نمونه دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا

5/5 - (30 امتیاز)

نمونه دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا

دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا بیانگر روش ارزیابی و تحلیل سطح تامین کنندگان کالاست.

هرمحصول برای آماده سازی و کامل شدن ، نیازمند تعداد زیادی قطعه ، کالا ، لوازم ، ابزار و ادوات میباشد. قطعا بنابر محدودیت تولید نمیتوان تمامی مواد اولیه رادر داخل مجموعه تولید کرد وباید تامین برخی ازکالاها و مواد اولیه رابه تامین کننده برون سازمانی واگذار کرد. مواد اولیه و کالاهای مورد نیازما بنابر امکان تولید ، میتوانند ازتامین کنندگان داخل یاخارج ازکشور تامین شوند. لازم بذکرمیباشد بعداز تعیین موادیکه بایدبه تامین کنندگان برون سازمانی واگذار شود ، بایست تمامی تامین کنندگان ، شناسایی شوند.روشهای متفاوتی جهت شناسایی تامین کنندگان کالا وجود دارد. روش شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالابه تشریح نحوه شناسایی تامین کنندگان کالا و روش اطمینان ازاینکه تامین کننده قابلیت تامین مواد و کالا و قطعات مورد نیاز مارا دارا میباشد ، میپردازد.

اطمینان ازکیفیت قطعات و کالاهای تولیدی توسط تامین کننده و اطمینان ازدارا بودن قابلیت کالاها یامواد حاصل نمیگرد جز باارزیابی تامین کنندگان کالا.

بااستفاده ازروش بیان شده دردستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا برای هریک ازتامین کنندگان کالا درهر نوع ازکالای درخواستی یک امتیاز بدست خواهد آمد. سازمان باید براساس ماهیت فرایندهای خود حد مطلوبیت یاحداقل امتیاز مجازرا تعیین نماید. تامین کنندگان حائز کسب امتیاز مجازبه لیست تامین کنندگان مجاز راه پیدا خواهند کرد.

دردستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان مجاز کالا بیان میشودکه بعداز شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان و تعیین تامین کنندگان مجاز کالا بایست تمامی خریدها ازاین پس براساس لیست تامین کنندگان مجاز کالا و دقیقا ازتامین کنندگان موجود دراین لیست تامین شود. باید دقت داشت ، اولویت خریدبا سه تامین کننده برترکه حائز کسب حداکثر امتیاز شده اند میباشد.
مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران باسالها تجربه درزمینه پیاده سازی انواع استانداردهای ایزو و روشهای نوین مدیریتی درصدد است برای افزایش آگاهی سازمانها درخصوص تامین کنندگان و نحوه صحیح و روش اجرایی خرید ( تامین کالا ) اقدام نماید. دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا درراستای تحقق این آرمان درلینک زیر قرار داده شده است.

دانلود رایگان فایل نمونه دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا

بامادرارتباط باشید …

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.