نمونه روش اجرایی کنترل سوابق

4.9/5 - (152 امتیاز)

نمونه روش اجرایی کنترل سوابق

روش اجرایی کنترل سوابق یکی ازالزامات استاندارد ISO9001 ایزو 9001  ، استاندارد ISO14001 ایزو 14001  و OHSAS18001 اوهسس 18001 میباشد.

روش اجرایی کنترل سوابق کنترل کننده تمامی سوابق جاری وراکد درون سازمان میباشد. تمامی فرمهای خام وقتی تکمیل میشوند و داخلشان کوچکترین اطلاعاتی ثبت میشود اصطلاحا تبدیل به سابقه میشوند. استانداردISO9001 ، استاندارد iso14001 و ohsas18001 ازفرمهای تکمیل شده بااطلاعات و داده ها بعنوان “سابقه” یاد میکند. سوابق یاهمان اطلاعات سازمان بسیار ارزشمند بوده وبایست بنحو صحیحی نگهداری شوند. روش اجرایی کنترل سوابق وقتی درسازمان اجرایی میشود مشخص میشود هرکدام ازسوابق یاهمان فرمهای تکمیل شده بایست درچه واحد سازمانی نگهداری شوند، زمان نگهداری سوابق بصورت یک سابقه درجریان چه مدت باشد، مدت بایگانیش چه مدت باشد واینکه آیا بعداز گذشت زمان بایگانی راکدباید معدوم  شود یاخیر. درضمن در روش کنترل سوابق مشخص میشود که آیا سابقه محرمانه است یااینکه سابقه قابل دسترسی عمومی است. حتی نوع نگهداری سوابق یعنی بصورت فایل کامپیوتری یاکاغذی ومکان نگهداری سوابق نیزمشخص میشود. درزیر نمونه ای از روش اجرایی کنترل سوابق آورده شده است.

دانلود رایگان فایل نمونه روش اجرایی کنترل سوابق

مرکز سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره و اطلاع رسانی درزمینه اخذ گواهینامه ISO و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت آمادگی هرگونه مشاوره و همکاری باسازمانها رادرزمینه مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو دارد.

بامادر ارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.