تولید محتوا و تولید مطلب

تولید محتوا و تولید مطلب

تولید محتوا و تولید مطلب قوانین و شرایط و قواعدی بخصوص داردکه بجهت مطرح شدن سایتها و بالا رفتن و قرار گرفتن در صفحه اول و درصدر گوگل مهم و موثر بوده و بسیار تاثیر بسزایی دارد. بهمین جهت بایستی محتوا قوی و دارای شرایطی باشدکه مد نظر گوگل هست و بقولی مطلب با استانداردهای گوگل همخوان باشد تابتواند امتیاز لازمه راکسب نماید. برخی ازاین موارد و مسائل مهم و اساسی جهت تولید محتوا و تولید مطلب که تنها قسمت کوچکی از شرایط محتوای بهینه و موثر هست رابرایتان بیان خواهیم کرد.

محتوا و مطالب تولیدی جهت بارگزاری و قرار گرفتن توی سایت جهت توسعه و بهره وری بیشتر و بهتر شرایطی لازم داردکه میتوان ازآن شرایط بدین موارد اشاره کرد:

-         کلمات و عبارات کلیدی تعریف و تکرار شده یک محتوا و یک مطلب بایدکه بامتوسط میزان تکرارش درسایر مطالب و صفحات وب مقایسه گردد. مثلا: ( مطلبی داریم باعنوان دریافت گواهینامه ایزو ، هنگام نگارش این مطلب دقت شودکه عبارت فوق نسبت به دیگر صفحات چقدر تکرار شده).

-         مطلب و محتوا بایدکه باچیزیکه کاربر میخواهد مطابقت داشته باشدکه وقتی کاربر عبارتی راسرچ کرد مطلب نگارش شده برایش بالا بیاید تاچنانچه کاربر هرعنوانی نزدیک به مطالب ما سرچ کرد گوگل مطلب مارا برایش بالا بیاورد و نمایش دهد

-         ساختار محتوا بایستی جلب نظر کرده و جذاب باشد دربرخی جاها واژهها بولد BOLD شود. سایز و فونت نگارش مناسب باشد، تعداد کلمات مناسب باشد بحدی که کاربر کاملا مفهوم مطلب رادرک کند. وضوح و صداقت درکلام و ساده نویسی قابل درک مخاطب باشد، جاهاییکه مهم هست با بولد کردن و تغییر رنگ و تغییر سایت شاخص شود بنحوی که کاربر وقتی اسکرول رامیچرخاند آنرا درجاهای مناسب و جذاب متوقف میکند همانجاها اصل مطلب بیان گرددکه برای کاربر ضمن کارآمد بودن جذاب باشد.

-         محتوای مطلب و باکیفیت بودنش اهمیت بیشتری داردتا تعداد مطالب بارگزاری شده درون سایت یعنی مثلا 12 مطلب باکیفیت درماه باشد کافیست چون محتوا بخش مهمیش درون سایت گنجانده میشود: ( نحوه بارگزاری مطلب درون سایت تا گذاشتن عکس و لینک گذاری و موارد موثردر سئو ).

-         محتواهای درون شبکه های اجتماعی مانند: کانالهای تلگرام و پیجهای اینستاگرام و توییتر و ... بایدکه متناسب همان فضا باشد و مطابق مخاطبان و ادبیات آنها منتشر گردد. بعنوان مثال مخاطبان اینستاگرام بیشتر طرفدار عکس هستند و غالبا حوصله خواندن مطالب راندارند بهمین دلیل عکسها بایستی بگونه ای طراحی شوندکه بیان کننده مطلب باشد و تعدادشان حتی دو تاسه ویابیشتر باشند.

-         محتوا بایستی بگونه ای باشدکه همیشگی بوده و کاربر همیشه بدنبال جستجوی آن باشد اصطلاحا عمر محتوا کوتاه نباشد.

-         تکرار کلمات کلیدی یک زمانی جزو معیارهای گوگل جهت دادن امتیاز بوداما الان بدینگونه نیست و گوگل تکرار کلمات کلیدی را بعنوان امتیاز منفی محسوب میکند و درصورت تکرار بهترست ازکلمات جایگزین استفاده شود وبرای تکرار کلمات حد و حدودی درنظر گرفته شود.

-         عناوین مطالب انتخابی جهت نگارش نباید حتما جزو کلمات کلیدی جستجو شده ای باشدکه درون گوگل دیده میشود چون همیشه اینگونه انتخاب عنوان پاسخگو نیست و کاربر ممکنست عبارتی رابخواهد سرچ کندکه درون سرچ گوگل نباشد.

-         انتخاب عنوان مناسب و مقدمه ای خوب و متناسب عنوان ازدیگر موارد مهم تولید محتوا محسوب میگردد.

-         نوشتن مطلب و متن نگارشی ، انتخاب عنوان ، استفاده درست و طراحی درست تصاویر ، لینکهای داخلی و خارجی و... بسیار مهم هست.

-         طراحی تصاویر و بارگزاری درون سایت بطوری باید باشدکه عکس بتنهایی گویای مطلب باشدکه حتی چنانچه نوشته پاک شد عکس گویای کامل مطلب باشد و عکس بایستی سایز مناسبی داشته باشد. حجم کم و باکیفیت باشه، عنوان فایل عکس مناسب باشه و درنهایت جایگزین خوبی برای مطلب باشد

-         خوانا بودن مطلب و محتوا و همچنین رعایت نکات نگارشی مانند ( فاصله مناسب بین خطوط و کلمات، چیدمان و نگارش درست محتوا و مطلب ، فونت و سایز فونت مناسب و....)

-         نگارش عنوان و توضیحات متا نیز حائز اهمیت هست. عناوین بصورت ( طرح سوال باشد، استفاده ازاعداد ، استفاده ازافعال منفی ، عبارات و عناوین تاثیرگذار و استفاده از کاراکترهای خاص و...).

-         درنهایت هنگام بارگزاری مطلب و بعدازآن : 1- مطلب بارگزاری شده بایستی معرفی شودبه گوگل. 2- مطلب به سایتهای داخلی و خارجی لینک داده شود 3- محتوا درون شبکه های اجتماعی نشر داده شود.

امروزه باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز بیماریهاکه گاها باعث تعطیلی مشاغل میشود، بسیاری حرفه ها و مشاغل ازطریق گوگل و تبلیغات درسایتها باراه اندازی سایت بدنبال مطرح کردن خود درون گوگل هستند و بهمین جهت بدنبال بهترین و بالترین رتبه درون گوگل هستند تادرصفحه اول و حتی درصدر گوگل نسبت به رقبای خودشان قرار بگیرند و مشتریان آنهارا ازطریق گوگل پیدا میکنند و غالبا حتی بدون گوگل و فضای مجازی کارشان میخوابد بهمین جهت محتوا نویسی و مطلب نویسی و تولید مطلب و تولید محتوا و محتوا گذاری و مطلب گذاری بسیار مهم هست و برای همین منظور تولید محتوا بایستی قوی بوده و مهارت خاص خودرا مطلبد و تمامی موارد بالا تنها بخش کوچکی ازمهارتهای مطلب نویس و محتوا نویس هست.

مرکزما باکارشناسان خبره جهت تولید محتوا ، تولید مطلب و مطلب نویسی و محتوا نویسی و تولید انبوه مطالب درخواستی شما رابا هر نوع فعالیت و حوزه کاری با بهترین قیمت و سریعترین زمان انجام میدهد و مطالب باکیفیت رادر اختیار شما قرار خواهد داد. شعار ما رضایت کامل شماست بما اعتماد کنید.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.