اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک مورد نیاز , بخش دوم

5/5 - (35 امتیاز)

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک مورد نیاز , بخش دوم

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ومدارک مورد نیاز بازرسی :بازرسی محل پیمان و صدور گواهینامه (مراحل مرتبط بااداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران)، پس از بررسی مدارک توسط کانون، پرونده شرکت ازطریق سامانه ارسال میگرددبه واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ومشمول دو حالت ذیل میشود:آندسته پیمانکار دارای پیمانهای دردست اجرا درون استانها و شهرستانهای مختلف ودراین حالت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (اداره بازرسی کار ) پرونده رابه بازرس کارهای شهرستان قید شده درون سامانه (محل پیمانهای پیمانکاران درون شهرستان اعلام شده) ارجاع خواهد داد. سپس بااعلام بازرس کار شهرستان وهمچنین هماهنگی باشخص پیمانکار، طبق ضوابط تعیین شده، ازمحل پیمان بازرسی میشود. بازرس کار شهرستان مربوطه گزارش بازرسی رااز طریق سامانه ثبت وبه کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران استان تهران ارسال مینمایدو پرونده درنوبت رسیدگی درون کمیته مزبور قرار خواهد گرفت. بعداز رسیدگی دردرون کمیته تشخیص استانی ودرصورت موافقت، گواهینامه ایمنی پیمانکاری بااعتبار دو ساله بابت پیمانکار صادر خواهد گردید. دسته دوم آندسته پیمانکار فاقد پیمان ودراین حالت پرونده جهت بازرس کار ارجاع گردیده وهمینطور پیمانکار میبایست مدارک ذیل رامبنی برعدم پیمان تهیه ودر اختیار بازرس کار قرار دهد:تعهدنامه محضری مبنی برعدم دارا بودن پیمان دردست اجرا ، اسناد مناقصه ای مورد نظر شرکت کننده درمناقصه.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ومدارک مورد نیاز بازرس کار بعداز دریافت وبررسی مدارک میتواند پیشنهاد صدور معرفینامه رابدهد. دراین صورت پرونده ازطریق سامانه بابت کمیته تشخیص صلاحیت استان تهران ارجاع گردیده وپس ازبررسی وبه تشخیص کمیته مذکور، معرفی‌نامه ای صرفا خطاب بدستگاه مناقصه‌گذار بااعتبار دوماهه جهت متقاضی ازطریق سامانه صادر گردیده وبه تائید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران میرسد.

نکات مهم: درصورت عدم دارا بودن پیمان کارفرما مکلف هست دوره آموزشی مرتبط باکارفرمایان راطی نموده باشدتا امکان صدور معرفی نامه وجود داشته باشد.درصورتیکه پیمانکار دارای معرفی نامه باشدو درون مناقصات برنده گردد موظف میباشد بعداز انعقاد قرارداد وتجهیز کارگاه جهت واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مراجعه وتقاضای بازرسی ازمحل نمایدتا بعداز مراحل اداری وبررسیهای لازم، گواهینامه دو ساله یاد شده صادر گردد.درصورت عدم تایید کمیته تشخیص استان، متقاضیان میتوانند ظرف مدت ۱۵ روز کاری ازتاریخ اعلام رای بابت رای صادره اعتراض نمایند تابا مشخص شدن مشکل ورفع نقص آن،مجددا پرونده دردرون کمیته تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.متقاضی درصورت شرکت درون مناقصات مختلف میتواندبه بازرس کار مربوطه مراجعه ومجددا تقاضای معرفی نامه نمایدو درصورت نیاز بازرس کار میتواند فرایند مربوطه مذکور رااجرا نماید .

مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ومرحله آخرونهایی تمامی مراحل جهت رسیدن بدان طی میگردد تایید و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میباشد. از زمان تشکیل کمیسیون و تایید پرونده و صدور گواهینامه 10 روز کاری بطول میانجامد وفقط شخص مدیر عامل بهمراه کارت ملی جهت دریافت گواهینامه بایدبه اداره کار استان مربوطه مراجعه نمایدوگواهینامه رادریافت نماید .

کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, مدرک ایمنی اداره کار, گواهی نامه ایمنی اداره کار, گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار, گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی کار, مدارک لازم جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری, مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمراکز بزرگ مشاوره و اطلاع رسانی باسابقه درخشان آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت متقاضیان محترم میباشد
 

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط