اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ایزو ISO

انواع گواهینامه ایزو
5/5 - (3374 امتیاز)

 گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ایزو ISO چیست؟

ایزو چیه و کاربرد ایزو چیست؟

گواهینامه ایزو چه استفاده هایی دارد؟

از کجا ایزو بگیریم؟

چگونه ایزو بگیریم؟

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ایزو ISO یکی از مهمترین انواع گواهینامه های ملی و بین المللی هست. شرکتها با اهداف مختلفی به این گواهینامه نیاز دارند. گواهینامه ایزو ISO یکی از انواع گواهی نامه های ملی و بین المللی هست. گواهی نامه ایزو انواع و اقسام مختلفی دارد. مهمترین گواهینامه برای شرکت در مناقصات ، گواهی ایزو هست.

گواهینامه ایزو ISO و تاریخچه تدوین استاندارد ایزو

قبل از جنگ جهانی دوم در قرن هجدهم ملکه انگلیس اولین بار سازمان استاندارد سلطنتی انگلستان را به نام UKAS راه اندازی کرد. بعدها سازمان UKAS اختیاراتی به بریتیش استاندارد ( BS ) داد. از آن موقع BS سازمان اصلی استاندارد گردید و UKAS زیر شاخه سازمان استاندارد شد.

آلمان هم چند سازمان تاسیس کرد. از سازمانهای تاسیس شده آلمان می توان به DAR – DGA – TGA اشاره کرد. بعدها آلمان تمام اینها را جمع کرد و DAKKS را راه اندازی کرد. آمریکا نیز مدعی شد و سازمانی با نامهای IAS ، 2LA2 ، ANSI ، ASHTOO ، ANAB راه انداخت.

فرانسه نیز سازمانهایی در حوزه ISO راه اندازی کرد. ژاپن نیز اقدام به تدوین استاندارد کرد و سیاستهایش سیاستهای کیفیت و مشتری مداری بود. ایتالیا نیز سازمانی با نام Accredia راه اندازی کرد. سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC را تاسیس کردند. ایران نیز NACI را راه اندازی کرد. درقرن 19 ژنو با عنوان مقر سازمان جهانی استاندارد ISO معرفی شد.

تاریخچه شکل گیری انواع ایزو

سازمان به چند کمیته باعنوان کمیته فنی ( T.C ) تقسیم شد. چنانچه 75 درصد اعضا به پیش نویس یک استاندارد رای می دادند استاندارد مورد نظر ISO نام می گرفت. اگر 66 درصد به یک استاندارد رای مثبت میدادند ISO/TS نام میگرفت. ISO/TS استاندارد نیست بلکه بعنوان یک مشخصه فنی در اختیار سازمان قرار داده میشد. چنانچه 50 درصد رای مثبت میدادند ISO/PAS نام می گرفت.

چنانچه زیر 50 درصد رای می دادند اصلا باهیچ عنوانی تصویب نمیشد و بعنوان هیچ استانداردی ثبت نمی گردید. سازمانی با عنوان TC.176 کمیته فنی مرتبط با تدوین سیستمهای مدیریتی و در واقع با عنوان تدوین استاندارد سیستم مدیریتی به وجود آمد که کیفیت را مورد توجه قرار می داد.

استاندارد ISO و انواع ISO ها
گواهینامه های ایزو ، انواع و اقسام متعددی دارند. گواهینامه های ایزو همگی از طریق سازمان جهانی ایزو تهیه و تدوین میشوند.

انواع گواهینامه ایزو ISO

گواهی ایزو یکی از انواع گواهی های مورد نیاز شرکتهاست که بنابر دلایل مختلف بدنبال اخذ آن هستند. شرکتها از دریافت گواهینامه ایزو ISO ، اهداف مختلفی دارند که در ادامه به آنها می پردازیم. گواهینامه ایزو انواع مختلفی دارد. متناسب نیاز هر سازمان با حوزه کاری خاص خود انواع بسیاری استاندارد ایزو توسط سازمان جهانی ایزو تدوین گردید.

استاندارد های ایزو الزامات لازمه مورد نیاز شرکتها را متناسب نیازشان تعریف می کند. گواهی ایزو انواع مختلفی دارد که بطور کل آن را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد و در ذیل بدان می پردازیم.

ایزو عمومی

گواهینامه ایزو عمومی مورد نیاز تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان هست. تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان می توانند از آنها بهره ببرند. از انواع گواهی ایزو عمومی می توان این چند گواهی نامه را نام برد.

ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO9001 ) سیستم مدیریت کیفیت مادر تمامی استانداردها و عمومی ترین نوع گواهی ایزو هست. تمامی شرکتها بهتر است پیش از طراحی و پیاده سازی هر کدام از گواهی نامه های ایزو ، ابتدا ایزو 9001 را دریافت کند. همچنین می توانند همزمان با اخذ هر نوع استاندارد ایزو ، گواهی ایزو 9001 را نیز دریافت کنند.

ایزو 14001

گواهینامهISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر از انواع عمومی گواهی نامه های ایزو هست. استاندارد ISO 14001 الزامات زیست محیطی را جهت تمامی شرکتها بیان می کنند. ایزو 14001 می گوید شرکتها و سازمانها چه الزاماتی را رعایت کنند که محیط زیست سالم داشته باشیم و آن را برای نسل آینده حفظ کنیم.

ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نوع دیگری از انواع گواهی ایزو هست. ISO45001 نیز مورد نیاز و مورد استفاده تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان هست. ایزو 14001 و ایزو 45001 بنوعی مکمل یکدیگرند. همدیگر را کامل می کنند و توصیه می گردد که به همراه یکدیگر بطور همزمان و یا بصورت تدریجی اخذ گردند.

مدرک HSE

مدرک HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی نیز از دیگر انواع گواهی ایزو عمومی شرکتهاست. تمامی شرکتها بخصوص شرکتهای پیمانکاری به گواهینامه HSE-MS ( مدرک HSE-MS ) نیاز پیدا می کنند.

گواهی IMS

مدرک IMS سیستم مدیریت یکپارچه که از تلفیق سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 ایجاد می گردد. وقتی سازمانی این سه استاندارد را طراحی و پیاده سازی کند، می گویند سازمان دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست.

گواهی نامه های ایزو مشتری مداری ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO 10001

سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان گواهینامه ISO 10002 ( گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ )

ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004

نیز از انواع عمومی ایزو محسوب می گردند. این استانداردها جهت جلب مشتری برای شرکتها اثر بخشی زیادی دارند و برای شرکتهای مشتری مدار بسیار مفید هستند.

ایزو تخصصی

انواع ایزو تخصصی که متناسب حوزه فعالیت شرکتها تهیه و تدوین می گردد.

ISO 13485 ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS16949 ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی

ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 27001 گواهینامه ایزو 27001 ویرایش 2022

ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی استاندارد ایزو 50001

ایزو 10015 سیستم مدیریت آموزش استاندارد ISO 10015

ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000

ISO 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی – الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189

ISO 21500 سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500

ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه گواهینامه ISO 10006

ISO 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین بین المللی ایزو 28001

ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000

ایزو 29001 سیستم مدیریت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 29001

و انواع استانداردهای تخصصی دیگر.

سیستم مدیریت کیفیت

کیفیت از سال 1987 مورد توجه سازمانها قرار گرفت و با عنوان کنترل کیفیت شناخته شد. کنترل کیفیت بر روی کنترل بر روی کیفیت کالا تاکید داشت. سیستم مکانیزه بجای انسان درون کنترل کیفیت مورد توجه قرار گرفت. انگلستان مطرح کرد کیفیت نباید کنترل شود و عقیده داشت بایستی محصولات کالیبره باشند. در سال 1994 با پیشنهاد انگلستان تضمین کیفیت جای کنترل کیفیت را گرفت.

در آن زمان سیستم کیفیت شامل دو استاندارد ISO9001 و ISO9002 بود. ایزو 9001 تضمین کیفیت درحوزه طراحی و تولید بود. ایزو 9002 تضمین کیفیت در حوزه تولید صادر میگردید. درسال 2000 سیستم تضمین کیفیت نیز ویرایش خورد و ایزو 9001 و همچنین ایزو 9002 باهم تلفیق شدند و ISO9001 با عنوان سیستم مدیریت کیفیت تعریف و تصویب شد. درسال 2008 باز هم سیستم مدیریت کیفیت ویرایش شد و مطرح گردید که دایره فرآیندهای برروی کیفیت بایستی بیشتر باشد. به همین جهت مشتری را مورد توجه قرار دادند.

گواهینامه ISO 10002
گواهینامه ایزو 10002 و استاندارد ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامه های ایزو مشتری مداری

اهمیت نظرات مشتری مورد توجه بود و بیان شد که مشتری نباید به مرحله شکایت برسد. سازمان بایستی قبل از شکایت مشتری سراغ مشتری برود و از میزان رضایت و نارضایتی مشتری آگاه شود. سیستم مشتری مداری پیشرفت کرد.

در سال 2015 سیستمهای مدیریتی رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 تدوین گردید. سیستم مدیریت رضایت مشتریان گواهینامه ایزو 10004 ( گواهینامه ISO10004 ) و همچنین سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری ISO10001 نیز تهیه و تدوین و منتشر شدند. در نهایت ISO10003 با عنوان مدیریت حل اختلاف تهیه و تدوین گردید.

سازمان ISO مسئولیت تدوین استانداردها را بر عهده داشت اما اعتباردهی توسط سازمانی با عنوان انجمن اعتباردهندگان بین المللی با عنوان IAF انجام گردید. IAF در واقع بیان میکند در هر کشوری چه مرکزی صلاحیت دارد. مراجع اعتبار دهنده ایزو باعنوان AB مخفف Accreditation body ( موسسه اعتبار دهتده ) عنوان می گردند. در هر AB چندین شرکت معرفی میشوند که گواهینامه ISO صادر میکنند. مثلا NACI ، 15عضو در سازمان AB دارد.

DAKKS ، 400 عضو دارد. UKAS ، 3000 عضو دارد. SAS حدود 7 الی 8 عضو دارد. مراجع صدور گواهی نامه ایزو با عنوان CB تعریف میشوند که اختصاراCertification body  نامیده میشوند. 60 درصد هزینه صدور بایستی بابت هزینه تمدید پرداخت شود. یکسری سازمانها هستند در خصوص استاندارد ISO و ساخته و پرداخته ایرانیها میباشند. آنها برندهایی را میسازند که ساخته ایرانیها میباشد. اینگونه گواهینامه ها اصطلاحا غیر IAF هستند. CB و AB های ساختگی خود ما ایرانیها هستند که فاقد اعتبار جهانی هستند اما ارزان و فوری میباشند.

ISO/IEC نوعی از انواع گواهی نامه ایزو میباشد. گواهی IEC یک سازمان مانند ISO هست که کمیته بین المللی الکتروتکنیک عنوان می گیرد. استانداردهای تلفیق شده دو سازمان ISO و IEC با عنوان ISO/IEC تعریف میشوند. از این میان می توان مثلا ISO/IEC27001 را بیان کرد.

گواهینامه ایزو اصل
گواهینامه ایزو ISO اصلی و معتبر را چگونه از گواهی نامه های غیر اصیل و معتبر تشخیص بدهیم؟

نحوه اخذ گواهینامه ایزو

نحوه اخذ ایزو به دو عامل بستگی دارد. هدف از اخذ گواهینامه ایزو در ابتدا مطرح می گردد. شرکت متقاضی در ابتدا بایستی هدف خود را از اخذ گواهی ایزو تعیین کند. سپس در گام بعد تعیین و انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو می باشد. در ذیل به تعریف بیشتر این دو عامل به طور اختصار پرداخته می شود.

هدف اخذ گواهینامه ایزو

شرکتها از اخذ گواهی نامه ایزو اهداف مختلفی دارند:

– اخذ ایزو جهت صادرات و مطرح شدن در بازار جهانی

– دریافت ایزو جهت شرکت در مناقصات

– گرفتن گواهینامه ایزو جهت تبلیغات و برند سازی

– اخذ و دریافت مدرک ایزو جهت رقابت با رقبای همکار و مطرح شدن و پیشی گرفتن از آنها و جذب مشتری

– دریافت ایزو بنابر الزامات دولتی

– اخذ ایزو با اهداف سری سازمان متقاضی

و بسیاری اهداف دیگر که سازمانها جهت اخذ گواهی ایزو برایشان برحسب نیاز و وسع و گستردگی سازمان مطرح هست.

مراجع صادر کننده ایزو

مراجع صادر کننده ایزو در گام بعدی بعد از اینکه هدف شرکت متقاضی تعیین شد، مهم هست. جهت این امر و شناخت مراجع صادر کننده ایزو معتبر می توانید تنها با یک تماس از خدمات مشاوره رایگان مرکز ما بصورت 24 ساعته استفاده کنید. با ما با خیال راحت یک مرجع صادر کننده ایزو معتبر را انتخاب کنید.

CB مراجع صادر کننده ایزو هستند که تحت نظر و اعتبار و اجازه یک AB گواهی ایزو صادر می کنند. CB های بسیاری تحت نظر AB فعالیت می کنند. در نهایت AB ها تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوان IAF فعالیت می کنند که بایستی تحت تبعیت آن فعالیت کنند. هر کشور برای خودش AB هایی درون IAF دارد. این گواهی ایزو معتبرترین نوع ایزو هست. شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو تحت اعتبار IAF دارای بالاترین اعتبار هستند.

البته گاها این گونه شرکتها، گواهی ایزو یی صادر می کنند که تحت اعتبار IAF نیست. به همین جهت نحوه استعلام گواهی ایزو بسیار مهم هست. شرکتهای صدور گواهینامه غیر IAF از اعتبار خود سواستفاده کرده و خود را معتبرترین معرفی میکنند. برعکس شرکتهایی نیز هستند که ساختگی هستند. آنها با ساخت سایتهای مختلف با عناوین و اسامی دهان پر کن خود را معتبر معرفی می کنند اما گواهی ایزو آنها فاقد اعتبار هست.

جهت شناخت تمامی این شرکتها و اخذ گواهی ایزو معتبر متناسب نیاز سازمان خود با مرکز سیستم کاران تماس حاصل نمایید. مرکز ما بصورت 24 ساعته تمامی خدمات مشاوره را بصورت رایگان تنها با یک تماس در اختیار شما قرار می دهد.

دریافت گواهی نامه ایزو از مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO معتبر

سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو باید گواهی مورد نظرشان را از مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO یا Certification Body ها دریافت نمایند. مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO به دو قسمت تقسیم می‌شوند. سازمان‌ها و شرکت‌ها با توجه به اهداف و برنامه‌هایی که دارند و با مشورت و دریافت راهنمایی از مشاوران و کارشناسان مراکز فعال در حوزه صدور ایزو مرجع صدور گواهینامه ایزو مورد نظرشان را انتخاب می‌نمایند.

مراجع صدور گواهینامه ISO بین‌ المللی و خصوصی هستند. اخذ گواهینامه ایزو ISO از طرف مراجع بین‌ المللی به مدت زمان بیشتری و هزینه بیشتری نیاز دارد. اخذ گواهینامه ایزو ISO از طرف مراجع خصوصی در ظرف مدت کوتاهی ( حداقل یک روزه ) و با هزینه کمتری انجام می‌شود. تفاوت عمده دو مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بین المللی و خصوصی در ملزم نمودن سازمان‌ها در طراحی، مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌باشد.

انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ایزو IAF

سازمان استاندارد جهانی ایزو International Organisation for Standardiztion بعنوان یک سازمان غیر دولتی و بسیار معتبر هستند. سازمان ایزو برای اکثر مشاغل و کسب و کارها در کل دنیا با انجام تحقیقات قوانین و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و تهیه میکند. قوانین و دستورالعمل ها را در قالب مستندات و استانداردهای ایزو تدوین و منتشر می نماید.

سازمان استاندارد جهانی ایزو برای نظارت بر اجرا و پیاده سازی تمامی استانداردهایش، بزرگترین نهاد رسمی و قانونی دنیا را تاسیس نمود. این نهاد با عنوان نهاد اعتبار دهندگان بین المللی یا International Accreditation Forum تاسیس شد.

نهاد اعتبار دهندگان بین المللی را اصطلاحا انجمن IAF نیز می‌نامند. IAF کار اعتبار دهی و اعتبار سنجی مراکز اعتبار دهنده و کشورهای عضو سازمان ایزو را انجام می دهد. نکته مهم و اساسی این است که در کل دنیا فقط یک نهاد یا انجمن IAF وجود دارد. هیچ سازمان یا نهاد دیگری همچون ASCB از نظر iaf اصلا اعتبار و اصالت ندارد.

مراکز اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO

اکثر کشورهای دنیا برای هماهنگی و یکسان سازی قوانین و استانداردهای متناسب حرفه‌ها و مشاغل کشورشان با قوانین و دستورالعمل‌های جهانی، عضو سازمان استاندارد جهانی ایزو هستند. هر کشور تنها یک مرکز اعتبار دهنده با نام Accerdiation Body دارد که در اصطلاح ایزو با نام AB گفته می‌شوند. کار اصلی مراکز اعتبار دهنده ، اعتبار سنجی مراجع صدور گواهینامه ایزو یا همان CB ها هست. البته نهاد‌های AB نیز خود از طرف انجمن IAF اعتباردهی می‌شوند.

مراحل اعتبار سنجی مراجع صدور گواهینامه ایزو

شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو فقط باید کمی دقت کنند. شرکتها باید آگاهی از اصطلاحات و عبارات مربوط به اخذ گواهینامه ایزو داشته باشند. با این تفاسیر براحتی می‌توانند مراحل اعتبار سنجی و اصالت گواهینامه ایزویی را که دریافت می‌کنند را انجام دهند.

مراجع صدور گواهینامه ایزو بین‌المللی و رسمی را بعنوان گواهینامه‌های معتبر و اصیل می‌شناسند. روش تشخیص اصالت بدین صورت است که مرکز اعتبار دهنده به مرجع صدور گواهینامه ایزو را شناسایی کنیم.

ابتدا وارد سایت رسمی انجمن IAF می‌شویم.‌ آدرس سایت انجمن اعتبار دهندگان بین المللی WWW.IAF.NU است. نام تمامی مراکز اعتبار دهنده یا همان AB ها در سایت IAF وجود دارد. بعد با پیدا کردن AB وارد سایت آن کشور می‌شویم. در آنجا لیست کامل تمام مراجع صدور گواهی ایزو که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند، وجود دارد.

با پیدا کردن نام CB وارد سایت مرجع صدور مربوطه می‌شویم. کد رهگیری بر روی گواهینامه ایزو را جستجو می‌نماییم. با شناسایی کد رهگیری دیگر مطمئن می‌شویم گواهینامه ایزو مورد نظر از اعتبار و اصالت برخوردار می‌باشد.

اهداف سازمان‌ها و انتخاب مرجع صدور گواهی‌نامه ایزو ISO

سازمان‌ها و شرکت‌ها برای دریافت گواهینامه ایزو و انتخاب مناسب یک مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو باید اهداف و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدتی که دارند را در نظر بگیرند.

اکثر مجموعه‌های تازه تأسیس و نوپا برای معرفی محصولات و خدماتشان، برای انجام برند سازی و تبلیغات از مراجع صدور ایزو داخلی ایزو می گیرند. همچنین سازمان‌هایی که با بودجه کم مواجه هستند، نیز از طرف مراجع ثبت و صدور داخلی گواهی ایزو دریافت می‌کنند.

دسته دیگر سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که برای حضور در مناقصات مدت زمان زیادی وقت ندارند. آنها نیز به علت اینکه صدور گواهینامه ایزو از مراجع داخلی زمان زیادی نمی‌برد، اکثرا متقاضی اخذ گواهینامه ایزو از مراجع ثبت و صدور داخلی می‌باشند.

برای اهدافی همچون ارتقا سطح کیفیت فرآیندهای مجموعه و ورود به بازارهای جهانی و افزایش بهره‌وری سازمان و در نهایت افزایش سود آوری برای یک سازمان، مدیر و مسئول یک مجموعه را ترغیب به اخذ گواهینامه ایزو از مراجع ثبت و صدور بین‌المللی می‌نماید.

مرکز سیستم کاران با توجه به اهداف مشتری مداری و جلب رضایت تمام مشتریان و تمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها با هر اندازه و هرنوع فعالیتی با چندین مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بین المللی و خصوصی قرار داد دارد. این مرکز با توجه به اهداف و درخواست مشتریان استارت کار صدور گواهینامه ایزو را با مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌زند.

روند دریافت گواهینامه ایزو

روند دریافت گواهینامه ایزو ISO و نحوه اخذ گواهینامه ایزو سوال غالب متقاضیان اخذ ایزو هست.

ارتباط با مرکز سیستم کاران

گام اول : راههای ارتباطی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستند. اما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، تماس تلفنی با مرکز سیستم کاران برقرار کنند. متقاضیان عزیز می توانند با یک تماس از راهنماییهای تلفنی کارشناسان مجرب مجموعه بهره مند گردند.

مشاوره رایگان ایزو

گام دوم : راهنماییهای کارشناسان مجموعه شامل موارد زیر می گردد.

مراحل و نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO

توضیحات در مورد هر کدام از استانداردها و گواهینامه های ایزو ISO درخواستی شما

معرفی مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو ISO

آگاهی به شما درباره گواهینامه های ایزو و استاندارد های ایزو ISO مرتبط باصنعت شما

میزان اعتبار گواهینامه های ایزو و مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو ISO که اصطلاحا CB یا certify body نامیده میشوند.

نحوه اعتبار سنجی مراکز صدور گواهی نامه ایزو ISO

هزینه دریافت مدرک ایزو از هریک از مراکز ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ISO

زمان لازم برای دریافت گواهینامه ایزو از هریک از CB ها

مدت زمان لازم اعتبار مدارک ISO

شرایط و زیرساختهای لازم دریافت گواهینامه ISO

ارسال نامه اعلام قیمت ایزو

گام سوم : در این مرحله با توجه به راهنماییهای انجام شده در خصوص مراحل و نحوه اخذ گواهینامه های ایزو و هزینه های اعلام شده برای گواهی نامه های ایزو ISO ، تصمیم گیری از سوی سازمان در خصوص همکاری با مرکز سیستم کاران انجام میشود. نظرات مشتریان در جهت بهبود خدمات برای مرکز سیستم کاران بسیار مهم میباشد.

حداکثر 24 ساعت بعد از برقراری اولین تماس ، از سوی واحد CRM سیستم کاران با سازمان متقاضی تماس حاصل می گردد. چگونگی و مطلوبیت خدمت رسانی و ارائه اطلاعات سوال خواهد شد.

شایان ذکر است در هر زمان از پروسه تصمیم گیری شما ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل و نحوه اخذ گواهی نامه های ایزو می توانید به مرکز مراجعه نمایید. این ملاقات حضوری با کارشناسان و مدیریت مرکز سیستم کاران هم در دفتر مرکزی سیستم کاران میتواند صورت بگیرد. حتی برگزاری جلسه در محل شرکت شما نیز جهت مشاوره رایگان هست. همچنین امکان تماس مجدد به صورت کاملا رایگان فراهم میباشد.

دانلود فرم درخواست ایزو
گواهینامه ایزو یکی از انواع گواهینامه های مهم جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، صادرات و مطرح شدن در بازارهای جهانی هست

ارسال فرم درخواست گواهینامه ایزو

گام چهارم : درصورت تمایل سازمان شما در خصوص همکاری با مرکز سیستم کاران و انتخاب گواهینامه های ایزو درخواستی و CB مورد نظر ، بایست فرم درخواست خدمات ایزو را دانلود کنید.

می توانید از سایتهای مرکز سیستم کاران به آدرس systemkaran.org .www یا www.systemkaran.com یا systemkaran.ir.www فرم درخواست ایزو را دانلود کنید. اطلاعات مورد نیاز آن را تکمیل کنید.

فرم تکمیل شده را از طریق هر پیام رسانی که با ما در ارتباط هستید، ( تلگرام، ایتا، واتساپ، بله، ایمیل و…) برای مرکز سیستم کاران ارسال نمایید. یکی از اطلاعات مورد نیاز در فرم درخواست خدمات ایزو یاapplication form  معرفی فردی بنام نماینده مدیریت میباشد که از این پس تمامی ارتباطات مرکز سیستم کاران با این فرد صورت میگیرد.

پروسه مالی

گام پنجم: بعداز تایید نهایی فرم درخواست خدمات ایزو توسط مرکز سیستم کاران و با همکاری مجموعه متقاضی، قرارداد یا فاکتور بر اساس هزینه توافقی تنظیم میگردد. فاکتور برای مجموعه متقاضی ارسال میشود. نحوه پرداختهای مالی با توافق طرفین صورت میگیرد.

مستند سازی و پیاده سازی ایزو

گام ششم: بعد از تنظیم قرارداد یا فاکتور هماهنگی های لازمه برای حضور کارشناس جهت پیاده سازی سیستم ایزو ISO در مجموعه متقاضی انجام میشود. با حضور کارشناس یا کارشناسان در مجموعه ، اجرا و پیاده سازی استاندارد ایزو ISO مورد درخواست مجموعه جهت دریافت گواهینامه ایزو صورت میگیرد.

وظایف کارشناس ایزو – پیاده سازی

اجرای بندهای استاندارد ایزو و انجام کارهایی از قبیل تهیه و تدوین خط مشی سیستم مدیریت کیفیت یا سیستم مدیریت یکپارچه و …

بررسی فرایندها

ساختار سازمانی و اصطلاحات لازم در چارت سازمانی

تهیه و تدوین شرح وظایفها

برگزاری جلسات آموزشی ایزو ISO

بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود در مجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات ایزو ISO

اطلاعات لازم متناسب با هر فرایند

تهیه روشهای اجرایی و دستورالعملهای ایزو ISO

تدوین اقدامات اصلاحی در صورت لزوم

آماده سازی سازمان جهت انجام ممیزی مستندات و

توسط کارشناس صورت میگیرد.

ارسال گواهینامه ایزو

گام هفتم: بعد از تکمیل فرم گزارش ممیزی و ارسالش برای CB مورد نظر متقاضی ، کارهای مرتبط با ثبت و صدور گواهی نامه ایزو از سوی مرکز سیستم کاران صورت میپذیرد. پس از آماده شدن گواهینامه ایزو ، هماهنگی لازم جهت ارسال مدارک ایزو انجام میشود.

برای دریافت فرم درخواست خدمات ISO کلیک کنید.

دریافت گواهینامه ایزو

بامادرارتباط باشید…

کاربران و متقاضیان سئوالات زیر را در مورد مقاله فوق مطرح کردند.

به دنبال اخذ گواهینامه ایزو بهمراه اجرا و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو هستیم. اما نه به مستندات ایزو آشنایی داریم و نه از روند پیاده سازی. لطفا یک قرار ملاقات حضوری با رابط شرکت هماهنگ بفرمایید تا انشالله یک همکاری خوبی داشته باشیم. نتیجه را برای بنده ایمیل نمایید(saba.sh)

گواهینامه های ایزو رو طی چه روندی و با طی چه مراحلی میشه گرفت؟ مدارک خاصی لازمه و شرایط خاصی رو باید داشته باشیم تا بتونیم به گواهی نامه های ایزو رو از طریق شما بگیریم. ممنون میشم توضیح بدین چون همیشه ترس از روند سخت گرفتن گواهینامه های ایزو باعث شده ما دنبالش نریم.(آقای فاضلی)

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

5 Responses

 1. گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ را بهمراه مدرک IMS از سیستم کاران دریافت کردیم. نمونه مستندات را خیلی خوب و واضح بیان کردید. کارشناس مجموعه خودش به تنهایی کلیه مراحل پیاده سازی را انجام داد. اگر در قسمتی مشکل داشتیم حتماً تماس میگیریم. ازکادر مجرب و حرفه ای سیستم کاران کمال تشکر را دارم.

 2. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از یک شرکت تحت اعتبار AB کشور آمریکا درخواست دارم. یعنی کلا مدرکی می‌خوام که مورد تایید کلیه کشورهای آمریکایی و اروپایی باشه ولی نگران هستیم بخاطر تحریم ها و مشکلات سیاسی با آمریکا نتوانیم چنین مدرکی بگیریم. لیست مراجعی که باهاشون کار میکنید را لطفاً برامون ارسال کنید .

 3. گواهینامه های ایزو در حوزه مشتری مداری با قوانین ایرانی همخوانی دارند یعنی قابلیت اجرایی شدن دارند؟ بغیر از گواهی نامه های مشتری مداری گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ که گواهی اصلی هست را هم می‌خواهیم و پیاده سازی مستندات ایزو های مشتری مداری باز هم برامون مهم نیست ولی پیاده سازی واقعی مستندات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ خیلی برامون مهم هست. لطفاً بفرمایید باید چیکار کنیم.

 4. گواهینامه ایزو برای صنعت چرم سازی می‌خواستیم . ما فقط در مورد گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ آشنایی داریم اینم بخاطر اینکه روی اکثر محصولات اسم ایزو ۹۰۰۱ را مشاهده کردیم
  ولی نام تخصصی استانداردهای ایزو دیگر که با صنعت چرم در ارتباط باشه اطلاعی نداریم . خوشبختانه با پیشرفت خوب کاری که داشتیم می‌خواهیم کار صادرات به کشورهای اروپایی را شروع کنیم
  بهمین خاطر بدنبال اخذ استاندارد های بین المللی هستیم. اگر استاندارد جهانی ایزو برای این نوع کسب و کار وجود داره لطفاً اسمش را همراه با قیمت و همه مدارک لازم برای ما بفرستید
  یا اگر استانداردهای دیگری هم غیر از ایزو وجود دارد معرفی کنید .

 5. گواهینامه ایزو iso را برای صنعت در و پنجره های دو جداره درخواست داریم .
  البته گواهینامه ce را هم قبلاً از همین مجموعه از نوع انطباقی گرفتیم و بعنوان تبلیغ تاثیرات خوبی داشته
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو هم مثل ce آسانه
  چون فعلا هدف تبلیغات و برند سازی هست…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط