consulting

مشاوره بهره وری

بهره وری حلقه مفقوده اکثر سازمانها و شرکتهاست که حتی در تعریف آن هر مدیر وقت سازمانی برای خودش یک تعبیری دارد هر مدیر سازمان و یا شرکتی، مجموعه خود را بهره ور می داند چون خودش مدیر فعلی مجموعه بوده وقتی نسبت به تخریب مدیران قبلی و مجموعه فعالیتهای انجام شده در دوره های قبلی اقدام می نماید.

بهره وری از تعریف آقای مهندس مجید کریمی بعنوان یکی از بزرگترین مشاوران در حوزه بهره وری در سطح دنیا یک تعریف و تعبیر کاملا جامع می باشد. آقای مهندس مجید کریمی معتقدند وقتی بهره وری در یک مجموعه می تواند واقعی و اثربخش باشد. که باعث ارزش افزایی و اثربخشی مثبت در انتظارات و الزامات کلیه ذی نفعان آن کسب و کار باشد. منظور ایشان از ذی نفعان شامل سهامداران، هئیت مدیره، کارکنان، مشتریان و ذی نفعان خارجی مانند اداره مالیات، بیمه تامین اجتماعی، شهرداری، محیط زیست و... می باشد. از نظر آقای مهندس کریمی زمانی بهره وری اتفاق می افتد که تمامی ذی نفعان خارجی و داخلی همگی از این کسب و کار نفع ببرند. چنانچه یک عامل سود ببرد و یک عامل ضرر ببیند قطعا اسمش را نمی توان بهره وری گذاشت. به قول معروف برای کلیه ذی نفعان، سیستم برد-برد ایجاد گردد.

مشاوره بهره وری یک فرایندی است که توسط مشاور باتجربه با قابلیت داشتن کلیه ابزارهای مدیریتی انجام می شود. مشاوره بهره وری بایستی مجهز به جدیدترین فناوری های فنی، IT و مدیریتی باشد. از طرفی یک سازمان یا شرکتی که قصد دارد یک مشاور بهره وری برای سازمان خود بکار بگیرد نیز باید مطمئن شود که مشاور کار خود را بلد هست و بصورت حرفه ایی می تواند باعث افزایش بهره وری مجموعه گردد. از دیدگاه آقای مهندس مجید کریمی بعنوان یک مشاور حرفه ایی در حوزه بهره وری، چنانچه برای هریک از شاخصهای نشانگر افزایش بهره وری یک خط کشی جهت اندازه گیری تعریف گردد و سپس وضعیت موجود را با این خط کشها و شاخصها سنجیده شود لذا هر گونه تغییر مثبت در این شاخصها می تواند بهره وری محسوب گردد. بنابراین مشاور اگر بتواند تضمین دهد که تمامی شاخصهای تعریف شده با رشد خوبی مواجه می شوند یک مشاور بهره وری خوب تلقی می گردد.

مشاوره بهره وری قطعا بایستی منجر به سودهی به کلیه ذی نفعان مجموعه گردد. و این سودهی بایستی از سوی مشاور بهره وری تضمین واقعی گردد. نحوه تضمین گذاری بین کارفرما و مشاور بهره وری می توانند روشهای مختلفی از جمله تخصیص حق الزحمه مشاور بصورت درصدی از رشد شاخصها بصورت ریالی باشد.

مرکز مشاوره سیستم کاران بزرگترین مرجع مشاوره در حوزه بهره وری و سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه سازمانها و شرکتهای خواهان بهره وری جامع و واقعی هست.

با ما در ارتباط باشید...

 

مشاوره بهره وری صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.