اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

چگونه گواهی HSE بگیرم؟

چگونه گواهی HSE بگیرم؟
5/5 - (232 امتیاز)

چگونه گواهی HSE بگیرم؟

چگونه گواهی HSE بگیرم؟ کاملابه اخذ گواهی ایزو مربوط میشود و نحوه دریافت گواهی HSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود. زیراکاملا گواهینامه های همراستایی هستند. بااینکه گواهیهای مجزا هستند اما باهم ارتباط دارند. شرایطی یکسان دارند. ولی ازطریق مراجع مختلفی صادر میشوند.

HSE جیست؟

اقدام جهت دریافت گواهی نامه HSE ابتدا شناخت کامل انرا نیاز دارد. البته شناخت گواهی HSE مستقیمابا شناخت ایزو ISO نیزارتباط دارد، کلمه HSE که ترجمه لغویش بهداشت ، ایمنی و محیط زیستHealth , Safety and Environment (HSE)  هست، بحدی استانداردی مهم درشرکتها و سازمانها میباشدکه هرسازمان یاشرکت بایدبخشی راجهت استقرارش تدارک ببیند. بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE به یک بخش یادپارتمان دریک شرکت مربوط هست و وظیفه رعایت و حمایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای رابه همراه حفاظت و محیط زیست برعهده دارد و همواره بایدبر اجرای قوانین نظارت داشته وکنترل لازم راانجام دهند،

HSE برای یک سازمان چه می کند؟

بخشهای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درشرکتها وسازمانها بطور کلی 2 وظیفه و هدف دارند وانرا دنبال میکنند: پیشگیری از وقوع حوادث و حوادث ناشی ازشرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی ممکنست ناشی ازشرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخوردبا آتش ، انفجار و مواد مضر درمحیط کار نمونه ای ازاولین هدفست و کاهش ردپای کربن یک شرکت و تأثیرآن برروی محیط زیست نمونه ای ازهدف دومست. در هر دو هدف ، ترکیب الزامات نظارتی درون سیاستهای کتبی شرکت نقش مهمی دراجرای درست وپیاده سازی استانداردهای مربوط دارد.

گواهی HSE و ارتباطش با گواهینامه های ایزو

چگونه گواهی HSE بگیرم و چگونگی گرفتن گواهی HSE ابتدا نیازبه دریافت وپیاده سازی دو استاندارد ایزوی مهم دارد، ایزو 45001 و ایزو14001 ، سیستم مدیریت iso45001 ویا اوهساس سابق ( OHSAS ) وقوانین تعیین شده بابتش درمورد استفاده ازآن، سازمانها وشرکتهارا قادر میسازد.

مزایای ایزو 45001

باجلوگیری ازآسیبهای ناشی از کار و سلامتی وهمچنین باپیش بردانه ترکردن عملکرد، مکانهای ایمن و سالم رافراهم کنند. ISO 45001 بابت هرسازمانی مایل ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت بابت بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از بین بردن خطرات و به حداقل رساندن خطرات ازجمله نقایص سیستم ، و امنیت وبهداشت شغلی کارکنان هست، قابل استفادست. ایزو 45001 به یک سازمان بابت دستیابی بنتایج مورد نظر سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت محیط کمک میکند. مطابق سیاست iso45001 سازمان ایزو نتایج را بررسی کرده و به پیاده سازی کمک میکند.

تاریخچه HSE

گواهی HSE درسال 2018 پس از رفع نواقص گواهی OHSAS18001 بدین شکل درآمد ومورداستفاده قرار کرفت. ایزو 14001 استاندارد بعدی مرتبط گواهی hse هست.

ایزو 14001 چیست؟

iso14001 یک استاندارد بین المللی است و الزامات لازم و مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی کارآمدرا مشخص میکنداین الزامات وقوانین رابرای سازمان ایزو تدوین وتنظیم میکند و موقعیت رافراهم میکندکه یک سازمان میتواند بجای ایجاد الزامات عملکرد محیطی ازآن پیروی کند. ایزو 14001 استانداردی میباشد که سیستم مدیریت محیط زیست را در یک سازمان مورد بررسی قرار میدهد، تلفیق iso14001 باسایر استانداردهای سیستمهای مدیریت، بخصوص ISO 9001 ، میتوانددر دستیابی اهداف تعریف شده سازمان بیشتر یاری کرده وتاثیر بسزایی داشته یاشد. سیستم مدیریت محیط زیست رابه عنوان بخشی ازنوع سیستم مدیریتی جهت مدیریت جنبه های زیست محیطی ، انجام تعهدات مربوطه انطباق و رسیدگی بخطرات و فرصتها استفاده میشود تعریف میکند. چارچوب استاندارد ISO 14001 میتواند در یک روش برنامه بابت بهبود یک مجموعه بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

ارتباط HSE و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 چیست؟

چگونه HSE بگیرم؟ نحوه دریافت hse وشرایطش دقیقا بامراحل دریافت این دو گواهی ایزو یعنی iso45001 و iso14001 همراستاست. و اخذ و پیاده سازی ایندوگواهی نامه میتواند کاملا بستر پیاده سازی و دریافت گواهی hse رافراهم کند، بطور کلی درایران همان موسساتیکه ازطریق انهامیتوان اقدام کردبه اخذ استاندارد ایزو میتوان بابت اخذ HSE نیزازطریق همان موسسات اقدام کرد و دقیقا پروتکل های دریافت گواهینامه HSE مشابه مراحل دریافت ایزو هست، همچنین مراجع صدور گواهی نامه HSE نیزبه دودسته عضو IAF و عضو غیر IAF یاهمان مراجع خصوصی تقسیم کرد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازموسسات قوی درزمینه اخذ انواع گواهینامه های بین المللی ازطریق مراجع معتبر بین المللی و مراجع خصوصی و ارزان و معتبر است،امکان ثبت باتیم ومشاورانی قوی اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان درخصوص اخذ انواع گواهینامه ایزو ، HSE ، IMS و انواع مجوز اداره کار و تمامی موارد مرتبط درخدمت شما بزرگوارانست.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط