اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهی ISO

انواع گواهینامه ایزو
4.5/5 - (100 امتیاز)

گواهی ISO

گواهی ISO اينروزها علائم استاندارد بيش ازپيش مورد توجه قرار ميگيرد. و مشتريان و مصرف كنندگان، به محصولات وخدماتي ازاين نشانها بهره مند هستند. توجه بيشتري ميكنند. بهمين دليل متقاضيان استانداردها ، تعدادشان هرروز افزايش ميابد. برخي شركتها نيز بدليل قراردادهاي شغليشان بدين اسناد روي مياورند و كارفرمايان آنها، ارائه گواهينامه ها را ازشروط همكاريشان قرار دادند. البته پياده سازي دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت، مسلما مزيتهاي ديگري هم دارد وبطور كل باعث ارتقاء سطح كيفيت جامعه شغلي میگردد. اما دستيابي به مدارك ISO چندان ساده نیست و نيازمند ايجاد شرايطي است كه مستلزم صرف زمان وهزينه وانرژي میباشد.

گواهینامه های ایزو پر کاربرد

گواهي نامه هاي بين المللي تنوع زيادي دارند. دسته اي ازآنها عمومي هستند ودر صنعتهاي مختلفي كاربرد دارند.

ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) از معروفترین و مهمترین ايزوها هست. كه الزاماتش درخصوص بهبود سطح كيفيت محصولات وخدمات تعيين میگردد.

ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) نيز ازاستانداردهاي پركاربرد محسوب ميشود. كه دستورالعمل هايش جهت توجه بيشتر به منابع طبيعي ومحيط زيست شكل میگیرد و اجرايشان باعث كاهش آلودگيهاي زيست محيطي مي گردد.

ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) هم جزء اين دسته بشمار ميرود كه مستنداتش بمنظور ايجاد امنيت وبهداشت شغلي وضع شدند و برپايي آنها موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي میشود وايجاد محيطي امن براي كاركنان آن میگردد. اين مسئله باعث افزايش انگيزه پرسنل مجموعه ودرنتيجه ارتقای بهره وري سازمان ميشود. معمولا شركتهايي كه فقط براي تبليغات بدنبال كسب ايزو هستند، از اين دسته گواهينامه ها استفاده ميكنندكه معروف و پركاربرد هستند.

دركشور ما اين سه گواهي بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد وهمين امر باعث ایجاد گواهي HSE و نيز سيستم مديريت يكپارچه ( IMS ) میگردد. HSE را ازكلمات ( HEALTH& SAFETY& ENVIRONMENT ) میگیرند كه بمعني ( سلامت وايمني ومحيط زيست ) ميباشد. درحقيقت بكارگيري سيستم مديريت زيست محيطي ( ISO 14001 ) وسيستم مديريت ايمني وبهداشت ( ISO 45001 ) بقدري زياد بوده كه رفته رفته اجراي همزمان دستورالعمل هايشان، موجب بوجود آمدن گواهي HSE شده وسيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست راتشكيل داده است. اخذ اين مدرك بهمراه گواهي ايزو 9001 سيستم مديريت يكپارچه ( IMS ) راتشكيل ميدهد.

مراكز صادر كننده گواهی ISO

مراكز صادر كننده ايزو نيز تنوع زيادي داشته وازنظر سطح اعتبار وهزينه هاي ثبت، بايكديگر متفاوتند. بسياري ازاين مراجع تحت نظارت انجمن IAF ميباشند ودرنتيجه مدارك خود رابا دقت وسخت گيري بسياري ارائه ميدهند. انجمن IAF عضو سازمان ايزو بوده كه وظيفه آن معرفي نماينده هاي سازمان دركشورهاي ديگر ميباشد. اين نمايندگان را ACRIDATE BODY يا AB مينامند. AB ها مسئول تعيين اعتبار مراجع صدور گواهي هستند. اين مراجع CERTIFI BODY يا CB خوانده ميشوندكه ازاعتبار بالايي برخوردار بوده و اسناد ثبت شده آنها درهمه كشورها قابل قبول خواهد بود. براي كشور ما تنها يك AB تعيين شده و NACI نام دارد اما تعداد صادر كننده ها بسيار زياد است وبرخي ازآنان بطور مستقل فعاليت كرده وزير نظر IAF نيستند.

گواهي صادره ازسوي ايندست مراجع اعتبار چنداني نداشته وبراي برخي فعاليتها مانند صادرات كاربردي ندارد اما متقاضيان بسياري به آنها مراجعه ميكنند. دليل اين امر، سهولت كسب گواهينامه ازاين مراكز ميباشد چراكه هيچ نظارتي نداشته ومدارك آيزو رابراحتي وبدون اجراي كامل دستورالعمل ها، دراختيار موسسات قرار ميدهند. بنابراين افراديكه تمايلي به اجراي استاندارد ها ندارند، پيمانكاراني كه زمان كافي براي اجراي الزامات ايزو راندارند وشركتهاي تازه تاسيس كه توان پرداخت مبالغ سنگين پياده سازي رانخواهند داشت، همگي به اين موسسات روي مياورند. اما تشخيص اعتبار صادر كنندگان ازچه طريقي صورت ميگيرد؟

AB های معتبر صدور گواهینامه ایزو

سازمان ايزو ليست AB ها درسايت خود مشخص كرده است واز اين طريق ميتوان نام وآدرس ومشخصات آنها رابدست آوردكه سازمان تاييد صلاحيت ملي يكي ازآنها ميباشد. درسايت اين سازمان ونيز AB هاي ديگر، كليه مراجع معتبر ومورد اعتماد اعلام شده وهمه اشخاص ميتوانند درصورت نياز به آنجا مراجعه كرده ونام موسسه مورد نظر خودرا جستجو نمايند. البته متقاضيان قادر خواهند بود بعداز دريافت گواهي ISO كد درج شده روي آنرا درسايت بررسي كرده واز اصالت مدارك بدست آمده اطمينان حاصل نمايند.

پس ازانتخاب آيزو مناسب ومرجع مربوطه، قدم بعد طراحي برنامه ريزي برپايي مستندات ايزو وتدوين روشهاي اجراي آنها ميباشد وسپس اقدام به پياده سازي مصوبات مينمايندكه يكي ازبند هاي آن، برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان مجموعه ميباشد. درنهايت صادر كننده مميزي مجموعه راانجام ميدهد ودرصورتي كه اشكال عمده اي درتمهيدات انجام شده مشاهده نگردد، گواهي ISO براي متقاضي ثبت خواهد شد. توصيه ميشود جهت جلوگيري ازايجاد مشكلات احتمالي، قبل ازهر اقدامي بامراكز مشاوره ارتباط برقرار كرده وازآنها راهنمايي بخواهيد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. گواهینامه ISO امروزه بسیار رواج پیدا کرده است. گواهی ایزو یکی از مهمترین گواهینامه ها هست که توی مناقصات ممکنه از شرکتها درخواست بشه. گواهینامه های ایزو راحت تر و به صرفه تر از دیگر گواهینامه های ملی و بین المللی بدست میایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط