اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

چگونه میتوان گواهینامه HSE گرفت؟

گواهی نامه HSE چگونه می توان گرفت؟ 79165 - 021 HSE همان HSE-MS یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی میباشد.
4.9/5 - (9 امتیاز)

چگونه می توان گواهینامه HSE گرفت؟

گواهی نامه HSE چیست؟ و نحوه گرفتن گواهینامه HSE دغدغه متقاضیان اخذ گواهی HSE هست. گواهینامه HSE ( گواهی HSE-MS ) چیست؟  شرایط اخذ گواهینامه HSE به چه شکلی هست؟ بعنوان یکی از اصلی ترین سئوالات و خواستهای اکثر شرکتها و سازمانها میباشد. اهداف متقاضیان جهت گرفتن گواهینامه HSE بنابه سیاستهای کلان خودشان متفاوت هست. اهداف شرکتها جهت اخذ گواهی HSE را چنین میتوان تعریف کرد.

قصد شرکتها از اخذ گواهینامه HSE یا HSE – MS

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) برای شرکت در مناقصات میخواهند بگیرند.

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) بنابه تقاضای کارفرما دریافت کنند.

اخذ گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) جهت عقد قرار داد مد نظرشان است.

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) بمنظور مانور تبلیغاتی هدفشان هست.

گواهی HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) جهت مقابله و رقابت با رقبا هدف اصلی آنهاست.

گواهینامه HSE  ( گواهی نامه HSE-MS ) جهت طراحی و پیاده سازی HSE قصدشان هست.

دریافت گواهی HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) برای تمامی اهداف بالا و دیگر اهداف سری سازمانهاست

نظربه تنوع بالای سیاستهای متقاضیان گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) نحوه گرفتن گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) متنوع است. البته روشهای مختلف تعریفی هست که اکثراً درایران کاربرد دارد. ازنظر قانونی فقط یک راه اخذ گواهینامه HSE وجود دارد.

روشهای مختلف اخذ گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS )

گواهینامه HSE تقلبی ( بافتوشاپ ، نرم افزارهای طراحی مانند فتوشاپ و کورل و… طراحی و پرینت میگردند.

گواهی HSE تقلبی شرکتی : دراین مدل، گواهینامه HSE صادره همان گواهینامه HSE تقلبی هست فقط فرقش اینست که اولی توسط یک شخص و دومی توسط یک شرکت مدعی ثبت و صدور گواهینامه HSE نامعتبر صادر میگردد. البته لازم بذکراست تمامی این مراکز نامعتبر هیچوقت نمی گویندکه ما معتبر نیستیم وسعی دارند خودرابه یک ارگان و یایک سازمان داخلی یاخارجی متصل نمایند.

شرکتهای صادر کننده ی گواهی نامه HSE

گواهینامه HSE ( گواهینامه HSE-MS ) معتبر: گواهینامه HSE ( گواهی HSE-MS ) معتبر بایستی توسط یک مرکز معتبر ثبت و صدور گواهینامه HSE ( گواهینامه HSE-MS ) صادر گردد. تعداداین مراکز ثبت و صدور گواهینامه HSE و گواهینامه ISO محدود هستند.

گواهینامه HSE و رابطش با ایزوها

همچنین باید دانست HSE همان HSE-MS یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی میباشد. این سیستم یک مدل محسوب میشود. مدل ترکیبی ازدو استاندارد ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و OHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی) البته استاندارد OHSAS18001 در سال 2018 به استاندارد ISO45001 تغییر یافت.

استانداردهای هم نیاز با HSE

بنابراین یک مجموعه خواستار اخذ گواهینامه HSE ( گواهی HSE-MS ) شایسته هست که سه استاندارد ISO9001 ، ISO14001 ، ISO45001 OHSAS18001 قدیم ) رادریافت کند چون ISO9001 یک استانداردمرجع و عمومی میباشدکه بعنوان پیش نیاز و قدم اول بایستی گرفته شودو پس از(یاهمزمان)با ISO9001 استانداردهای ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو 45001 یا همان ورژن قدیمش OHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ) اخذ گردد.

مجموعه دارنده دو استاندارد ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ISO45001 یا OHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی )در اصطلاح HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی ) رادارد و میتواند گواهینامه HSE-MS رانیز اخذ نماید. لینکهای زیر میتواند راهنمای شما باشد.

گواهینامه ایزو9001 ( گواهینامه ISO9001 ) با عنوان سیستم مدیریت کیفیت ( اینجا کلیک کنید)

گواهی نامه ایزو14001 ( گواهینامه ISO14001 ) سیستم مدیریت زیست محیطی ( اینجا کلیک نمایید)

گواهینامه ایزو 45001 ( گواهینامه ISO 45001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( اینجا کلیک کنید)

گواهی HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی) اینجا کلیک نمایید.

تمامی مطالب مذکور فقط موارد مهم حقوقی جهت دریافت HSE هستند. هر متقاضی نحوه گرفتن گواهینامه HSE ( گواهینامه HSE-MS ) بایستی اینها را بداند. تا بتواند با دید باز و تسلط کامل در این راه گام بردارد . اماموارد فنی و تخصصی نیز مهم هست . اگر قرارباشد ازیک مرجع معتبر صادر کننده گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) گواهینامه گرفت ، پس بایستی حداقل الزامات HSE نیزدر سطح سازمان پیاده سازی گردد.

الزامات HSE

اینکه گفته میشود حداقل الزامات برمیگرددبه عوامل مختلفی همچون ، تفکر و فرهنگ مدیران و کارکنان مجموعه ، گستره سازمان ، نیازهای واقعی و کاربردی HSE ، سطح سخت گیری کارفرما ، سطح سخت گیری مرکز صادر کننده گواهینامه ، وجود کارشناسان حرفه ایی HSE درمجموعه و…

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای فرهنگ اطلاع رسانی دقیق و شفاف آمادگی پاسخگویی کاملاٌ رایگان وحل مشکلات افراد و متقاضیان گواهینامه HSE میباشد. لازم بذکراست چنانچه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران رابعنوان مجری اخذ گواهینامه HSE خود انتخاب کنید،این مرکز فقط ازطریق مراجع قانونی و معتبر میتواند ارائه خدمت نموده و ازارئه خدمات ازطرق دیگر مانند تقلبی شخص ، شرکتی و مراجع نامعتبر معذورمیباشد.

بامادرارتباط باشید…

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط