اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمودار فرآیند جریانFPC یا FLOW PROCESS CHART

5/5 - (1 امتیاز)

نمودارفرآیند جریانFPC  یا FLOW PROCESS CHART

نمودارفرآیند جریان FPC یا FLOW PROCESS CHART یک نرم‌افزار درحوزه مهندسی صنایع است تافرآیند ارزيابي كار و زمان راتسهیل نماید. درحقیقت نمودار فرآیند جریانFPC  یا FLOW PROCESS CHART برای مطالعه و ارزيابي سيستماتيك كار استفاده می‌شود. می‌توان گفت هدف ازاین مطالعه و ارزیابی که بخشی ازآن بانمودار مدنظر ما، نمودار فرآیند جریان یا اف پی سی ، صورت میپذیرد به‌قرار زیر است:

ایجاد روش بهتر برای‌انجام كار ( نمودار فرآیند جریان یا FLOW PROCESS CHART دراین قسمت استفاده میشود)

پياده سازی روش انجام كار که درمرحله قبل ذکر شد
پیش بینی زمانبندی انجام كار
آموزش کارامد پرسنل
تنظیم سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد

نمودار فرآیند جریانFPC  دربخش اول ارزیابی کار و زمان انجام میشود. با نمودار فرآیند جریان عمليات فرايندها راتجزيه و تحليل و ساده نموده و كارايي فرآيند رابهبود يا افزايش میدهیم. FPC  هم به‌دنبال روشهای جديد برای‌كارهاي جديد و هم به‌دنبال روشهای بهتر برای كارهاي موجود است. FLOW PROCESS CHART و نموادرهایی ازین دست اطلاعات گرداوری شده مورد نیاز راگردآوری میکنند و آنالیزهای لازم راروی آنها انجام می‌دهند. نمودار فرآیند جریانFPC  یا FLOW PROCESS CHART پس‌ازتجزیه و تحلیل این اطلاعات روشی جدید و بهتر راارائه می‌کند. درفازهای بعدی مطالعه و ارزیابی کارروش حاصل از نمودار فرآیند جریان FPC اجرا شده و مورد ارزیابی دوباره واقع میشود. سپس زمان استاندارد تولید تعیین شده و اجرا و پیگیری میشود.

در نمودار فرآیند جریان یا FLOW PROCESS CHART پنج مورد بررسی میشوند: عملیات – بازرسی – انبار – تاخیرات – حمل و نقل که‌هریک ازآنها رابررسی میکنیم.

عملیات : درنمودار فرآیند جریان عملیات راتغییرات عمدی شیمیایی و فیزیکی مواد اوليه و یاقطعات نیم ساخته برطبق برنامه و برنامه ریزی برای‌آن میگویند. عملیات رادر FPC  یا FLOW PROCESS CHART بادایره نشان میدهند.

بازرسی و کنترل : در FLOW PROCESS CHART مطابقت قطعه یاکالا بااستانداردهایشان رابازرسی میگویند. این بازرسی یابه‌صورت کمی و یابه‌صورت کیفی صورت میپذیرد. بازرسی و کنترل رادرFPC بامربع یامستطیل نشان میدهند.

بایگانی – انبار – نگهداری : درنمودار فرآیند جریان یا اف پی سی نگهداری کالا یامحصول درمکان مشخص راانبار گویند و برای‌خروج هریک ازمحل مجوز نیاز است. انبار‌رادر FLOW PROCESS CHART باعلامت مثلث نشان می دهیم.

تاخیرات یاانتظار غیر موجه : درنمودار فرآیند جریان اخیر زمانی‌به کار میرود که‌عملیات و بازرسی بعدی فوری نباشد. تاخیرات را‌در‌ FLOW PROCESS CHART باعلامت D نشان می دهیم.

حمل و نقل یا ارسال : هرگونه جابجایی کالا طبق برنامه که‌جزء عملیات یابازرسی نباشد. آنرا بافلش نشان میدهیم.

برای‌کارهایی که‌همزمان انجام میشوند ازنشانه های ترکیبی استفاده میشود. هرچند مرحله تصمیم گیری راجزو عمل قرار میدهیم امابعلت اهمیت بالای‌آن‌با لوزی نشان داده میشود.

خوب است بدانیم که علاوه بر ابزارهای دیگری نیز جهت مرتب نمودن اطلاعات جمع آوری وجود دارد. نمودارهاي فرآيند امكان مشاهده اطلاعات گرد آوري شده را در قالب ترسيمي جهت تجزيه و تحليل فرآيند سپس تصميم گيري فراهم میکنند. ازین میام میتوان به‌نمودار فرآيند عمليات یا OPC (Operation Process Chart) اشاره کرد. اين نمودار تنها نشاندهنده ي عمليات و بازرسيها در يك فرآيند توليدي و يا خدماتي است و سه مورد آخر ذکر شده در نمودار فرآیند جریانFPC  یا FLOW PROCESS CHART را نشان نمی‌دهد.

توجه داشته باشید که‌بالای‌هر نمودار فرآیند جریانباید اطلاعات زیردرج شود:

شماره نقشه – شماره قطعه – شماره نمودار – شماره کارگاه – روش پیشنهادی – تهیه کننده – تایید کننده – تاریخ ترسیم

توجه داشته باشید که‌با‌داشتن این‌اطلاعات حال مرحله مهم نمودار فرآیند جریانFPC CHART یعنی تجزیه و تحلیل آنها هنوز باقی‌مانده است. درآنالیز فرآیند توسط FLOW PROCESS CHART دو موضوع کیفیت محصول نهایی و هزینه های تولید بسیار مهم هستند به‌گونه‌ای‌که کمترین هزینه تولید و بیشترین کیفیت محصول حاصل شود. بااین‌حال نمودار فرآیند جریان کیفیت محصول رااولویت قرار می‌دهد.در نمودار فرآیند سه مورد آخر یعنی انبار – تاخیرات – حمل و نقل جزء زمانهای زائد محسوب میشوند و سعی‌مادر نمودار فرآیند جریانFPC  برکاهش آنها است.

تهیه کننده: سرکار خانم مهندس قائد رحمت

مرکز مشاوره سیستم‌کاران برای‌آشنایی بیشتر شما متقاضیان گرامی با انواع گواهینامه های hse،  hse-ms، ISO9001 ، ISO14001، OHSAS18001، انواع CE و … گزینه مشاوره رایگان راقرار داده است. برای کسب اطلاعات درزمینه های نامبرده با ما در ارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط