اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه
4.8/5 - (21 امتیاز)

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه

گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه در کشورایران تعداد زیادی نیستند، درکل میتوان گفت فقط دو گواهینامه مورد درخواست کارفرمایان است.

 

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه مهم مورد تقاضای کارفرمایان، ازمهمترین گواهینامه های درخواستی درایران نیزهست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشدکه توسط اداره کار صادر میگردد و چند پیش نیاز مهم نیزدارد، البته تهیه پیش نیازهای مورد نیاز بستگی داردبه زمینه فعالیت شرکت، پیش نیازهای گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل گرید ویا مجوز اداره کار هست، گرید بجهت شرکتهای بازمینه فعالیت فنی و مهندسی صادر میگردد و شرکتهای خدماتی مجوز اداره کار رامیگیرند، مجوز تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چندین سال است مهمترین گواهینامه مورد تقاضای شرکتهای بزرگ ازطریق پیمانکارانی هست، که قصد شرکت توی مناقصه شرکتشان رادارند.

 

اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

دوم گواهینامه ایزو یا HSE ، اخذ ایزو جهت شرکت درمناقصه یکی ازدلایل و پرکاربرد دردلایل اخذ گواهینامه ایزو بخصوص درایران است،که ازایزوهای پرکاربرد هم دراین زمینه میتوان به ایزو 45001 ، ایزو 14001 ، ایزو 9001 و گواهی HSE اشاره کردکه بیشترین تقاضای کارفرمایان راشامل میشود،البته بعضی ازشرکتهاهم گواهینامه ایزو رابرای شرکت درون مناقصه درخواست میکنند

 

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

مرجع گواهینامه ایزو ، اینکه IAF ویا غیر IAF باشدرا کارفرما تایید میکندکه البته بیشتر شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو من باب مناقصه اطلاعات کاملی ازاین گواهی و مراجع صدورش ندارند، دراینجا توضیحی مختصر جهت شناخت ایزو میدهیم.

 

شرایط دریافت گواهینامه ایزو

دریافت ایزو بدلایل گوناگونی صورت می گیرد که شرایطی متفاوت دران دخیلست، ازجمله این شرایط کشور و زمینه فعالیت شرکت یامجموعه میباشد. همچنین بهترست بابت ارائه یک مشاوره خوب وکارامد حتما دلیل دریافت این گواهی راجویا شویم. قطعا باجوابهای متفاوتی روبرو میشویم. اولین دلیل رایج شرکت مناقصات هست. درایران از رایجترین دلایل شرکت توی مناقصات هست. و چون کارفرمایان دربیشتر مواردبرای شرکت توی مناقصه حتی بابت شرکت کردن بایستی ایزو راداشته باشند. و بهمین جهت نیز گواهی ایزو رامیخواهند. اکثر پیمانکارانی که جهت دریافت ایزو صرفا بخاطر مناقصه به مراجع صدور مراجعه میکنند شناخت کامل و جامعی ازاین استاندارد ندارند. ازاین رو دراینجا معرفی مختصری ازاین استاندارد ایزو انجام میدهیم. تابتوان پس ازمطالعه یک دید خوب وجامع از استاندارد ایزو پیدا کرد. تابتوان دلیل گرفتن گواهینامه راهم بهتر مشخص کرد.

 

گواهی ایزو چیست؟

گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام لاتین: International Organization for Standardization بانام مخفف ISO صادر میشود، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام لاتین: CERTIFICATION BODY بمعنای موسسه صادر کننده گواهی ایزو ، مشاور ایزو و مراکز مشاوره ایزو یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، CB هادرجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، ABگفته میشودکه بنوعی اعتبار دهنده و ناظر فعالیت CB هستند، AB بانام لاتین: Accreditation Body بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور AB مجزا و مخصوص بخود راداردکه همگی زیر مجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، این انجمن برای هرکشور AB بخصوص و متفاوتی راتعریف کردست، بامراجعه بسایت میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB ان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB انجمن IAF است.

 

اخذ گواهینامه ایزو از مراجع IAF

دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه زمان میخواهدکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3 روز کاهش پیدا میکند. پس درنتیجه دریافت ایزو بخاطر مناقصه بدلیل اینکه زمان زیادی رابه پیمانکاران بجهت ارائه مدارک جهت شرکت توی مناقصه نمیدهند قطعا امکان گرفتن ایزو ، مراجع عضو iaf امکان ندارد و بالاجبار پیمانکار بسمت گواهینامه های صادر شده مراجع خصوصی روی میاورددر صدور گواهینامه ایزو ازاین مراجع کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند و مشاور ایزو بایدزمان لازم تازمان اخذ گواهی ایزو راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره، اماکه صدور گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه حداقل 1ماهه داردکه دربسیاری ازموارد متقاضی ویا پیمانکار گواهی ایزو دراین حد وقت ندارد و درصورت عدم ارائه گواهی ایزو ازشرکت توی مناقصه منع میشود، دراین مواردفقط دریافت گواهی ازطریق مراجع یا CB های خصوصی میتواند راهکار منطقی و عاقلانه باشد.

 

اخذ گواهینامه ایزو از مراجع غیر IAF

دریافت ایزو ازطریق مراجع غیر IAF پروسه بسیار راحتی دارد واین امر باعث میگردد درداخل کشور بسیاری مدیران بدین نوع گواهی روی آوردند. روال کار بسیار سادست و میتوان انرا درزمانی کوتاه و دردیرترین تایم ممکن زمانش به 2روز میرسد دریافت کرد.

گواهی نامه های مورد نیاز شرکت مناقصه و دریافتشان، چه ایزو باشد وچه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، بابت مناقصه میتواند یک توفیق اجباری بجهت پیشرفت مجموعه باشد. بنحو احسنت میتوان ازان بهره برد و نواقص مجموعه راتوسط شرایط موردنیاز اخذآنها رفع کرد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مجموعه باسابقه درزمینه اخذ انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهی ملی و بین المللی درکمترین زمان ممکنست، کارشناسان مرکز سیستم کاران اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت کاملا رایگان میباشند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط