISO 20000 ،IATF 16949 یا ISO 13485 ) ، پس لازم هست که یک شرکت صدور گواهینامه ایزو را انتخاب کند.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو IAF

وقتی شما وارد سایت ایزو به آدرس WWW.ISO.ORG می شوید. درون این سایت تنها نهادی را که دارای قابلیت و شایستگی در خصوص ثبت و صدور ایزو می داند نهاد بین المللی IAF هست و تنها IAF را در زمینه ثبت و صدور ایزو تایید می کند. تمامی کشورها درون این نهاد بین المللی عضویت دارند. نمایندگان کشورها در داخل نهاد بین المللی IAF ، مراجع اعتبار دهنده ایزو و همان AB ها هستند که خودشان قابلیت صدور گواهی ایزو را ندارند و این وظیفه را بر عهده نهاد دیگری واگذار می کنند که بهشان CB می گویند. AB ها می بایست از قوانین IAF تابعیت کنند. پس نتیجه اینکه مراجع معتبر صادر کننده ایزو یا همان CB ها باید تحت اعتبار AB هایی باشند که این AB ها درون IAF عضو هستند و تحت اعتبار IAF می باشند که به چنین گواهی نامه ایزو ، ایزو IAF می گویند.

البته کشورمان ایران و حتی بسیاری از کشورهای دیگر یکسری مراجع ساختگی هم تاسیس کرده اند که تنها AB و CB داخلی هستند و تحت اعتبار IAF نیستند و این تیپ ایزو که دارای اعتبار IAF نیستند قطعا از اعتبار پایین تری برخوردار هستند، اما در بسیاری از موارد کار راه انداز هستند. به علت دستهای بسیار و به عبارتی ازدیاد این مراجع صادر کننده ایزو ، بسیاری از دلالان و کلاهبرداران آمدند. و به صدور گواهی ایزو اقدام کردند که اعتباری ندارد. حتی خود را دارای بالاترین اعتبار می دانند و معتبرترین معرفی می کنند. و دیگر مراجع رقیب را بدون اعتبار و کلاهبردار معرفی می کنند.

مرکز سیستم کاران با آگاهی کامل از مراجع معتبر اخذ و صدور انواع گواهی ایزو و با حضور مشاورین خبره در خدمت متقاضیان محترم می باشد. تنها با یک تماس از خدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران و بسیاری خدمات رایگان دیگر بهره مند شوید. و با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان متناسب نیاز خود به گواهی ایزو مد نظرتان برسید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط