اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟
4.8/5 - (1084 امتیاز)

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ سیستم مدیریت کیفیت (ایزو9001) به عنوان یک سیستم رسمی تعریف می شود. که فرآیندها ، رویه ها و مسئولیت ها را برای دستیابی به سیاست ها و اهداف کیفیت مستند می کند. ایزو9001 به هماهنگی و هدایت فعالیتهای یک سازمان برای برآوردن الزامات مشتری و مقررات و بهبود اثربخشی و کارایی آن به طور مداوم کمک می کند.

ISO 9001: 2015 ، استاندارد بین المللی که الزامات سیستم های مدیریت کیفیت را مشخص می کند. برجسته ترین رویکرد در سیستم های مدیریت کیفیت است. در حالی که برخی از اصطلاح QMS برای توصیف استاندارد ISO 9001 یا گروهی از اسناد با جزئیات ایزو9001 استفاده می کنند. در واقع به کل سیستم اشاره دارد. اسناد فقط به توصیف سیستم می پردازند.

سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 به عنوان یک سیستم رسمی تعریف گردید. که فرآیندها ، رویه ها و مسئولیت ها را برای دستیابی به سیاست ها و اهداف کیفیت مستند می کند. ایزو9001 به هماهنگی و هدایت فعالیتهای یک سازمان برای برآوردن الزامات مشتری و مقررات و بهبود مثمر effectivenessو کارآیی آن کمک می کند ISO 9001: 2015 .، استاندارد بین المللی که الزامات سیستم های مدیریت کیفیت را مشخص می کند. برجسته ترین رویکرد در سیستم های مدیریت کیفیت است. در حالی که برخی از اصطلاح ایزو9001 برای توصیف استاندارد ISO 9001 یا گروهی از اسناد با جزئیات ایزو9001 استفاده می کنند. در واقع به کل سیستم اشاره دارد. اسناد فقط به توصیف سیستم می پردازند. مزایای ایزو9001 ISO 9001 و عناصر و الزامات ایزو9001 ایجاد و پیاده سازی ایزو9001 تأثیر صنعتی بر کیفیت و استانداردسازی منابع ایزو9001 دارد .

مزایای ایزو9001

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ و مزایای سیستم مدیریت کیفیت iso9001 و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تاثیر آن بر همه جنبه های عملکرد سازمان هست. دیگر مزایای سیستم مدیریت کیفیت عبارتند از: برآورده کردن الزامات مشتری ، که به ایجاد اعتماد به نفس در سازمان کمک می کند ، به نوبه خود منجر به مشتریان بیشتر ، فروش بیشتر و تجارت بیشتر می شود برآورده کردن الزامات سازمان ، که رعایت مقررات و ارائه محصولات و خدمات را با کمترین هزینه و منابع کارآمد تضمین می کند و فضایی برای توسعه ، رشد و سود ایجاد می کند. از مزایای دیگر، بهبود و کنترل فرآیندها، کاهش ضایعات، جلوگیری از اشتباهات، کاهش هزینه ها، تسهیل و شناسایی فرصت های آموزشی، جذب کارکنان سازمان و بسیاری مزیتهای دیگری که ایزو9001 دارد.

ISO 9001 شناخته شده ترین و پیاده سازی شده ترین استاندارد جهت کیفیت در جهان است.سایر استانداردهای مربوط به سیستم های مدیریت کیفیتی که بسیارند مثل بقیه سری ISO 9000 و سری ISO 14000 سیستم های مدیریت محیط زیست وISO 13485  سیستم مدیریت کیفیت دستگاه های پزشکی، و ISO/TS 16949 سیستم های مدیریت کیفیت برای محصولات مرتبط با خودرو.

عناصر و الزاماتایزو9001هر یک از عناصر یک سیستم مدیریت کیفیت به اهداف کلی برآوردن نیازهای مشتریان و سازمان کمک می کند.سیستم های مدیریت کیفیت باید نیازهای منحصر به فرد یک سازمان را برطرف کنند.با این حال ، عناصر مشترک همه سیستم ها عبارتند از:خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت سازمانراهنمای کیفیتروش ها ، دستورالعمل ها و سوابقمدیریت دادهفرآیندهای داخلیرضایت مشتری از کیفیت محصولفرصت های بهبودتجزیه و تحلیل کیفیت .

ایجاد و پیاده سازی ایزو9001

قبل از ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان شما باید فرایندهای مختلف و چند منظوره مرتبط را شناسایی و مدیریت کند تا به رضایت مشتری کمک کند. طراحی سیستم مدیریت کیفیت باید تحت تأثیر اهداف ، نیازها و محصولات و خدمات مختلف سازمان باشد. این ساختار تا حد زیادی بر چرخه برنامه انجام کار (PDCA) استوار است و امکان بهبود مستمر را هم برای محصول و هم برای ایزو 9001 فراهم می کند.

مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ مراحل اساسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت به شرح زیر است:

طرح ساختن استقرار کنترل اندازه گرفتن مرور بهتر کردن طراحی و ساخت بخش های طراحی و ساخت به منظور توسعه ساختارایزو9001، فرآیندهای آن و برنامه هایی برای پیاده سازی است.

مدیریت ارشد باید بر این بخش نظارت کند تا اطمینان حاصل شود که نیازهای سازمان و نیازهای مشتریان آن نیروی محرک توسعه سیستم ها هستند.

 استقرار به بهترین شکل با تجزیه هر فرآیند به فرایندهای فرعی و آموزش کارکنان در زمینه اسناد ، آموزش ، ابزارهای آموزشی و معیارها به بهترین شکل انجام می شود.

اینترانت های شرکت به طور فزاینده ای برای کمک به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترل و اندازه گیری کنترل و اندازه گیری دو حوزه ایجادایزو9001هستند که عمدتا از طریق ممیزی های منظم و سیستماتیک سیستم مدیریت کیفیت انجام می شود.

بسته به اندازه ، ریسک احتمالی و تأثیرات زیست محیطی ، ویژگی ها از سازمانی به سازمان دیگر بسیار متفاوت است.

مرور و بهبود دهید نحوه رسیدگی به نتایج یک ممیزی را بررسی و بهبود دهید.

اهداف تعیین اثربخشی و کارایی هر فرایند در جهت اهداف خود ، انتقال این یافته ها به کارکنان و توسعه بهترین شیوه ها و فرایندهای جدید بر اساس داده های جمع آوری شده در طول ممیزی است.

تاریخچه سیستم مدیریت کیفیت

تأثیر صنعتی بر کیفیت و استانداردسازی تاریخچه کیفیت می تواند ریشه های خود را به قرن ها قبل برساند ، زمانی که صنعتگران شروع به سازماندهی در اتحادیه هایی کردند که تحت عنوان اصناف بودند.

با وقوع انقلاب صنعتی ، سیستم های مدیریت کیفیت اولیه به عنوان استانداردهایی مورد استفاده قرار گرفتند که نتایج محصول و فرآیند را کنترل می کردند.

همانطور که افراد بیشتری مجبور بودند برای تولید نتایج کار کنند و مقدار تولید افزایش یافت. بهترین شیوه ها برای اطمینان از نتایج با کیفیت مورد نیاز بود. در نهایت ، بهترین شیوه ها برای کنترل نتایج محصول و فرآیند ایجاد و ثبت شد. این بهترین شیوه های مستند به شیوه های استاندارد برای سیستم های مدیریت کیفیت تبدیل شد. کیفیت در طول جنگ جهانی دوم به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کرد. به عنوان مثال ، زمانی که گلوله های ساختگی در یک ایالت مجبور بودند با تفنگ های ساختگی در ایالت دیگر فایده داشته باشند. نیروهای مسلح در ابتدا تقریباً هر واحد محصول را بازرسی کردند. برای ساده سازی روند بدون فدا کردن ایمنی ، ارتش از تکنیک های کیفی نمونه برداری برای بازرسی استفاده کرد ، این امر با انتشار استانداردهای مشخصات نظامی و دوره های آموزشی در تکنیک های کنترل فرایند والتر شوارت انجام شد.

اهمیت سیستم مدیریت کیفیت

اهمیت کیفیت فقط پس از جنگ افزایش یافت. ژاپنی ها از یک انقلاب کیفی لذت بردند. و شهرت خود را برای صادرات بی ارزش با استقبال کامل اندیشمندان آمریکایی مانند جوزف ام جوران و د. ادواردز دمینگ و تغییر تمرکز از بازرسی به بهبود کلیه فرایندهای سازمان از طریق افرادی که از آنها استفاده می کردند ، ارتقا دادند. در دهه 1970 ، بخش های صنعتی ایالات متحده ، مانند الکترونیک و خودرو ، با رقابت با کیفیت بالا ژاپن گسترده شده بودند. ظهور سیستم های مدیریت کیفیت واکنش آمریکا به انقلاب کیفیت در ژاپن ، مفهوم مدیریت کیفیت جامع (TQM) را پدید آورد ، روشی برای مدیریت کیفیت که نه تنها بر آمار ، بلکه بر رویکردهایی که کل سازمان را در بر می گیرد ، تأکید داشت.

در اواخر قرن بیستم ، سازمانهای مستقل شروع به تولید استانداردها برای کمک به ایجاد و اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت کردند. تقریباً در این زمان است که عبارت “مدیریت کیفیت جامع” مورد توجه قرار نگرفت. به دلیل وجود سیستم های منحصر به فرد قابل استفاده ، اصطلاح “سیستم مدیریت کیفیت” یاایزو9001ارجحیت دارد. در آغاز قرن 21 ، ایزو9001با ایده های پایداری و شفافیت ادغام شده بود ، زیرا این موضوعات برای رضایت مصرف کننده اهمیت فزاینده ای پیدا کرد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. نمونه گواهینامه آموزشی ایزو ۹۰۰۱ میخوام از مراجع خصوصی هر مرجعی شد مشکلی نیست فقط گواهی نامه آموزشی ایزو ۹۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط