نمونه روش اجرایی کنترل مستندات

4.9/5 - (90 امتیاز)

نمونه روش اجرایی کنترل مستندات

روش اجرایی کنترل مستندات کنترل کننده و شناسایی کننده کلیه مستندات اعم ازروشهای اجرایی ، دستورالعملها ، آیین نامه ها وفرمهای درون وبرون سازمانی میباشد. بااجرایی شدن روش اجرایی کنترل مستندات تمامی مستندات ابلاغ شده ازسوی ذینفعان شامل مشتریان ، ارگانها و نهادهای دولتی و مردمی ، تأمین کنندگان و … یعنی مستندات برون سازمانی و روشها ودستورالعملها و بخشنامه های درون سازمانی شناسایی شده و تمامی ویرایشهای مستندات تحت کنترل قرار میگیرند ودر نهایت جدیدترین وبروز ترین نسخه ازمستندات دردسترس افراد سازمان قرارمیگیرد.

زمانیکه روش اجرایی کنترل مستندات درسازمان اجرایی میشود ، چگونگی تحت کنترل درآوردن مستندات اعم ازاینکه چه کسی یاکسانی مسئول تدوین مستندات هستند ، روند تدوین یک مستند ازتهیه پیش نویس تاتأیید وتصویب وبه اجرا درآمدن یک مستند درون سازمان مشخص میشود.

نحوه ی ایجاد تغییر دریک مستند وابطال و منسوخ کردن مستندات قبلی و تصویب مجدد مستندات در روش اجرایی کنترل مستندات ذکر شده است. وبطورکلی هرآنچه برای شناسایی و ردیابی و توزیع تمامی مستندات درون سازمانی و برون سازمانی لازم است در روش اجرایی کنترل مستندات بدان پرداخته میشود. درزیر یک نمونه از متن روش اجرایی کنترل مستندات آورده شده است.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی کنترل مستندات

مرکز سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره و اطلاع رسانی درزمینه اخذ گواهینامه ISO و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت آمادگی داردتاهر گونه همکاری با سازمانها رادرزمینه مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت بعمل آورد.

بامادر ارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.