اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه HSE فوری

گواهینامه HSE فوری
5/5 - (1 امتیاز)

گواهینامه HSE فوری

گواهینامه HSE فوری درخواست بسیاری ازشرکتهای شرکت کننده درون مناقصات میباشد که میخواهند درون مناقصه امتیاز کافی رابه دست بیاورند ودر برابر رقیبان خودقد الم کنندبه همین دلیل آنها راه اشتباه راانتخاب میکنند و میخواهند از نوع گواهینامه فوری بهره‌مند شوددر صورتیکه شرکتها بایستی بدانند پیاده‌سازی گواهینامه ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد و اهمیت زیادی دارد الزامات موجود دراین گواهینامه جهت سازمان بسیار کاربردی بوده و آنها رابه بهره‌وری کافی میرساند گواهینامه فوری مستلزم اینست ما بدانیم اصلا گواهینامه HSE چیست؟

HSE چیست؟

HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی الزامات دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ را در خود دارد ایزو ۱۴۰۰۱ با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در گواهینامه درون خودش الزامات این دو سیستم مدیریتی رادارد.

مزایای HSE

این استاندارد سازمان راکمک میکند تادر تمام فرآیندهایش محیط‌ زیست رامد نظر بگیرد. و فرآیندهایش برروی محیط زیست اثرات بد و ناسالم و منفی نداشته باشد. مثلا میتوان ازاین سیستم اتوماسیون بجای سیستم کاغذی نام برد. یعنی امروزه بجای استفاده ازکاغذ بسیاری ازکارها بصورت اتوماتیک و ماشینی درآمد مصرف کاغذ تاحد زیادی کاهش یابد. واین بابت محیط زیست بسیار مثبت میباشد.

در خصوص حسن دیگر پیاده‌سازی سیستم HSE میتوان ازاهمیت سیستم بهداشت شغلی کارکنان یک سازمان اشاره کرد. این باعث میشودتا کارکنان یک سازمان باانرژی بیشتر و انگیزه بالای فعالیت کنند. و بدانندکه مدیران بالا دستی یک سازمان بسلامتی آنها اهمیت بسیاری میدهند. و خطرات درون محیط کار راتحت پوشش قرار میدهد. با مهیای شرایط لازم بموقع دربرابر اتفاقات احتمالی و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر اقدام به موقع انجام بدهند. تا جان افراد یک سازمان بخطر نیفتد. بعنوان مثال جهت کارکنان مانور زلزله انجام میگیردتا آنها بدانندکه دربرابر خطرات احتمالی زلزله چه عکس‌العملی نشان بدهند. و یا برای آنها کلاسهای آتش نشانی برگزار میکنند. تا هنگام آتش سوزی احتمالی درون محیط کار بدانندچه کاری انجام دهند و یااینکه کارکنان راهر ۶ ماه یکبار ملزم میکنندتا چکاپ کامل انجام دهند تمام اینها باعث ایجاد انگیزه درکارمندان و شاغلین سازمان شود.

اهمیت پیاده سازی HSE

مشخص شدکه پیاده سازی گواهینامه HSE دارای اهمیت بسیاری هست و حالا خیلی شرکتها میایند و میخواهندکه فوراً گواهینامه‌ها رابه دست بیاورند و نمیدانندکه بااین پیاده‌سازی نکردن گواهینامه HSE چه ضرر بزرگی میزنندبه سازمان خود . مدیران اکثرا بدلیل عدم آگاهی بابت اهمیت پیاده سازی اززیر پیاده سازی شانه خالی کرده و فقط و فقط می‌خواهندبه گواهینامه فوری دست پیدا کنندکه واقعا اشتباهست و آنهارا دردام یکسری شرکتها میاندازدکه بدانها قول گواهینامه فوری رامیدهند درصورتیکه گواهی نامه آنها فاقد هرگونه اعتبار بوده و تقلبی میباشد و متاسفانه گاهاً زیر نظر یکسری مراجع دولتی بفعالیت خودادامه میدهند همچنان گواهینامه ها رافتوشاپ میکندکه تشخیص گواهینامه تقلبی بسیار سخت میباشد و سازمانها بایستی ازنحوه رجیستری گواهینامه خوداطلاع کافی داشته باشند. حالا بایستی بدانیم مراجع صادر کننده HSE کدامندتا بدانیم ازطریق کدام مراجع نمیتوان گواهینامه HSE فوری دریافت کرد و اصلاً میتواند دریافت کرد یاخیر.

مراجع صدور گواهینامه HSE

مراکز صادر کننده HSE یاهمان مراجع صادر کننده ایزو درحقیقت دو تیپ هستند یااز انواع گواهینامه بین المللی هستندکه بدان IAF گفته میشود ویا اینکه مراجع داخلی هستندکه بدانها غیر IAF گفته میشود. مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو رااصطلاحا وبه اختصار CB مینامند واین CB زیر نظر AB فعالیت میکند و اعتبار دهی میشود و درراس تمام اینها نهاد بین المللی IAF وجود داردکه بدین مراجع اعتبار میدهد و درخصوص صادرات تنها بایستی ازاین نوع گواهینامه استفاده کرد و همچنین بایستی گفت گواهینامه دارای اعتبار اینچنینی باقوانین تمامی کشورها همخوانی دارد و بهمین دلیل جهت صادرات ازاین نوع گواهینامه استفاده میشود زیراکه الزامات هرکدام ازاین گواهینامه ها راجهت سازماندهی شرکتهای درون آن کشور باتوجه بشرایط کشور مورد نظر ودر نظر قرار میدهد.

همچنین پیاده سازی و ممیزی دراین گواهینامه ازاهمیت بسیاری برخوردارست والبته بسیار خوبست. حالا یکسری مراجع هستندکه درایران ساخته شدند و درحقیقت ساخته و پرداخته ایرانیها هستند یعنی CB و AB هردو ساخته و پرداخته ذهن ماایرانیها میباشد و باتوجه بدین قوانین داخلی ساخته شده‌اند وبرای منظور چون تبلیغات ، مناقصات و رقابت وهر نوع مقصد غیراز صادرات مورد استفاده قرار گرفته ودارای اعتبار میباشد بهمین جهت سازمانها ازطریق اینگونه گواهینامه ها اقدام میکنند وهمچنین مدیران اغلب بدلیل عدم آگاهی متقاضی گواهینامه بوده وبه پیاده‌سازی اهمیت آنچنانی نمیدهند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره خودرا بمتقاضیان محترم بصورت رایگان ارائه میدهد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط