مراحل گرفتن ایزو 9001

مراحل گرفتن ایزو 9001 - گواهینامه ISO 9001

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان استاندارد مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد یکی ازپرکاربردترین انواع استاندارد مورد نیاز متقاضیان اخذ ودریافت گواهینامه ایزو هست علی الخصوص زمانیکه میخواهند توی مناقصه شرکت کنند و اصولا ایزو 9001 اساسیترین و مهمترین گواهینامه ای میباشدکه ازآنها درخواست میگردد. جهت صادرات نیز گواهی ایزو 9001 بابت تمامی مشاغل فارغ ازفرآیندشان کاربرد دارد و جهت بهره وری و پیشرفت و تبلیغات نیزبیشترین کارآیی راداردو کیفیت تمامی فرآیندهای شرکت رامورد بررسی قرار میدهند. بهمین دلیل اکثریت و غالب نهادها و شرکتها و سازمانها میخواهند ایزو 9001 بگیرند و دغدغه گرفتن گواهینامه ایزو 9001 یاهمان ISO9001 رادارند.

 

مراحل گرفتن گواهی ایزو 9001 همچون دیگر انواع گواهی ایزو بسیار سادست مشروط براینکه متقاضی اخذ و دریافت استاندارد ایزو بداند ازچه مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو میخواهد گواهی ایزو بگیرد و باچه سطح اعتباری . درمیان مراجع صادر کننده ایزو ، متاسفانه هستند افراد سودجو و متقلب که با فتوشاب انواع گواهی ایزو را طراحی کرده و فتوشاپ کرده و چاپ میکنند وبا طراحی و چاپ انواع گواهینامه ایزو تقلبی باکلکها و حقه های مختلف مانند مهر برجسته، برچسب، لوگو و غیره چهره موجه میدهندبه گواهیها و متقاضیان گول ظواهر رامیخورند و فکر میکنند دارای اعتبارند. مطمئن شوید تنها مرجع رسمی و معتبر و جهانی مورد توافق تمامی کشورها نهاد و سازمان استاندارد جهانی هست وبه آدرس اینترنتی WWW.ISO.ORG بوده و هرفرد و یا سازمان ادعا کننده ثبت و صدور مدرک ایزو حتما و بایداز طریق همین سایت معرفی شده خودش رو معرفی کرده و اثبات کند زیرا تمامی سایتها دارای اعتبار اصلی نیستند و هرگونه وبسایت گمراه کننده ای باعناوین و القاب و نامها و اسامی مختلف معتبر نبوده و دارای اعتبار اورجینال و اصلی نیست.

دراین سایت یعنی WWW.ISO.ORG سایت رسمی سازمان استاندارد جهانی ایزو اگرچنانچه مطالعه بفرمایید حتما میبینیدکه سازمان استاندارد جهانی ایزو جهت شرکتهای خواهان گواهینامه ایزو مجمعی بین المللی و جهانی رو معرفی کرده و از افراد و شرکتهای علاقمندبه دریافت ایزو خواسته ست بارجوع به سایت IAF و از طریق نهاد و مجمع اعتبار دهندگان جهانی و بین المللی IAF به آدرس اینترنتی WWW.IAF.NU اقدام کنند. درآن سایت مراجع صادر کننده ایزو براحتی و سهولت قابل تشخیصند. تاکید موکد میشود که افراد شیاد و شرکتهای تقلب و سودجو ازروی اسم وبسایت IAF بابازی کردن ویا جابجایی و کم و زیاد کردن حروف اسم و نام سایت روتغییر داده ومتقاضیان راگول زده و آنهارا گمراه میکنند.

 

بنابراین شرکتها بعداز اخذ و دریافت اطلاعات تمام و تام و کامل و باکسب آگاهی کافی ازطریق مرجع ثبت و صدور انتخابی ایزو خودشان بایستی جهت گامهای بعدی اقدام کنند. مرکز مشاوره سیستم کاران نیز شمارا یاری میکند وبه شما کمک میکندکه مراجع صادر کننده معتبر رابشناسید و ازمیزان اعتبار مرجع انتخابی خودتان اطلاع کافی بدست آورید و بصورت رایگان اطلاعات لازمه رادر خصوص مراجع صادر کننده ایزو معتبر دراختیارتان قرار میدهد.
مرحله بعدی بابت اخد گواهینامه ایزو 9001 شامل مراحل زیرست.
تهیه و آماده سازی و تدوین انواع مستندات منجمله مستندات سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایزو 9001. متقاضیان محترم میتوانند کلیه مستندات گواهینامه ایزو 9001 رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بصورت رایگان تهیه کرده و دریافت کنند
گام بعدی بعداز تهیه و تدوین مستندات مرحله پیاده سازی مستندات رایگان ایزو میباشدکه متقاضی محترم ازطریق ما یعنی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تهیه کرده و درگام بعد بایستی مستندات ایزو 9001 رابه مرحله اجرا درآورد.

 

بعداز مستند سازی و پیاده سازی ایزو ، بایستی ممیزی داخلی انجام شود تاطی ممیزی شرکت متقاضی و دریافت کننده ایزو ازصحت و سقم سیستم مدیریتی پیاده سازی شدشان اطمینان پیدا کنند و انطباقها و عدم انطباقها بررسی شود و بابت رفع عدم انطباقها اقدامات لازم انجام شود. منظور ازاین عدم انطباقها همان اشکالات و گیر و دارهای موجود درباره رد انواع سیستم هست.
بعداز طی تمام این مراحل درمرحله بعدی مجموعه متقاضی بابت ممیزی نهایی ویا اصطلاحا ممیزی ثبت و صدور گواهی نامه ایزو بایستی آماده گردد.


مرحله آخر از مراحل گرفتن ایزو 9001 بعداز ممیزی داخلی و خارجی ، ممیزی نهایی بوده و درنهایت بعداز تمام مراحل فوق گواهینامه ایزو صادر میگردد و نهایتا مرحله پایانی دریافت گواهینامه ایزو هست. ضمن ممیزی ممکنست عدم انطباقهایی ازطریق مرجع و مرکز صدور گواهی ایزو 9001 دیده شودکه شرکت متقاضی اخذ ایزو بایستی آنهارا رفع کند و دراین میان ودراین پروسه اگرکه مشکلی پیش اومد و دچار مشکل شدید ازخدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران استفاده کنید تابا کمترین زمان و هزینه برسیدبه گواهی ایزو مورد نظرتان همچون دریافت گواهینامه ایزو 9001 .


لازم بذکرست بدانیدکه معمولا مراجع تقلبی و غیر معتبر صادر کننده ایزو بدون اینکه ممیزی انجام شود گواهی ایزو پرینتی راتحویل شرکت متقاضی ایزو میدهند و باتبلیغات زیبا و موجهی گواهینامه شان را معتبر نشان میدهندکه هیچ کسی و هیچ فرد عامی نمیتواند شک کندکه گواهی ایزو فیک و تقلبی هست

 

متقاضیان عزیز میتوانند طی هرمرحله انجام دریافت گواهینامه ایزو 9001 بامرکز مشاوره .و اطلاع رسانی سیستم کاران ارتباط بگیرید و اطلاعات و راهنماییهای کامل رابدست آورید.
متقاضیان آشنای مراحل گرفتن گواهینامه ایزو چون اطلاعات کافی ندارند معمولا ازطریق گوگل به آدرس WWW.GOOGLE.COM بدنبال کسب اطلاعات لازمه هستند. و باعناوینی همچون ایزو 9001 ایزو 9000 ISO9001 ISO 9001 ISO9000 ISO 900 ویا هرگونه اصطلاح مشابه درون گوگل جستجو نمایندبا سایتهایی همچون WWW.SYSTEMKARAN.ORG و WWW.SYSTEMKARAN.IR برمیخورند ومیتوانند اطلاعات کافی رااز آنجا بگیرند.
اگرکه میخواهید درباره گواهینامه ایزو اطلاعات بیشتری بدست بیاورید اینجا کلیک کنید.


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران را امین خود بدانید و به مشاورین ما اعتماد کرده و مارا بادیگر مراکز مقایسه کنید. در صداقت و نیزدر دانش فنی و حقوقی و در زمان و هزینه دریافت گواهینامه ایزو بما اعتماد کنید.

Instagram.Icons - LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید