اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ممیزی ایزو چیست؟

استخدام ممیز ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

ممیزی ایزو چیست؟

ممیزی ایزو چیست؟ مرحله ممیزی ایزو یکی از مراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه توسط ممیز انجام میگیرد. روند دریافت گواهی نامه ایزو شامل مراحل مختلفی میشودکه مهمتر ازهمه انتخاب مرجع صادرکننده ایزو میباشد. که انتخاب مرجع صادرکننده درروند اخذ دریافت گواهینامه ایزو و زمانبر بودن و همچنین هزینه و سهولت دریافت گواهی نامه ایزو بسیار موثرست.

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اولین مرحله انتخاب مرجع صادرکننده ایزو میباشد. و سپس مستندسازی و پیاده سازی میباشدکه در این مرحله مستندات آماده میشود. سپس مستندات در اختیار سازمان قرار میگیرد.

ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اینچا بحث ممیزی میشود که بسته بدینکه مرجع صادر کننده تا چه حد معتبر وسختگیر باشد. شخص ممیز تاچه حد سختگیرانه در خصوص انطباقها و عدم انطباقها برخورد کند و اعتبار گواهینامه ایزو درچه چایگاهی باشد انجام میپذیرد. ممکنست مرجع صادر کننده ای سختگیرانه بابت ممیزی برخورد کند که سازمان متقاضی درخواست گواهینامه ایزو اینجا ممکنست بامشکل روبرو شود. وطی چندین مرحله ممیزی دستور صدور گواهینامه ایزو داده شود. یعنی انطباقها و عدم انطباقهایی مشاهده شودکه طی چندین مرحله مورد تایید قرار گرفته و حل شود.

ممیز عدم انطباقها رابررسی میکندو باراهنمایی سازمان عدم انطباقها رابرطرف میکندتا بعداز رفع عدم انطباقها ممیز گواهی نامه ایزو راصادر نماید. گاهی برخی عدم انطباقها نیازبه سختگیری ندارد ومیشود ازآن عدم انطباقها گذشت اماگاهی برخی عدم انطباقها ممکنست طبعات خوبی نداشته باشدو بایستی رفع گردد.

ممیزی ایزو همانطور که گفتیم در مرحله مستندسازی و همچنین پیاده سازی ISO انجام میگیرد. زمانیکه مرجع صادر کننده انتخاب شد و پروسه دریافت گواهینامه ISO وارد مرحله پیاده سازی گردید.

پیاده سازی استانداردهای ایزو

مراجع ایزو مستندات لازم دراختیار شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو میگذارند. وخود شرکت و یا مشاور مرجع صادر کننده ایزو با انتخاب شرکت متقاضی الزامات معین درون مستندات رابه مرحله پیاده سازی درمیاورد. سپس شخصی بعنوان ممیز ازطرف مرجع صادر کننده فرستاده میشودبه سازمان متقاضی تابررسی کندآیا الزامات لازم رعایت شده و قوانین وقواعد موجود در مستندات درون سازمان رعایت شده است.

انطباقها و عدم انطباقها مورد بررسی قرار میگیرد وسپس شخص ممیز شرکت راجهت دریافت گواهی ایزو تایید میکنداین حالت مختص شرکتهای غیر IAF میباشدکه درواقع CB وهمچنین AB ساختگی خودما ایرانیهاست درچنین مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو اغلب سختگیری نمیشودو سازمان متقاضی ازجهت ممیزی بامشکل برخورد نخواهد کرد.و براحتی گواهینامه ایزو خودرا دریافت میکند.

اما درباره گواهینامه ایزو صادره ازطرف مراجع IAF سختگیری بیشتر میشود و ممیز از طرف مرجع صادر کننده تحت نظر IAF جهت ممیزی ایزو فرستاده میشودبه سازمان متقاضی وقطعا ممیز اینگونه گواهینامه ایزو باسطح اعتبار IAF سختگیرانه تر جهت ممیزی عمل میکندو انطباقها و عدم انطباقها راریزبینانه تر بررسی میکند واحتمال رد شدن سازمان جهت دریافت گواهینامه ایزو ازطرف ممیز بیشترمیشود.

ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو

مرحله ممیزی ایزو دردو مرحله ممیزی داخلی و ممیزی خارجی میباشدکه ممیزی داخلی توسط خودخود سازمان انجام میپذیرد. ودر ممیزی خارجی ممیزی توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ISO انجام میگیرد.

ممیزی ایزو بررسی انطباقها و عدم انطباقها میباشدکه مهمترین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد زیراکه شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بایستی ازلحاظ دریافت گواهینامه ایزو وشرایط اخذ گواهی ایزو مورد بررسی قرار گیردو سپس مشخص گرددکه حائز شرایط دریافت گواهینامه ISO میباشدکه چنانچه گواهینامه ایزو درخواستی ازطرف مراجع دارای اعتبار IAF باشد سختگیرانه تر خواهد بودو سازمان بایستی شرایط لازمه رامهیا کند تادر مرحله ممیزی توسط شخص ممیز رد نشود. حال آنکه مراجع غیرIAF درحیطه ممیزی سختگیری بسیار کمتری میکنند.

ممیزی ایزو بهر صورت ازسوی مراجع صادر کننده ایزو بستگی داردبه میزان اعتبار گواهینامه ایزو ، میزان سختگیری مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ودرنهایت تایید ممیزی ایزو سازمان توسط فرد ممیز سرنوشت صدور گواهینامه ایزو رامشخص میکند.

متقاضیان ممیزی ایزو

کاربران و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو جهت اطلاع ازاینکه ممیزی چیست واینکه اصلا ممیز کیست ممکنست درون گوگل ممیزی ایزو چیست بااین عناوین جستجو نمایند:

ممیزی چیست؟, ممیز کیست؟, ممیزی گواهینامه ایزو, ممیزی گواهی ایزو, ممیزی گواهی نامه ایزو, شرکتهای ممیزی ایزو, روش ممیزی گواهینامه ایزو, مراکز ممیزی گواهینامه ایزو, شرایط ممیزی ایزو, مستندات ایزو, مستندات گواهینامه ایزو,مراحل ممیزی گواهینامه ایزو, شرکتهای ممیزی ایزو, شرایط تایید ممیزی ایزو, شرایط ممیزی اخذ ایزو, ممیزی ایزو مراجع IAF, ممیزی ایزو مراجع غیر IAF, ممیزی گواهینامه ISO, ممیزی گواهی ISO, ممیزی گواهی نامه ISO, شرکتهای ممیزی ISO, روش ممیزی گواهینامه ISO, مراکز ممیزی گواهینامه ISO, شرایط ممیزی ISO, مستندات ISO, مستندات گواهینامه ISO, مراحل ممیزی گواهینامه ISO, شرکتهای ممیزی ISO, شرایط تایید ممیزی ISO, شرایط ممیزی اخذ ISO, دوره ممیزی ایزو, دوره ممیزی ایزو, سرممیزی چیست؟, شغل ممیزی چیست؟, وظایف ممیز ایزو, استخدام ممیز ایزو, دوره ممیزی ISO وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان درخصوص مشاوره و اطلاع رسانی درحوزه انواع گواهینامه ایزو وهمچنین ممیزی انواع گواهینامه ایزو جهت متقاضیان محترم میباشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز رایگان میباشد.

باما درارتباط باشید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط