گواهینامه ایزو اصلی ، گواهینامه ایزو قلابی

 

گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) امروزه یکی ازابزارهای اثبات برتر بودن نسبت به سایر رقباست. البته گواهینامه ایزو ISO اصلی ، نه گواهینامه ایزو ISO قلابی . مدرک ایزو اصلی و غیراصلی هردو درجامعه وجود دارد. خیلی ازدارندگان گواهی نامه ایزو ISO حتی خودشان اطلاع ندارندکه گواهینامه ISO صادرشده برایشان اصل نیست و اعتبارندارد. هرچند سطح آگاهی عمومی جامعه دراین خصوص روبه افزایش هست اما بااینحال همچنان شاهد صدور گواهینامه ایزوISO نامعتبر هستیم. بنابراین لازم است متقاضیان اخذ نشان ایزو ( نشانISO ) و گواهینامه ایزوهمواره جواب سئوالات باموضوعات زیررا داشته باشند.

مراحل گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )

شرایط گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )

نحوه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )

چگونگی استعلام گیری اصالت گواهینامه ایزو

لیست مراکز معتبر مراجع معتبر ویا شرکتهای معتبر صادرکننده گواهینامه ایزو ISO ( مدرک ایزو (

نحوه استعلام گواهینامه ISO مورد تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی

گواهینامه ایزوISO عمومی وگواهینامه ایزوISO تخصصی مرتبط با صنعت ما

چگونگی ممیزی ( بازرسی ) و ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO

زمان و هزینه ( لیست قیمت ) گواهینامه ایزو ISO

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو ISO

صورت اعتبار و نحوه تمدید سالیانه اعتبارگواهینامه ایزو ISO

نحوه تشخیص گواهینامه ایزو قلابی از گواهینامه ایزو اصلی

شناسایی مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ISO اصلی و قلابی

وخیلی سئوالات دیگردر مورد اصالت گواهینامه ایزو ISO

لذا جهت دریافت گواهینامه ایزو ISO اصل داشتن دیدکافی ازلحاظ حقوقی وهم ازلحاظ فنی لازم میباشد. مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یک مرکز رسمی درحوزه مشاوره واطلاع رسانی ( بصورت کاملاً رایگان ) درخصوص کلیه موارد ذکرشده بالا ، آمادگی پاسخگویی به هموطنان و متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ISO ،گواهینامه HSE ، گواهینامه IMS میباشد.

کسب اطلاعات لازم درخصوص موارد مطروحه بالا میتواند ازوقوع بسیاری مشکلات احتمالی آینده جلوگیری کندو جلوی دوباره کاریها و صرف هزینه مجددوگزاف اخذگواهینامه ایزو ISO رابگیرد. شما نیزمیتوانیدبا یک تماس بامشاوران آنلاین مرکز ازاین اطلاعات بهره جسته وقبل ازهراقدامی نقشه راه درست را پیدانمایید.

بامادرارتباط باشید...