گواهینامه ایزو 22000 ( گواهی نامه ISO22000 )

گواهینامه ISO22000 ( مدرک ایزو22000 ) حاصل طراحی ، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی مطابق با استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000 هست. صاحبان صنایع غذایی و فعالان درحوزه مواد غذایی چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم جهت اثبات ادعای خود مبنی بررعایت اصول ایمنی و بهداشی درارائه محصولات خود درحد استانداردهای ملی و بین المللی معمولاً خواستار پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و اخذ گواهینامه ISO22000 ازمراجع و مراکز صادرکننده گواهینامه های ایزو مخصوصاً گواهی نامه ISO22000 هستند.

سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی از استاندارد HACCP کاملتر بوده و چنانچه یک مجموعه فعال درعرضه مواد غذایی گواهینامه ایزو22000 را اخذ نماید دیگرنیازبه اخذ گواهینامه HACCP نیست. چون الزامات HACCP دردل ISO22000 نهفته است.

ازآنجاییکه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بعنوان استاندارد پایه و مرجع مطرح میباشد لذا جهت اخذ گواهینامه ISO22000 بایستی قبل ویا همزمان باآن سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 طراحی و پیاده سازی گردد. لذا معمولاً شرکتهای تولیدی مواد غذایی هر دو استاندارد ISO9001 و ISO22000 راباهم اخذ مینمایند.

مزایای طراحی ، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و اخذگواهینامه ISO22000 حداقل شامل موارد زیراست.

شناسایی نقاط بحرانی درپروسه تولید و کنترل آنها

ارتقاء سطح ایمنی و سلامت مواد غذایی

کسب اعتماد و جلب رضایت مشتریان

جلب نظر مقامات بهداشتی و حکومتی

افزایش سطح کیفی محصولات غذایی

فروش بیشتر محصولات غذایی

برند سازی و افزایش توان مارکتینگ

ایجاد فضایی جهت ورودبه بازارهای جدید داخلی و خارجی ( صادرات )

افزایش توان رقابتی و تسخیر سهم بیشتری ازبازار

ایجاد انگیزه درکارکنان مجموعه

و...

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درحوزه مشاوره ، آموزشی و اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه ایزو 22000 و یاهمان مدرک ISO22000 و سایر مدارک بین المللی ISO آماده اطلاع رسانی دقیق و رایگان به کلیه متقاضیان گواهی نامه ISO22000 ، گواهی نامه ISO9001 و... و یا سایر علاقمندان میباشد.

مطالب مرتبط

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ISO9001 چیست؟

همیشه یک ارتباط خوب منجربه اثر بخشی و بهبود میشود...