گواهینامه ایزو توف 

گواهینامه ایزو توف

گواهی نامه ایزو TUV در حقیقت یکی از برندهای گواهی ایزو هست که با پسوندهای مختلفی وجود دارد. حتی گاهی شرکتها این عنوان را با نام یک گواهی ایزو اشتباه می گیرند و ممکنست فکر کنند TUV یک گواهی نامه ایزو هست و تنها نامش را شنیده اند اما غالب شرکتها می دانند که TUV یک برند است که با پسوندهای مختلفی دیده می شود. مثل tuvnord،tuv north ، tuv intercert ، internationaltuv، tuv group، tuv hesen ، tuv austria ، tuv worth و tuv thuringen و غیره و بسیاری برندهای دیگر که با استفاده از نام tuv برای خود برند ساخته اند و با پسوندهای مختلف مراجعی معتبر و حتی نامعتبر با نام tuv می سازند.

گواهی نامه ایزو TUV در خصوص انواع گواهی ایزو صادر می شود و برند TUV را با پسوندهای مختلف می توانید جهت اخذ ایزو استفاده کنید. tuvnord یک برند IAF هست و tuv thuringen و و tuv hesen و tuv austria و tuv intercertiaf هستند و در سطح بین المللی دارای اعتبار هستند و بسیاری برندهای دیگر غیر IAF هستند. مراجع صادر کننده ایزو را در اصطلاح CB می نامند که خود این CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست با عنوان AB اعتبار می گیرد و در نهایت خود AB نیز تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوان IAF اعتبار گرفته و مجوز صدور می گیرد. سری دیگر مراجع غیر IAF هستند و TUV هایی مثل tuv north و internationaltuv، tuv group و tuv worth غیر IAF هستند. غیر iaf ، ab ها و cb های ساختگی هستند که زیر نظر iaf نیستند و اصطلاحا بهشان غیر iaf گفته می شود. در ادامه به یک تعریف کلی در خصوص گواهی نامه ایزو iso و مراجع صادر کننده ایزو و نحوه دریافت ایزو tuv می پردازیم.

گواهینامه ISO از انواع گواهینامه های مهم و اساسی برای شرکتها و سازمانها با زمینه های فعالیت متفاوت هست. ISOها الزامات تعریف شده و استانداردهایی هستند که در سازمان جهانی ISO که در ژنو سوییس قرار دارد تدوین می شوند و سپس منتشر می شوند و در قالب یک گواهینامه هنگامی که طراحی و مستند سازی و پیاده سازی می شوند صادر خواهند شد. گواهی نامه های ISO بسیار متنوع هستند و برای هر حوزه کاری یک ISO و یک گواهی ISO تعریف می شود. گواهی نامه های ISO امروزه به عنوان یکی از مهمترین گواهی نامه ها برای شرکتهایی هست که می خواهند درون مناقصات شرکت کنند و کارفرمای مناقصه گزار غالبا از آنها گواهی ISO را درخواست خواهد کرد. همچنین جهت صادرات به بازارهای جهانی شرکتها نیازمند اخذ گواهی ISO هستند و می بایست ISO را دریافت کنند. همچنین ISO به عنوان یک ابزار تبلیغاتی هدفمند، آگاهانه مورد استفاده قرار می گیرد و شرکتها جهت تبلیغات گواهی ISO را دریافت می کنند. بسیاری شرکتها به دلیل رقابت با رقبای همکار و هم فعالیت اقدام به اخذ ISO می کنند تا مشتریان را به واسطه دارا بودن گواهی ISO جذب کنند. گروهی شرکتها جهت مطرح کردن خودشان در بازارهای داخلی و حتی بازارهای جهانی اقدام به اخذ گواهی ISO می کنند تا خودشان را مطرح کنند و معتبر معرفی کنند و به واسطه ISO ، خود را در مقایسه با دیگر رقبا در بازار معتبر معرفی کنند. به هر صورت شرکتها برای اهداف مختلفی اقدام به دریافت ISO می کنند که تنها خودشان می دانند. اما همگی اهداف نهایت به بهره وری و جلب مشتری و پیشرفت نهادها و سازمانها می انجامد.

مراحل اخذ گواهینامه ISO

انتخاب هدف از دریافت ISO

انتخاب نوع گواهی ISO

انتخاب مرجع صادر کننده ISO

مستند سازی و پیاده سازی ISO

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی نهایی

ثبت و صدور گواهی ISO

TUV نیز به عنوان یک مرجع صادر کننده ISO جهت صدور ISO مستلزم طی کردن این مراحل هست. توف نورد و مراجع معتبر IAF با پیشوند TUV همگی در طی این مراحل سختگیرانه تر صورت می پذیرد. پیاده سازی سختگیرانه صورت می گیرد و ممیزی نیز با سخت گیری انجام می پذیرد و ممیز در این خصوص سختگیرانه تر عمل میکند و اما در خصوص غیر IAF اینگونه نیست و پیاده سازی و ممیزی به سهولت انجام خواهد گرفت.

مرکز مشاوره سیستم کاران به عنوان بزرگترین مجموعه و از اولین مراکز مشاوره و ثبت و صدور ISO گواهی ISO را از TUV و تمامی مراجع TUV با پسوندهای مختلف معتبر را شناخته و متقاضیان محترم را جهت اخذ یک گواهی ISO معتبر از مراجع معتبر با توجه به نیاز سازمان همراهی خواهد کرد. تمامی خدمات مشاوره مرکز ما رایگان خواهد بود.

 

صدور گواهينامه ايزو  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید