اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه های ایزو ISO

گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

گواهینامه های ایزو ISO

گواهینامه های ایزو ISO تنوع زیادی دارند. استانداردهای ایزو دو دسته میشوند: استانداردهای عمومی وهمچنین استانداردهای تخصصی .

گواهی نامه های ایزو عمومی

استانداردهای ISO عمومی انواع استانداردهایی هستندکه جهت تمامی سازمانها باهر گونه فعالیت و خدمات وهمچنین محصولات کاربرد دارند. استانداردهای ایزو عمومی مانند سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) ، سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ( ISO45001 ورژن جدید OHSAS18001 ) میباشند. سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 باعنوان عمومی ترین استانداردهای مطرح شده ، الزامات تعریف شده ای دارندکه درتمامی استانداردهای تخصصی ISO کاربرد دارد.

ازاین میان استاندارد ISO9001 استفاده بیشتر وعمومیت بیشتری دارد ودر و.اقع بنوعی پیش نیاز تمامی گواهی نامه های ایزو مطرح گردیده وتمامی سازمانها بهترست سیستم مدیریت کیفیت راقبل ویا حتی همزمان باهر نوع سیستم مدیریتی دیگر طراحی ونیز پیاده سازی نمایند البته ملزم نیستندکه حتما اینکار رابکنند اماجهت راهبرد آسانتر و بهتر و پیشرفت وبهبود روند هرنوع سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیقیت راابتدا ویا همزمان طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

گواهینامه های ایزو تخصصی

گواهینامه های ISO تخصصی نیز باتوجه بدینکه یک سازمان چگونه فعالیتی دارد ونوع تولیدات و خدمات ومحصولاتش انواع گوناگونی دارند. ازانواع گواهینامه های ایزو تخصصی باتوجه بنوع فعالیتشان میتوان بدین موارد اشاره کردکه فقط بدان اشاره میکنیم. جهت آگاهی بیشتر درباره هرکدام برروی آن کلیک کنید.

استاندارد ISO13485 سیستم مدیریت درصنایع وتجهیزات پزشکی

ISO22000 سیستم مدیریت درصنایع غذایی

استاندارد ISO10001 سیستم مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتریان – منشور رفتاری

ISO 10002  سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

استانداردISO10003  سیستم مدیریت حل و فصل اختلافات بامشتریان

ISO10004  سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

استانداردISO/IEC27001  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISO/TS29001  سیستم مدیریت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی

استاندارد ISO10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

ISO/IEC20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

استاندارد ISO15189 سیستم مدیریت آزمایشگاه پزشکی-الزامات کیفیت و صلاحیت

ISO50001 سیستم مدیریت انرژی

استاندارد ISO21500 سیستم مدیریت پروژه

ISO/TS 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی

استاندارد ISO/IEC17025 صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون

ISO29990  سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیررسمی وبسیاری استاندارد تخصصی دیگر.

اهمیت ایزو 9001 در پیاده سازی استانداردهای ایزو تخصصی

باتوجه تعاریف هرنوع سیستم مدیریت کاربردش جهت هرسازمان مشخص و معین میباشد. تمامی استانداردهای تخصصی نامبرده الزامات تعریف شده مشترک بسیاری با استاندارد ISO9001 دارند. بهمین جهت بدین سازمانها توصیه میشودکه همزمان و یاقبل ازهر گونه اقدام جهت طراحی و پیاده سازی وهمچنین اخذ هرنوع سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند.

گواهی نامه های ISO ازسوی سازمانها بااهداف مختلفی اخذ میگردد. گواهی های ایزو بمنظور مناقصات ، صادرات ، پیشرفت و توسعه، جذب مشتری، بهبود عملکرد، تبلیغات وحتی رقابت و چشم و همچشمی اخذ میگردد.

مراجع صدور گواهینامه ایزو

گواهی های ISO تماما و مشترکا ازطریق مراجع مشترک صادر میگردند. بدین معناکه تمامی استانداردهای ایزو توسط مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو صادر میگردند. مراجع و مراکز ثبت وصدور گواهینامه های ایزو حدودا 500 الی 600 مرجع هستندکه یااین مراجع اصطلاحا IAF هستند یعنی تحت اعتبار سازمان جهانی هستند ویا دارای اعتبار جهانی نیستندکه بدانها عنوان غیر IAF داده میشود. گواهینامه های ایزو ازطریق مراجعی باعنوان CB صادر میگرددکه خودشان زیر نظر مراجعی باعنوان AB مدیریت میشوندکه خوداین AB تحت اعتبار سازمانی باعنوان IAF اعتباردهی میشوند.

گواهینامه های صادره شده تحت اعتبار IAF اینگونه گواهینامه ها هستند. یکسری مراجع نیز هستندکه ساخته وپرداخته ما ایرانیها میباشدکه همان 500 الی 600 مرجع گفته شده ودارای اعتبار IAF نیستند درواقع CB و AB ساخته شده خودما ایرانیها میباشد. بدین نوع گواهینامه های ایزو غیر IAF گفته میشود.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط