اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

چگونگی اخذ گواهينامه ايزو ارزان

چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان
4.6/5 - (7 امتیاز)

چگونگی اخذ گواهينامه ايزو ارزان

چگونگی اخذ گواهينامه ايزو ارزان وقتي دردنياي تجارت حرف رقابت ميشود ناخوداگاه سازمانها و موسسات جهت پيشي گرفتن ازرقباي خود دست بهر اقدامي ميزنند تابتواننداز رقباي خودسبقت بگيرند و اخذ چنين تصميمي منوط برعايت يكسري عوامل و پرداختن بدانهاست و ازهمه مهمتر دريافت انواع گواهينامه ايزو ميباشد وقتي يك سازمان گواهينامه ايزو دريافت كندبه اعتبار خوددر دنياي تجارت افزوده واين مساله نیزبه نفع سازمان ميباشد ونیزبه نفع افراديكه بنوعي ازاين سازمان و خدمات انان استفاده ميكنند امابه دست اوردن اعتبار درچهارچوب ضوابط و شرايط خاص امكان پذيرست وهم ميتوان گفت براحتي قابل دسترسيست و مستلزم گذراندن مراحل و صرف وقت و هزينه گزاف

نحوه اخذ گواهینامه ایزو ارزان

گواهينامه ايزو ارزان راچگونه میتوان دريافت كرد؟براي اين منظور توضيح مختصر درباره گواهينامه هاي ايزو و انواعش لازم ميباشد. و اينكه اصلا ايزو چیست وچه معنایی دارد.

ایزو چیست؟

ايزو برگرفته ازواژه isos بمعناي برابري و دراصل يك استاندارد جهاني ميباشد. International organization for standardization  مخففش iso ميباشد. Isoانواعي دارد و عموميترينش ایزو 9001 ميباشد ایزو 9001 مربوط كيفيت خدمات ميباشد وبراي حفظ سيستم مديريت كيفيت خدمات استاندارد 9001 جزو مهمترين مدارك گواهينامه ايزو ميباشد و همچنين ایزو 14001 مربوط مديريت زيست محيطي وحفاظت محيط زيست دربرابر الاينده هاي كارخانه ها و شركتهاست و ايزو 45001 ايمني و بهداشت شغلي رادر پي دارد والبته تركيب اين دو گواهينامه 45001 و 14001 بصورت همزمان تحت نام ديگري باعنوان مدل hse مطرح ميشود.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو

پس وقتي يك سازمان گواهينامه ايزو دريافت ميكندبه اين معناست تمام شرايط و ضوابط توليد و خدمات رارعايت كرده و مشتري باخيال راحت ميتواند ازاين خدمات استفاده كند.درعين حال سازمان يا موسسه اینچنینی ميتواند وارد رقابت باديگر سازمانها شود حتي درحوزه مناقصات شركت كند ويا توليدات و خدمات خودرا وارد بازار جهاني كند و صادرات خوبي داشته باشد. همچنين بجهت سازمان تقاضا دهنده اينمساله نیزحائز اهميت هست وبه كدام يك ازانواع ايزو نياز دارد يااصلا باچه منظور بدنبال اخذ گواهينامه ايزو ميباشد. شايد قصداين راداردكه توليدات خودرا صادر كنديا وارد مناقصه شود يافقط بدنبال بودكه توليدات وخدمات خودرا استاندارد سازي كند ودرهر صورت جهت دريافت گواهينامه ايزو بايدبه يك مركز مشاوره معتبر مراجعه كند.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو

اخذ ايزو سختيهاي خاص خودرا دارد. امادراين خصوص يكسري شركتها هستندكه دركوتاهترين زمان و صرف كمترين هزينه قادر خواهند بود گواهينامه ايزو رابراي سازمان مورد نظر صادر كنند. دربعضي مواقع سازمانها جهت اخذ ايزو راغب نيستند وقت و هزينه زيادي صرف گواهينامه ايزو كنند. ازاين رو به شركتهاكه باكمترين هزينه گواهينامه ایزو راصادر ميكنند روي مياورند. دراين زمينه شركتهاي بسياري اينكار را با كمترين هزينه بابت سازمان تقاضا دهنده انجام ميدهند. و دراين مورد هميشه بايدبه فكر مراكز و افراد سودجو نيزبودكه تمام كارهاي صدور گواهينامه ایزو رابدون كوچكترين شك بابت صدور گواهينامه ايزو انجام و صادر ميكنند. امااين مدرك هيچ اعتبار داخلي و جهاني راندارد.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ارزان

چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان درخصوصش ابتدا ميبايست يك مركز صدور معتبر مراجعه كرد و باز بعضي ازاين مراكز گواهينامه ایزو رابر اساس انجمن iaf صادر ميكنند واين بدان معناست گواهينامه ایزو ازمیزان اعتبار جهاني برخوردارست و درعين حال خارج ازضوابط انجمن iaf گواهينامه صادر ميشود اما ديگراز اعتبار جهاني برخوردار نيست واين بمعني بي اعتبار بودن گواهينامه ايزو نيست و فقط درداخل ايران معتبر ميباشد و تنها فرق ايندو گواهينامه ايزو درهمين اعتبار داخلي و خارجي است. وهمین مساله نبايدبا انواع گواهينامه تقلبي اشتباه شود چراكه گواهينامه تقلبي درداخل ايران وچه خارج ايران معتبر نیست اماکه گواهينامه خارج ازضوابط iaf فقط داخل ايران اعتبار دارد. و اينگونه گواهينامه هاي ايزو بابت شركتهايي كه فرصت زيادي ندارند. نميخواهند زيادي پرداخت كنند. برای آنها بسيار مناسب ميباشد. چه بسا شايد در مناقصه برنده نشوند و هزينه كمي رامتقبل شده اند.

اخذ گواهینامه ایزو سیستم کاران

جهت اخذ گواهينامه ايزو ابتدابايدبه يك مركز مشاوره مراجعه كرد. فرم مخصوص را گرفت. و فرم رابه انضمام مدارك مورد نياز تحويل مركز صادر كننده داد. مشاورين تمام جوانب كار رادر نظر ميگيرند. شرايط رابررسي میکنند. و باصرف كمترين هزينه گواهينامه ايزو رابراي سازمان تقاضا دهنده صادر ميكنند. البته تمام اينكارها راميشود بصورت انلاين نيزانجام داد. و صدور گواهينامه نیزبصورت انلاين يعني باصرف كمترين هزينه و وقت بجهت سازمان تقاضا دهنده صورت ميگيرد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. گواهی نامه ایزو ارزان یکی از درخواست‌های مهم برای شرکت ما بود. چون همیشه برای شرکت در مناقصات به گواهی ایزو احتیاج داشتیم اما با هزینه ها و قیمتهای سرسام اوری از طرف مراکز مشاوره روبرو میشدیم. از خدمات بسیار خوب و ارزان این مرکز بسیار ممنونیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط