اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه HSE ارزان

نمایندگی HSE
4.2/5 - (100 امتیاز)

گواهینامه HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان شاید برای شما هم پیش بیاید که بدنبالش باشید. اینکه نام شرکت وکسب و کار خودرا باعلائم استانداردهای جهانی مانند ISO و HSE مزیّن کند و بتواند سطح کیفیت خدمات و محصولات خودرا درحد تجارت جهانی باالا ببرد. برای هرشرکت و سازمانی مهمست. سازمان بین المللی ایزو ( ISO ) هرساله بجهت بهبود کیفیت تجارت بین المللی، استانداردهایی راتعیین میکنداین استانداردها درغالب گواهیهای جداگانه تقسیم بندی میشوندکه هرکدام قسمتهای خاصی ازاین الزامات رادر برمی گیرند.

گواهی HSE چیست؟

یکی ازاین استانداردهای معین، HSE میباشد. ایزو HSE ( اچ اس ای ) استاندارد هایی رامشخص میکندکه براساسش، سازمانها میبایست فعالیت خودرا درراستای دستورالعملهای بهداشتی و ایمنی محیط کار و محیط زیست انجام دهند. براساس گواهینامه HSE ، ایمنی و بهداشت صنایع و سازمانها بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد. و همچنین درمورد استفاده ازمنابع درمعرض خطر، وسواس بیشتری نشان خواهند داد. بدین ترتیب، سازمانهابه نسبت مسائل امنیتی و سلامت و محیط زیست، مسئولیت پذیرتر هستند. و بطور قطع، بااجرای همین دستورالعملها، بمرور زمان و بافراگیری آنها، جامعه ایمن تر میگردد. همچنین توجه سلامتی و ایمنی و بهداشت ، درون محیط کار بنوعی فرهنگ تبدیل خواهد شد.

گواهینامه HSE ارزان و فوری

گواهی HSE ( اچ اس ای ) ارزان و HSE فوری باعث بوجود آمدن تغییرات بهینه ای درون سازمانها و شرکتها شده، پیوستش کارکنان بیشتراز قبل محیط کار خودتوجه خواهند کرد واین برای هرجامعه ای ضروریست، چراکه غفلت ازاین مسائل خسارات جبران ناپذیربه بار خواهد آورد. بطور مثال حوادث حین انجام کار، بمیزان چشم گیری کاهش میابد. در نتیجه، بواسطه کاهش صدمات جانی و مالی، عواقب بلند مدت درمجموعه کمتر می بینید. وجود یک محیط امن و بهداشتی، سبب بالا رفتن انگیزه و بهره وری کارکنان، همچنین افزایش کیفیت تولید و خدمات میشود.

گوهینامه HSE فوری و ارزان ازدیگر فوائد استاندارد HSE ( اچ اس ای ) شناسایی و رفع خطراتیست ودر محیط کار وجود دارد و قابل مشاهده نیست. کاسته شدن میزان ضایعات تولیدات و خدمات و همچنین آلودگیهای زیست محیطی نیزاز نتایج اجرای استاندارد HSE ( اچ اس ای ) میباشد. گذشته ازهمه اینها، منابع طبیعی جایگاه خودرا پیدا خواهند کرد.

HSE ارزان دربسیاری قراردادهای پیمانکاران ازجمله پیمانکاران شهرداری، پیمانکاران راه و شهرسازی، خودروسازان، پیمانکاران وزارت صنعت و معدن، و … ازالزامات قراردادشانست. بهمین دلیل پیمانکاران بایدتوجه داشته باشندکه درخصوص بسیاری مناقصات درخواستی و قراردادهایشان، حتماً میبایست گواهینامه HSE HSE-MS ) ) راداشته باشندبرای استاندارد HSE ( HSE-MS ) صادر کننده مشخصی وجود ندارد.

مراجع صادر کننده گواهینامه HSE

CB های ( CERTIFI BODY ) گواهینامه ایزو ( ISO ) ارائه میدهند، گواهی HSE ( HSE-MS ) صادر میکنند. البته CB هاتوسط ABها ( ACRIDATE BODY ) اعتبار دهی میشوندکه درایران تنها AB معرفی شده، ( NACI ) میباشد. بطور کل AB هاتحت نظر انجمن IAF هستندکه عضو سازمان بین المللی ایزو ( ISO ) میباشند. انواع CB موجوددر ایران ازنظر سطح سختگیری، مقدار زمان صرف شده جهت صدور گواهینامه و میزان هزینه پرداختی، باهم متفاوتند.

متقاضیان گواهی HSE ( HSE-MS ) میبایدبه نسبت شرایط کاری خودمشخص کنندکه استاندارد HSE رابه صورت میخواهند. چنانچه بخواهند هزینه بالایی برایشان نداشنه باشد میتوان آنرااز مراکزکه اعتبار کمتری دارند دریافت کرداین مسئله نباید باعث نگرانی شود چراکه درصورت لزوم ، بطور مثال اگرکه سازمانی بخواهدبرای صادرات کالای خود نیازبه گواهی معتبر داشته باشد،با پرداخت مابه التفاوت هزینه ها، میتوان HSE ارزان را معتبر تر کرد و گواهی HSE ( HSE-MS ) رااز مراجعی تحت اعتبار ( انجمن IAF ) هستند دریافت کرد.

گواهی HSE ارزان و جهت اخذ گواهی نامه HSE ارزان شایان ذکرست بایدکه مراقب افراد سودجو باشید. بسیاری ازآنهابا جعل اسناد، گواهینامه ها ی تقلبی راکه ازنظر ظاهری تفاوت چندانی بااصل آنها دارند، دراختیار شرکتها میگذارند. ازاینرو قبل پرداخت وجه، از اصل بودن گواهی مطمئن شوید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

One Response

  1. گواهینامه HSE با هزینه پایین و مدت زمان کوتاه میخوام بگیرم. آیا چنین چیزی ممکنه؟ اصلا داریم HSE ارزان ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط