اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک لازم , بخش اول

5/5 - (35 امتیاز)

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک لازم , بخش اول

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , نحوه دریافت بعداز آموزش کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران ، یکی ازدرگاههای ثبت نام تایید صلاحیت ایمنی میباشد .

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت ثبت نام ودریافتش یکی دیگراز درگاههایش کانون انجمنهای صنفی ایمنی بهداشت استان تهران میباشد.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ومدارک مرتبط بابارگزاری درون سایت :

کپی صفحه اول شناسنامه مدیر عامل (اجباری) ، فتوکپی صفحه دوم شناسنامه مدیر عامل (اجباری) ،کپی صفحه سوم شناسنامه مدیر عامل ، تصویر روی کارت ملی مدیر عامل (اجباری) ، تصویر پشت کارت ملی مدیر عامل (اجباری) ، تصویر سند ملک / اجاره نامه دفتر مرکزی بهمراه کدرهگیری (اجباری) ، تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) (اجباری) ، گزارش حادثه بازرسی کار ، تصویر مفاصا حساب ، استعلام گزارش بازرسی ، تاییدیه مسئول ایمنی (اجباری) ، تصویر استعلام دارایی (اجباری) ، لیست بیمه تامین اجتماعی پرسنل به همراه برگه پرداختی ( فایل زیپ شده ) (اجباری) ، تصویر فیش مالی هزینه تشکیل پرونده (اجباری) ، تصویر فیش مالی دوره آموزش کارگری (اجباری) ، تصویر فیش مالی دوره آموزش کارفرمایی (اجباری) ، اساسنامه ( فایل زیپ شده ) (اجباری) ، تصویر آگهی تاسیس (اجباری) ، آخرین آگهی تغییرات ( فایل زیپ شده ) (اجباری).

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ومدارک فیزیکی لازم: ارائه مدارک بجهت درگاهی صورت میگیردکه درون سایت درابتدا ثبت نام انجام شده است. انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار استان تهران ویا انجمن صنفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان ایران. بعداز ارسال پرونده الکترونیکی طی مدت ۴۸ ساعت، متقاضی بایستی اصل مدارک رابه همراه کپی مدارک (بمنظور تشکیل پرونده فیزیکی پیمانکار) تحویل کانون نماید. درغیر اینصورت امکان بررسی میسر نبوده وپرونده مجدداًبه کارتابل متقاضی مرجوع خواهد گردید. بعداز بررسی وتشکیل پرونده فیزیکی وهمچنین بایگانی آن، پرونده الکترونیکی ازطریق سامانه جهت واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان مربوطه ارجاع میشود.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ومدارک مورد نیاز پیمانکاران حقوقی: اصل فیش واریزی هزینه تشکیل پرونده ، اصل وکپی صفحه اول شناسنامه مدیر عامل وهمچنین اعضای هیئت مدیره ،اصل وکپیکارت ملی مدیر عامل واعضاء هئیت مدیره ،فرم تکمیل شده اطلاعات پیمانکاری (چاپ شده روی سربرگ شرکت) شامل اطلاعات شرکت ،تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،درخواست گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،فرم تکمیل شده ارائه رتبه ورشته شرکت ،لیست تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی موجود درون کارگاه برروی سر برگ شرکت تعهد نامه عدم پروژه ویا تعهد نامه غیر مالی ،کپی سند ملکی یاقولنامه ویا اجاره نامه دفتر مرکزی، اصل وکپی آگهی تاسیس، آخرین تغییرات مرتبط باآدرس، اعضای هیئت مدیره وتغییر نام شرکت ، اصل وکپی گواهی صلاحیت پیمانکاری ازمراجع ذیصلاح، اصل وکپی تمامی پیمانهای درحال اجرا (تمامی صفحات ممهوربه مهر شرکت وکارفرما) تمامی صفحات موافقتنامه قرارداد اجرایی بجهت پیوست ابلاغیه و تمدید قرارداد، یک نسخه ازآخرین لیست بیمه کارکنان هرپیمان باانضمام لیست بیمه دفتر مرکزی ممهوربه مهر شعبه صادر کننده ( ارائه کپیرسید دریافت لیست ازطریق اینترنت وبرگ پرداخت حق بیمه الزامیست)، درصورت داشتن پیمان، اصل وکپی گواهینامه تاییدیه مسئول ایمنی ،کپی اظهارنامه مالیاتی / جدول مرتبط بادرآمد ناخالص پیمانکاری آخرین سال مالی
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ومدارک مورد نیاز پیمانکاران حقیقی: اصل فیش واریزی هزینه تشکیل پرونده ،اصل وکپی صفحه اول شناسنامه،اصل وکپی کارت ملی،فرم تکمیل شده اطلاعات پیمانکاری،اصل وکپی تمامی پیمانهای درحال اجرا (تمامی صفحات ممهوربه مهر شرکت وکارفرما) تمامی صفحات موافقت نامهقرارداد اجرایی باپیوست ابلاغیه وهمچنین تمدید قرارداد، یک نسخه ازآخرین لیست بیمه کارکنان هرپیمان باانضمام لیست بیمه دفتر مرکزی ممهوربه مهر شعبه صادر کننده ( ارائه کپی رسید دریافت لیست ازطریق اینترنت وبرگ پرداخت حق بیمه الزامیست)، کپی سند ملکی ویا قولنامه ویا اجاره‌نامه دفتر مرکزی، اصل وکپی صلاحیت پیمانکاری ازمراجع ذیصلاح،درصورت داشتن پیمان، اصل و کپی گواهینامه مسئول ایمنی ،فرم تکمیل شده درخواست گواهی تایید صلاحیت ایمنی ،فرم تکمیل شده ارائه رتبه و رشته شرکت،لیست تجهیزات ایمنی وحفاظت فردی موجود درون کارگاه.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مدارک دیگری جهت بازرسی نیاز داردکه میتوانید جهت اطلاع اینجا کلیک کنید.

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط