اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ممیزی انواع سیستم , نکات مهم

تمدید گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

ممیزی انواع سیستم , نکات مهم

ممیزی انواع سیستم , نکات مهم که باید بدانید. این مرحله اخذ گواهی ایزو ازمهمترین مراحل انواع سیستم مدیریتی میباشدکه توسط مراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO انجام میگیرد. هرسازمان نیازداردکه دریک فاصله زمانی ازپیش تعیین شده ویاحتی تعیین نشده فرآیندهای خودرا ارزیابی کرده ومورد پایش قرار دهد، در اصطلاح انواع سیستم مدیریتی بدین پایش وارزیابی ممیزی گفته میشود. ممیزی درواقع بررسی وپایش انطباقها وعدم انطباقهای فرآیند ومحصولات مطابق بانوع استاندارد مربوطه توسط شخص ممیز ویا همان بازرس میباشد.

انواع ممیزی سیستمهای مدیریتی

ممیزی درانواع سیستم مدیریتی بردو نوع میباشد: ممیزی داخلی ونوع دیگر ممیزی خارجی .

ممیزی داخلی

نوع ممیزی داخلی درون سازمان ومعمولا ازطریق پرسنل داخل سازمان والبته گاها توسط ممیز خارج سازمان انجام میپذیرد. سازمان دراینگونه ممیزی ، تمام فرآیندهای خودرا ممیزی کرده وهدف ازاین ممیزی داخلی شناخت ضعفها وعدم انطباق سازمان بانوع استاندارد مربوطه میباشد. حداکثر فاصله زمان ممیزی دو ممیزی داخلی نبایداز شش ماه بیشتر باشدو حداقل زمانش بستگی داردبه وسعت وحساسیت و نوع فرآیند سازمان.

ممیزی خارجی

مدل ممیزی خارجی ازطریق مرجع صادر کننده گواهینامه انجام میشود. دراین نوع ممیزی یعنی ممیزی خارجی نیز مانند ممیزی داخلی تمام ویا قسمتی ازفرآیندهای یک سازمان مورد ممیزی وپایش قرار میگیرد. هدف ممیزی خارجی اخذ گواهینامه ایزو ویا تمدید اعتبار گواهی نامه ایزو میباشد. ممیزی جهت صدور گواهینامه ISO اصطلاحا ممیزی صدور گواهی نامیده میشودو ممیزی جهت تمدید اعتبار گواهی نامه ISO اصطلاحا ممیزی مراقبتی نامیده میشود. حداکثر زمان فاصله میان دو ممیزی خارجی نباید بیشتراز یکسال شود وحداقل زمان میان دونوع ممیزی مراقبتی بستگی داردبه وسعت، نوع وحساسیت فرآیندها. ممیزی خارجی براساس نیاز والزام مشتری نیز انجام میپذیرد. گاهی مشتریان ویا کارفرما میخواهندکه سازمان فرآیند ومحصولات وخدماتش راتحت ممیزی قرار دهد. این نوع ممیزی نیازی نداردبه یک برنامه زمانبندی.

ممیزی بایستی توسط شخص ممیز انجام پذیردکه بدانچه ممیزی میکند مسلط بوده وتعلیمات وآموزشهای لازم راجهت ممیزی کسب کرده باشد. قطعا داشتن واخذ تجربه درباره ممیزی های مختلف سازمان باداشتن فرآیند وفعالیتهای مختلف باعث میشود ممیز درهر ممیزی بهتر وبهتر وتاثیرگذارتر باشد.

شرایط ممیزی سیستم مدیریتی

نکات مهم مورد توجه درزمان ممیزی انواع سیستم موارد زیر میباشد: کلیه افراد هرواحد باشماره تلفنهای اضطراری آگاهی داشته باشند. مسیر دسترسی بابت تابلوهای برق وکپسول اطفاء حریق آزاد باشد. درمقابل کلیه تابلوهای برق کفپوش عایق برق نصب گردیده ودرب تابلوها نیزبسته باشد. چیدمان قطعات وماتریال درمسیر تردد افراد وماشین آلات نباشد. سیلندرهای تحت فشار بامهار بندی مناسب وهمچنین کلاهک درسطح کارخانه استقرار یافته باشد. محتویات سیلندرهای تحت فشار مشخص باشدو سیلندرهای پروخالی بصورت مجزا نگهداری گردد. کلیه مناطق متحرک دسنگاهها (نظیر سنگ دیواری وغیره) دارای حفاظ باشد. درصورت وجود مواد شیمیایی درواحد MSDS ماده درون محل نگهداری نصب گردد.

( MSDS برگه اطلاعات مواد شیمیایی). مواد سوختنی نظیر نخ پنبه ومواد قابل اشتعال وغیره درمجاورت تابلوهای برق وجود نداشته باشد. مدارک ومستندات مرتبط باPM ماشین آلات ودستگاهها دردسترس باشد. (معاونت پشتیبانی). کلیه پرسنل مجهزبه لوازم حفاظت فردی متناسب باشغل خودباشد. کلیه اقلام مطابق فرمهای مربوطه شناسایی واقلام مازاد وغیرضروری ازمحیط کار خارج گردد. برچسب زنی استاندارد اقلام وکمدها وفایلها صورت پذیرد. سطلهای زباله موجود درسطح کارخانجات روز قبل ممیزی کاملا پاکسازی گردد. هرگونه ضایعات، نخاله وقطعات اسقاطی ( لاستیک لیفتراک، اقلام ایمنی معیوب، فیلتر روغن وغیره) ازسطح کارخانجات ومحوطه جمع آوری گردد. روغن ریزیهای موجود درکف کارخانجات پاکسازی گردد. شیرآلات معیوب موجود درسطح کارخانجات اصلاح گردد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط