مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای ارتقاء سطح علمی و فنی متقاضیان کلاسهای تخصصی آموزشی ایزو ، دوره های آموزشی ایزو زیر راباسرفصلهای زیربصورت مکاتبه ایی اجرا مینماید.

 

مراحل شرکت دراین دوره ها بشرح زیرمیاشد:

گام1: مطالعه سرفصلهای اعلام شده زیر و انتخاب دوره مورد نیاز ( بایدتوجه داشت بعضی از دوره ها دارای پیش نیاز هستندکه بایستی پیش نیازها رعایت گردد.)

گام 2: تماس بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران و قطعی کردن ثبت نام.

گام 3: تحویل جزوات و مستندات مرتبط باهردوره ایزو تعریف شده به متقاضی.

گام 4: مطالعه دقیق جزوات و مستندات و یادگیری مطالب هردوره.

گام 5: درخواست پرسشنامه ازطریق رایانامه و پاسخگویی سئوالات.

گام 6: بررسی جوابهای پرسشنامه و نمره دهی (توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران).

گام 7: اعطای گواهینامه آموزشی .

یادآوری: درصورت نرسیدن نمره متقاضی به حد نصاب نمره قبولی، بایستی پس ازمطالعه مجدد دقیقتر و تکمیل مجدد پرسشنامه اقدام نموده تانمره متقاضی به حد نصاب قبولی برسد.

 

لیست دوره های آموزشی

 

ردیف شماره دوره نام دوره پیش نیاز دوره هزینه دوره (تومان)
1 شماره 1 دوره مقدماتی آشنایی با ایزو ندارد رایگان
2 شماره 2 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شماره 1 80,000
3 شماره 3 دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شماره 1و2 180,000
4 شماره 4 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شماره 1و2 و3 120,000
5 شماره 5 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 شماره 2 80,000
6 شماره 6 دوره پیشرفته مستند سازی وکاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 شماره 2و 5 180,000
7 شماره 7 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 شماره 2و 5 و 6 120,000
8 شماره 8 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007 شماره 2 80,000
9 شماره 9 دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007 شماره 2و 8 180,000
10 شماره 10 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007 شماره 2و 8 و 9 120,000
11 شماره 11 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS شماره 2 80,000
12 شماره 12 دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS شماره 1 180,000
13 شماره 13 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS شماره 12 120,000
 

 

دوره شماره 1 : دوره مقدماتی آشنایی با ایزو

پیش نیاز: ندارد

(هزینه دوره رایگان میباشد)

 

دوره شماره 2 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 1

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 3 : دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 1

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 4 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 5 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 6 : دوره پیشرفته مستند سازی وکاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 7 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 6

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 8 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 9 : دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 10 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 9

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 11 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 12 : دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره + هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 

دوره شماره 13 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 12

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 

متقاضیان می توانند با تماس با واحد آموزش مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران باتوجه به تحصیلات عالی ، نیاز واقعی و شغلی خوداز مشاوره کارشناسان آموزش جهت انتخاب دوره موثر و مفید ، استفاده کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز آموزش و مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی آمادگی داردبا بهره گیری ازدانش فنی به افراد متقاضی دوره های آموزشی ارائه خدمت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتربا واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

بامادر ارتباط باشید . . .