اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

معرفی مرکز

با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید

معرفی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بااستعانت ازخداوند متعال درسال 1379 آغازبه فعالیت نمود.این مرکزبه سرپرستی مهندس مجید کریمی درابتدا درزمینه مشاوره ، طراحی ، مستند سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت شروع بکار کرد. هم راستا باویرایشهای استاندارد 9001 و همچنین بانیاز مشتریان جهت پیاده سازی سایر استانداردها ، این مرکز فعالیت خودرا توسعه داده و بابکارگیری نیروهای زبده و متخصص درسایر امور مرتبط باسیستمهای مدیریتی توان خودرا افزایش داد.این مرکز بااجرای صدها پروژه اجرایی طراحی ، مستند سازی و استقرار انواع سیستم  مدیریت و کسب تجربه های عملیاتی توانست گامهای موثری درتوانمند سازی و دانش فنی و پیکره خود بردارد. لذا ایجادیک سازمان شکل یافته و منسجم ضرورت پیدا کرد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درتاریخ 27/05/1386 تحت شماره 301795 و شناسه ملی 10103404109 دراداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ثبت رسمی گردید و همکاریهای خودرا بامراکز بزرگ و صاحب نام آغاز نمود . باتوسعه و بکارگیری نیروهای زبده و متخصص بیشتر درانواع سیستمهای مدیریتی و تجهیز محل مرکز و استفاده ازتجهیزات وامکانات نرم افزاری و سخت افزاری عرصه جدیدی جهت ارائه خدمات گسترده تر درسطح بازار مهیا گشت . همچنین ارتباط بامراجع رسمی داخلی و خارجی ازالویتهای مرکز قرار گرفت . هم اینک مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بادارا بودن دانش فنی و تخصصهای لازم مرتبط باهریک ازشاخه های تخصصی و حقوقی درخصوص اخذ انواع گواهینامه ایزو  ISO  ، HSE-MS ، IMS ، CE و غیره وهمچنین باوجود پرسنل و همکاران مسلط به امور مختلف قادربه ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی درکلیه امور بشرح مختصر زیر میباشد.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط