فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری درحوزه فعالیت و هزینه ها و موارد دیگری میباشدکه ما دراین مقاله بطور کلی هردورتبه پیمانکاری و انفورماتیک راتوضیح و بررسی میکنیم.

فرق رتبه انفورماتیک و پیمانکاری ؛ رتبه پیمانکاری شامل رتبه هایی میشودکه یامخصوص پیمانکارانی میباشدکه 100درصد سهام رادارند ویا آندسته پیمانکاران که 100درصد سهام آنهابه دولت، شهرداری، موسسات و نهادها و موسسات عام المنفعه تعلق دارند وهمچنین پیمانکارانِ حائز عدم شرایط نوع اول و دوم درزمینه های آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میتوانند رتبه پیمانکاری دریافت کنند. چنانچه شرکتهای پیمانکاری ازدو شرکت تشکیل شده باشد بایستی فرم ثبت نام جهت هردو شرکت پر شود وبعد شرکت اصلی ثبت نام شود ودر اولین درخواست درکمترین رتبه یعنی رتبه 5 و بالاترین رتبه یعنی رتبه 1 جهت شرکتهای پیمانکاری میباشد. شرکتهای پیمانکاری بایستی 3سال سابقه بیمه دررشته مورد درخواست جهت یکی ازاعضای هیات مدیره داشته باشد. داشتن کارت پایان خدمت سربازی نیز جهت اخذ رتبه پیمانکاری بسیار مهم میباشد اما امتیاز محسوب نمیشود. پروژه های مسکن مهر درصورتی قابل قبول میباشدکه پرداخت بیمه و مالیات بنام پیمانکار حقیقی باشد و تاییدیه پرداخت یاصورت وضعیت ازسازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه و بانک مسکن یا بانک عامل ومقدار متراژ زیربنای مفید بایستی دراسناد و مدارک ذکر شده باشد. افراد دارای تجربیات کاری مرتبطه گواهینامه پیمانکار حقیقی درصورت تاسیس شرکت سهامی خاص بایستی حداقل 20 درصد سهام شرکت رادارا باشند و فرد پیمانکار حقیقی فقط یکبار ازتجربیات کاری خود میتواند درشرکت مربوطه استفاده کنند و باتغییر ویا جابجایی پیمانکار حقیقی پیمانکار نمیتواند سوابقش رابه شرکت دیگر انتقال دهد. رتبه های پیمانکاری دارای اعتبار 4ساله میباشند.

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری ؛ رتبه انفورماتیک جهت شرکتهایی میباشدکه درحوزه کامپیوتر فعالیت میکنندو اعتبارش یکساله میباشد ودر رشته های سخت افزار، نرم افزار، انتقال اطلاعات، مشاوره و ارائه خدمات میتوانند رتبه انفورماتیک دریافت کنند. چنانچه شرکتهای انفورماتیک ازدو شرکت تشکیل شده باشد شرکت اصلی بایستی ثبت نام شود ودر اولین درخواست کمترین رتبه یعنی رتبه 7 وبالاترین رتبه یعنی رتبه 1 جهت شرکتهای پیمانکاری میباشد.شرکت میتواند تازه کار باشد واگر سابقه بیمه نداشته باشد بایستی بادادن تعهدنامه ای مبنی براینکه کارکنان الزام آور رابه مدت یکسال بیمه میکند درخواست بیمه نماید. جهت گرفتن رتبه 7 نیازی نداردبه داشتن و ارائه قرارداد وفقط ارائه اظهار نامه مالیاتی کافیست.

متقاضیان گواهینامه ی رتبه یاهمان گرید انفورماتیک معمولا درفضاهای مجازی مانند گوگل بادرج عناوین زیربه دنبال اطلاعات درخصوص اخذ رتبه ی انفورماتیک هستند:

مراحل اخذ رتبه ی انفورماتیک ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه انفورماتیک ، استعلام رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، گرفتن رتبه انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی انفورماتیک ، نحوه ی دریافت رتبه انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام رتبه انفورماتیک ، روش گرفتن رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، آموزش اخذ رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، اخذ رتبه انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک ، تفاوت میان رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری ، تفاوت میان گرید انفورماتیک و رتبه پیمانکاری ، مراحل اخذ رتبه ی پیمانکاری ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، اسامی شرکتهای رتبه یک پیمانکاری ،اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک ،شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه پیمانکاری ، دریافت رتبه پیمانکاری ، ثبت نام رتبه پیمانکاری ،گرفتن رتبه پیمانکاری ،کسب رتبه ،نحوه ی دریافت رتبه پیمانکاری ،روش گرفتن رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ رتبه پیمانکاری ،آموزش اخذ رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ رتبه پیمانکاری ، اخذ رتبه پیمانکاری ، گرید بندی پیمانکاری.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه خدمات و اطلاع رسانی بمتقاضیان اخذ گرید انفورماتیک و رتبه پیمانکاری میباشند.