اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهی نامه CE

CE چیست
3.2/5 - (417 امتیاز)

گواهی نامه CE

گواهی نامه CE چيست؟ گواهینامه CE چطور صادر ميشود؟ ازكدام مراجع ميتوان آنرا بدست آورد؟ تحت کدام شرايطي ثبت خواهد شد؟ مراحل اخذش چگونه است؟ و اينها سوالاتي هستندكه اغلب متقاضيان سي اي درپي كسب اطلاعات وپاسخهايشان ميباشندبراي درك بهتر وآگاهي بيشتر، لازمست اطلاعات جامعي جمع آوری كرده تااين نشان رابدون مشكل ودر شرايط آساني كسب نمائيد. بطوركل استانداردها مزيتهاي بسياري دارند.

جدا از اعتبار دهي محصولات وتوليدات، وجلب اعتماد مشتريان، بامرور زمان پياده سازيشان، در روند پيشرفت جامعه شغلي، نقش بسزائي دارند. البته بسياري ازشركتها تنها براي برند سازي به اين علائم روي مياورند اما، اجراي دستورالعمل هاي گواهينامه ها، هم ازلحاظ كيفي، وهم ازلحاظ اقتصادي، براي كارفرمايان وصاحبان مشاغل مفيد مي باشند. طيف گسترده استانداردها، همه زمينه هاي صنعتي راپوشش ميدهند وهر شغلي، كوچك وبزرگ ميتواند ازآنها برخوردار باشد.

برخي ازآنها تخصصي هستند ودر حوزه هاي معيني قابل بهره وري ميباشند وبعضي ديگر، عمومي وپركاربرد هستند وهمگي درزمينه هاي مختلف استفاده ميشوند. اما استانداردهايي هم وجود دارند كه براي اعمال درمناطق معین شكل گرفتند.

کاربرد گواهی CE

گواهی نامه CE جزء اين دسته بوده وبمنظور اجرا دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا ايجاد گردید. دستورالعمل هاي اين گواهي درخصوص ارتقای سطح ايمني وبهداشت محصولات و توليدات بنا گردید. بنابراين اين مشخصات مربوط به كالا ها واجناس توليدي ميباشد. البته نه همه توليدات وتنها برخي ازآنها مانند ماشين آلات، لوازم پزشكي ووسائل الكترونيكي مورد استفاده قرار ميگيرد. بنابراين فراورده هايي چون توليدات دارويي وغذايي شامل آن نخواهند بود ونمي توان برايشان اين نشان راتهيه كرد.

البته بعضي شركتهاي سود جو ازبي اطلاعي متقاضيان نهايت استفاده رابرده وبا دريافت مبالغ سنگين اذعان ميدارندكه ميتوانند گواهي سي اي رابراي همه كالا ها ثبت نمايند و مدارك بي ارزشي براي توليداتشان ارائه ميدهند كه بهيچ عنوان قابل استفاده نخواهد بود. نا گفته نماند كه دراين ميان برخي موسسات نيز با آگاهي ازاين موضوع، بمنظور تبليغات واعتبار بخشي بتوليدات خود، اقدام به دريافت اين گواهينامه ها مينمايند. دركشور هاي اروپايي، هر محصولي ميبايست ازاين نشان برخوردار بوده وهيچ عوارضي براي مصرف كننده ومحيط زيست نداشته باشد.

اين مسئله اهميت بسياري دارد، چراكه بدون اين آرم، كارخانجات وشركتهاي توليدي، كه معمولا متقاضيان كسب گواهي نامه CE ميباشند، قادر بفروش توليدات خودنخواهند بود. بنابراين، كليه اجناسي كه، حروف C-E بر روي آنها حك شده باشد، هم ازلحاظ ايمني مورد تاييد هستند وهم مجوز فروش رادر اين مناطق دارا خواهند بود. ازآنجائيكه نشان سي اي، براي بهره وري در منطقه هاي جزء اتحاديه (EURO) ميباشد، اما محدود به كارخانجات داخل اين كشورها نبوده وسازندگان ساير كشورها نيز ميتوانند درصورت لزوم وبمنظور صادرات محصولات خودبه اروپا، ازاين مدارك بهره مند شوند.

مراحل صادر کننده گواهینامه CE

صادر كننده هاي سي اي ، ( كه به آنها NOTIFIED BODY گفته ميشود ) تحت نظارت موسسه NANDOO ميباشند. ناندو عضو كميسيون اروپايي است ومسئول معرفي واعتبار دهي به صادر كننده ها ميباشد. بطور كل، تنها صادر كنندگان نوتي فاي بادي اعتبار لازم براي صدور مدارك آنرا دارا ميباشند. توتي فاي بادي ها با بررسي محصولات، درصورتي كه ساختمانی پيچيده باشد، اقدام به انجام آزمايشات مربوطه میکند و چنانچه مطابق با مقررات اروپايی باشند، گواهينامه اورژينال واصلي راارائه ميدهند.

برخي مواقع ساختار توليدات، ازپيچيدگي بخصوصي برخوردار نيستند، دراين مواقع، سازندگان محصول ميتوانند آزمايشات لازم راانجام داده ونتايج آنرا دراختيار مرجع نوتي فاي بادي قرار دهند. سپس NB مورد نظر، نتايج بدست آمده را ارزيابي كرده واگر عوارضي براي مصرف كننده ومحيط زيست نداشته باشد، گواهي نامه خوداظهاري راصادر مينمايند. نوع ديگري از سي اي وجود داردكه ازجانب نوتي فاي بادي هاي معتبر ارائه نشده واعتبار لازم براي صادرات رادارا نمي باشند. اين اسناد اغلب درايران ثبت میشود وتوسط مراجعي كه زير نظر ناندو نيستند اعطاء ميشود.

گواهی ارائه اينگونه مراكز، تنها در ايران و برخي كشورهاي همسايه قابلیت استفاده دارند. ومسلما ارزش كاربردي بالايي نداشته وفقط بعنوان تبليغات قابل بهره وري هستند. بطور كل اكثر مراجع صادر كننده اي كه گواهي نامه ايزو راارائه ميدهند، ميتوانند اقدام بصدور اين مدارك نمايند.

نشان CE بابت جلوگيري ازمشكلات احتمالي، ونيز درصورت تمايل، متقاضيان ميتوانند كليه امور مربوط به اخذ سي اي را، چه ازنوع اورژينال وچه انطباقي وخود اظهاري، به مراكز مشاوره موجود دركشور سپرده، ويا از خدمات مشاوره رايگان آنها بهره مند شوند. براي اينمنظور كافي است باكمي تحقيق، مراكز باسابقه ومورد اعتماد راپيدا كرده وبا آنان تماس برقرار نمايند.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. گواهی نامه CE چيست؟ گواهینامه CE چطور صادر ميشود؟ ازكدام مراجع ميتوان آنرا بدست آورد؟ تحت چه شرايطی صادر خواهد شد؟ مراحل اخذ گواهی CE چگونه است؟

  2. گواهینامه ce هایی که وجود داره . انطباق . اورجینال یا خوداظهاری چه تفاوتهایی با هم داره ؟ اگه بخوایم ce بگیریم کدوم باید بگیریم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط