نمونه روش اجرایی خرید ( روش اجرایی تامین کالا )

5/5 - (102 امتیاز)

نمونه روش اجرایی خرید ( تامین کالا )

روش اجرایی خرید چگونگی خرید صحیح و اصولی مواد اعم ازمواد اولیه ، محصولات جانبی ، محصولات نیمه ساخته و لوازم و تجهیزات رابیان میکند. روش اجرایی خرید ، خرید باکیفیت و اصولی مواد و تجهیزات راتضمین مینماید. یکی ازعوامل تضمین کننده تولید یک محصول باکیفیت ، داشتن یک روش اجرایی اصولی برای خرید است. روش اجرایی خرید و پیاده سازی صحیح روش خرید محقق نمیشود مگر باارزیابی تامین کنندگان کالا ومواد. خرید محصولات و مواد اولیه باکیفیت جهت تولیدکه باپیاده سازی روش اجرایی خرید محقق میشود ،نه تنها باعث کیفیت محصولات تولیدی میشود بلکه ازخریدهای بیپشتوانه و بدون درخواست واحدها نیزجلوگیری میکند و تبعااز هزینه های اضافی نیزجلوگیری میشود.

روش اجرایی خرید علاوه براینکه راهکارهایی برای شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان و خرید باکیفیت ارائه میدهد ، درادامه راهکارهایی برای کنترل مواد خریداری شده ازهمان تامین کنندگان رانیز ارائه میدهد.

البته معیار کیفیت تنها معیار ارزیابی تامین کنندگان در روش و روند خرید نیست بلکه معیارهایی مانند قیمت ، مدت زمان تحویل کالا ، سرعت دسترسی به تامین کننده ، تجربه کاری تامین کننده و … درارزیابی و انتخاب تامین کنندگان حائز اهمیت هستند.

یک نمونه ازروش اجرایی خرید ( تامین کالا) درزیر آورده شده است.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی خرید ( روش اجرایی تامین کالا )

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمشاوران وهمراهان شما درامر راه اندازی سیستم نظامند خرید و دریافت گواهینامه های ایزو خواهد بود.

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.