اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک
5/5 - (1 امتیاز)

 

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک درداخل کشوربرای اندسته ازنهادهایی میباشدکه درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت میکننداین ارگان هابرای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظر خودرا درکمترین زمان ممکن بدست اورند بهترست بابت مشاوره درابتدا به سازمانهای مشاوره مراجعه کنند و سوالات خاص خودرااز مشاوران موجود دراین نهاد ها بپرسند. وتا حدودی اطلاعات لازم راکسب کنند. این مراکز دراولین قدم بایدزمینه فعالیتی خودرا نیزبخوبی مشخص کنند و ازمیزان حجم کاری شرکت نیزپرده بدارندتا روشهای اخذ مدرک مورد نظر سازمان دهی گردد.

 

دریافت رتبه انفورماتیک جهت شرکت در مناقصات

تمامی متقاضیان رتبه بندی درایران بجهت شرکت توی مناقصات بدنبال اخذ رتبه انفورماتیک هستند. که بادریافتش براحتی بتوانند از پروژههای دولتی و خصوصی یکی رابردارند و بررویش فعالیت کنند. نهادهای متقاضی بجهت گرید انفورماتیک بایستی مجوز اداره کار رانیز ازسازمانهای استانی خود بگیرند تا بتوانند صلاحیت فعالیت انفورماتیک رادرسطح کشور را بگیرند. در این ارگان هادر ابتداباید دفتر مرکزی خودرا نیز تاسیس کنند و ادرس درستش رابکارفرمایان بدهند

مراجع صدور رتبه انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک واین استاندارد درداخل کشور زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد و نهادهای خواهان بابت اینکه بتوانند مدرک ویا صلاحیت خودرا دریافت کنند. باید بدین محل مراجعه کند و اطلاعات و مدارک خودرا ارائه دهند. شرکتهای انفورماتیکی را در کشور بر اساس میزان رتبه بندی میشناسند. آندسته ازسازمان هاکه دارای عدد 1 و یا نزدیک این عدد میباشند. بدین معناست که آن شرکت ازنظر کیفیت فنی و دانش انفورماتیک درکشور درشرایط مطلوبی هست. و فعالیتهایش در زمینه انفورماتیک دارای ظرافت و تکنولوژی میباشد. و آندسته نهادهاکه دارای عدد 7 ویا نزدیک بدین عدد میباشند. نیز بدین معناست نهاد یا نوپا هست ویا در زمینه فعالیتهای انفورماتیکی دانش کافی ندارد. بنابراین فلسفه رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی کشورنیز بهمین دلیل هست ودر سطح منطقه اجرا میشود.

 

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

نحوه اخذ رتبه انفورماتیک و مدیرانیکه دراین ارگانها هستند بایددر یکی ازرشته های مربوطه دارای مدرک کارشناسی باشند. و از سابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشند. البته تجربه کاری ا زطریق بیمه نیز قابل بررسی و ارزیابی هست. مدیران باید در شرکت خود به صورت تمام وقت باشند. و فعالیتهایش را درداخلش رابخوبی بررسی کنند. این افراد نمیتوانند دربیرون سازمان نیز شاغل باشند. تا بتوانند صلاحیت مورد نظر را کسب کنند و به فعالیت خود ادامه دهند. درغیر اینصورت قوانین و شرایط دیگری دردستور کار میاید. افرادی که بابت سازمانها مورد استفاده قرار میگیرند باید انعطاف پذیر باشند. تا نارساییهای موجود در مرکزرا براحتی حل و فصل کنند. و آنرا به فرصت تبدیل کنند. برای اینگونه ارگانها بهترست درابتدا کار یک چارت سازمانی طراحی بشود. تابتوان به کمک این چارت افراد موجود در سطح شرکت رامدیریت و سازماندهی کرد. دراین چارت نوع شغل و فرایند کاری فردبخوبی مشخص میباشد. و به خود فرد وظایف او را میگویند تا بدرستی و بابهترین شکل ممکن به کارهایش برسد.

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک و عامل دیگربرای ایندست ارگانها داشتن رضایت مشتریان درسالهای گذشته بودست واین مورد نظر بخوبی بررسی شده و نتایج بموقع سازمان اعلام میشود میزان حقوق دریافتی کارکنان نیزمهم بودست و توسط کارفرمایان مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد تعداد افرادکه درسطح شرکت مشغول هستندنیز مهم بوده وبایدان نیزبررسی گرددان دسته ارگانهاکه تازه برای بدست اوردن مجوز درسطح کشور اقدام کرده اند نیازبه ارائه دادن اظهار نامه مالیاتی ندارند.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط