اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ایزو ISO

انواع گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ایزو ISO یکی از مهمترین انواع گواهینامه های ملی و بین المللی هست. شرکتها با اهداف مختلفی به این گواهینامه نیاز دارند.

گواهینامه ایزو ISO و تاریخچه تدوین استاندارد ایزو

قبل ازجنگ جهانی دوم درقرن هجدهم ملکه انگلیس اولین بار سازمان استاندارد سلطنتی انگلستان راراه اندازی کردبه نام UKAS بعدها سازمان UKAS اختیاراتی دادبه بریتیش استاندارد ( BS ) و به بیان دیگر BS شد سازمان اصلی استاندارد و UKAS زیر شاخه سازمان استاندارد شد. آلمان هم چند سازمان تاسیس کرد. مثل DAR- DGA-TGA آلمان بعدها آلمان تمام اینها راجمع کرد و DAKKS راراه اندازی کرد. آمریکا نیز مدعی شد و سازمانی راه انداخت بانامهای IAS ، 2LA2 ، ANSI ، ASHTOO ، ANAB .

فرانسه نیز سازمانهایی درحوزه ISO راه اندازی کرد و ژاپن نیز شروع کردبه تدوین استاندارد و سیاستهایش سیاستهای کیفیت و مشتری مداری بود. ایتالیا نیز سازمانی راه اندازی کرد بانام Accredia ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC راتاسیس کردند. ایران نیز NACI راراه اندازی کرد.درقرن 19 ژنو باعنوان مقر سازمان جهانی استاندارد ISO معرفی شد.

تاریخچه شکل گیری انواع ایزو

سازمان تقسیم شد به چند کمیته باعنوان کمیته فنی ( T.C ) . چنانچه 75 درصد اعضابه پیش نویس یک استاندارد رای میدادند استاندارد مورد نظر ISO نام میگرفت. اگر 66 درصدبه یک استاندارد رای مثبت میدادند ISO/TS نام میگرفت. ISO/TS استاندارد نیست بلکه بعنوان یک مشخصه فنی دراختیار سازمان قرار داده میشد. چنانچه 50 درصد رای مثبت میدادند ISO/PAS نام میگرفت.

چنانچه زیر 50درصد رای میدادند اصلا باهیچ عنوانی تصویب نمیشد وبعنوان هیج استانداردی ثبت نمیگردید. سازمانی باعنوان TC.176 کمیته فنی مرتبط باتدوین سیستمهای مدیریتی ودر واقع باعنوان تدوین استاندارد سیستم مدیریتی بوجود آمدکه کیفیت رامورد توجه قرار میداد.

سیستم مدیریت کیفیت

کیفیت ازسال 1987 مورد توجه سازمانها قرار گرفت و با عنوان کنترل کیفیت شناخته شد. کنترل کیفیت برروی کنترل برروی کیفیت کالا تاکید داشت. سیستم مکانیزه بجای انسان درون کنترل کیفیت مورد توجه قرار گرفت. انگلستان مطرح کرد کیفیت نباید کنترل شودو عقیده داشت بایستی محصولات کالیبره باشند. درسال 1994 باپیشنهاد انگلستان تضمین کیفیت جای کنترل کیفیت راگرفت.

درآن زمان سیستم کیفیت شامل دو استاندارد ISO9001 و ISO9002 بود. ایزو 9001 تضمین کیفیت درحوزه طراحی و تولید بود. و ایزو 9002 تضمین کیفیت درحوزه تولید صادر میگردید. درسال 2000 سیستم تضمین کیفیت نیز ویرایش خورد و ایزو 9001 و همچنین ایزو 9002 باهم تلفیق شدندو ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت تعریف و تصویب شد. درسال 2008 بازهم سیستم مدیریت کیفیت ویرایش شد ومطرح گردید. که دایره فرآیندهای برروی کیفیت بایستی بیشتر باشد ومشتری رامورد توجه قرار دادند.

گواهینامه های ایزو مشتری مداری

اهمیت نظرات مشتری مورد توجه بود وبیان شدکه مشتری نبایدبه مرحله شکایت برسد وسازمان بایستی قبل ازشکایت مشتری سراغ مشتری برود واز میزان رضایت و نارضایتی مشتری آگاه شود. سیستم مشتری مداری پیشرفت کردو درسال 2015 سیستمهای مدیریتی رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 ، سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO10004 وهمچنین سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری ISO10001 ودر نهایت ISO10003 باعنوان مدیریت حل اختلاف تهیه و تدوین گردید.

سازمان ISO مسئولیت تدوین استانداردها رابر عهده داشت اما اعتباردهی توسط سازمانی باعنوان انجمن اعتباردهندگان بین المللی باعنوان IAF انجام گردید. IAF درواقع بیان میکند درهر کشوری چه مرکزی صلاحیت دارد. مراجع اعتبار دهنده ایزو باعنوان AB مخفف Accreditation body ( موسسه اعتبار دهتده ) نامیده میشوند. درهر AB چندین شرکت معرفی میشوندکه گواهینامه ISO صادر میکنند. مثلا NACI ، 15عضو درسازمان AB دارد.

DAKKS ، 400عضو دارد، UKAS ، 3000عضو دارد، SAS حدود 7الی 8 عضوکه باعنوان CB تعریف میشوندکه اختصارا Certification body نامیده میشوند. 60 درصد هزینه صدور بایستی بابت هزینه تمدید پرداخت شود. یکسری سازمانها هستند درخصوص استاندارد ISO وساخته و پرداخته ایرانیها میباشندکه برندهایی رامیسازندکه ساخته ایرانیها میباشد. اینگونه گواهینامه ها اصطلاحا غیر IAF هستند و CB و AB های ساختگی خودما ایرانیها هستندکه فاقد اعتبار جهانی هستنداما ارزان فوری میباشند.

ISO/IEC نوعی ازانواع گواهی نامه ایزو میباشد. گواهی IEC یک سازمان میباشد مانند ISO باعنوان کمیته بین المللی الکتروتکنیک. استانداردهای تلفیق شده دوسازمان ISO و IEC باعنوان ISO/IEC تعریف میشوند مانند ISO/IEC27001 .

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط