لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران درحقیقت امر لیستی بدین نام موجود نیست واین تنها یک اصطلاح هست و شرکتهاکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند بدنبال مراجع صادر کننده ایزو باعناوین مختلفی میگردند و ممکنه بااین عنوان دنبال مراجع بگردندکه ایزو صادر میکنند و یکی ازاین عناوین لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو درون ایران میباشد و چون نمیدانند چنین لیستی وجود ندارد بااین عنوان جستجو میکنند وچون نمیدانند ازکجا ایزو بگیرند زمانیکه جهت اخذ گواهی ایزو میخواهند اقدامی کنند مثلا کارفرمای مناقصه گزار ازآنها تقاضای گواهی ایزو میکند یامیخواهند صادرات انجام دهند و بااین قضیه روبرو میشوندکه بایستی ایزو بگیرند ویااینکه میخواهند تبلیغات کنند ویا میبینند رقبایشان گواهی ایزو دارند و میخواهند ازآنها عقب نیوفتند و ازآنها پیشی بگیرند وبه همین منظور مجبور میشوند کسب اطلاعات کنند و امروزه بدلیل پیشرفت تکنولوژی ازطریق فضای مجازی علی الخصوص گوگل سرچ میکنند و مرکز ما ضمن دادن اطلاعات بصورت تلفنی و 24 ساعته باوجود مشاورین خبره و آگاه ، ازطریق سایتهای مرکز سعی میکند تمامی سوالات شماراکه ممکنست باآن روبرو شوید بررسی کندتا بارجوع سایت تمامی اطلاعات رابه دست بیاورید و سوالات احتمالی پیش آمده خودرا باهر عنوانی خواست جستجو کند درون سایتهای مرکز جوابگوی آنها باشیم بهمین جهت مانیز دراین مقاله سعی میکنیم پاسخگوی سوال متقاضیان باشیم که باهر اصطلاح و جمله ای بدنبال مراکزی میگردندکه گواهی ایزو صادر میکنند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو درون ایران و درحقیقت مراجع صدور ایزو دوتیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویااینکه غیر IAF . مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اختصار و اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار AB فعالیت میکنندکه خوداین AB ( هرکشوربرای خودش AB هایی داردکه زیر نظر IAF فعالیت میکنند و درایران تنها AB ، NACI میباشد و همچنین دیگر کشورها و ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره) تحت نظر و اعتبار IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان فعالیت میکنندکه اینگونه گواهی دارای اعتبار بین المللی هست وبالاترین سطح اعتبار رادارد و چنین مدل گواهی جهت صادرات بایستی و حتما دریافت شود و ازجهت مناقصات نیزاگر کارفرمای مناقصه گزار صلاح ببیند و دستور بدهدکه البته بندرت پیش میایدکه شرکت متقاضی شرکت کننده گواهی ایزو درخواست گواهی IAF کند بایستی ازنوع گواهی نامه IAF بهره ببرد. یکسری دیگر CB و AB ساختگی ایرانیها میباشدکه باهر دلیلی آمدند و ساختند و بابت تمامی مقاصد دیگر سازمانهای متقاضی میتوانند ازآن بهره مند شوند و نوع غیر IAF رابگیرند وکارشان راه میوفتد البته جهت بهره وری بهتر و بیشتر چنانچه شرکتی شرایط کافی مالی و زمانی راداشت توصیه میشود ازنوع IAF دریافت کند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتابا جستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو درون ایران هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.