اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE چیست؟
4.9/5 - (562 امتیاز)

گواهینامه HSE  چیست؟

گواهینامه HSE چیست؟ عنوان گواهینامه HSE-MS عموما به صورت HSE نام برده میشود. کلمهHSE  کوتاه شده کلمات HealthSafe ,  و Environment بمعنای سلامتی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست هست. گواهینامه HSE ازادغام استانداردهای ایزو 14001 و ایزو 45001 بوجود آمدست. گرفتن گواهینامه HSE بجهت شرکتهای وابسته وزارت نفت کشور ضروری و اجباری میباشد ولی درکل میتوان گفت داشتن گواهینامه HSE نشان دهنده ی دوام مدیریتی و رعایت کلیات بهداشتی و ایمنی توسط شرکت یاسازمان دارندش میباشد.

الزامات HSE

گواهینامه HSE بدین تعریف کلمات مذکور اینگونه میپردازد به بهداشت باعنوان یک عنصرکه سلامت همه افراد رادرگیر میکند و شامل بهداشت فردی، عمومی و محیط میباشدبه ایمنی باعنوان جلوگیری ازبروز هرگونه خطر و حوادث پیرامونش میپردازدکه درابتدا مربوطه ابزار ایمن برای کار و درمرحله ی بعد روش ایمن بابت کاربا ابزار میباشدو نهایتابه محیط زیست باعنوان محیطی شامل سه عنصر اصلی آب، خاک و هواکه درطرحهای مختلف خاصه بجهت آلودگی هرکدام میپردازد. همان طورکه همه ما میدانیم باپیشرفت تکنولوژی و ازدیاد جمعیت ضمن بیتوجهی افرادبه محیط زیست بانابودی منابع توسط بشر روبه رو هستیم. واین گواهینامه جلوگیری ازتخریب محیط زیست رابررسی میکند. هر شرکتی باداشتن گواهی نامه HSE بایدبه ضوابط و استانداردهایش پایبند باشد و آنرا رعایت کند.

گواهینامه HSE برای شرکتهای پیمانکاری

   گواهیHSE  بیشترین متقاضیانش شرکتهای پیمانکاری میباشندنه بدین منظورکه شرکت های غیر پیمانکاری نتواننداین گواهینامه رابگیرند امابیشتر استانداردهای لحاظ شده مرتبط باحرفه های پیمانکاری میباشد. کارخانه های تولیدی نیزاز دیگر کارخانه هایی هستندکه تقاضای گواهینامه HSE-MS رادارند چراکه دراین کارخانه هانیز خطراتی کارکنان راتهدید میکند و صاحب کارخانه راموظف میسازد درپی گرفتن گواهینامه HSE و رعایت استاندارد هایش باشد.

مزایای HSE

   گواهینامهHSE  اگرکه بخواهیم به امتیازهای گواهینامه HSE اشاره کنیم بایدابتدا بدین موضوع توجه کنیم و بهداشت و ایمنی بجهت هرانسان درجامعه امری ضروریست و درواقع بهداشت و ایمنی هست و بقاء بشر راتضمین میکند. رعایت بهداشت و ایمنی انسان را از در معرض خطر و حوادث دور میسازد. رعایت استانداردهای گواهینامه HSE حوادث رادر محل کار کاهش میدهدنه تنها ازبروز صدمات جانی کوتاه مدت مانند شکستگی جلوگیری میکند بلکه ازبروز صدمات دراز مدت همچون ازکار افتادگی عضو نیزپیشگیری میکند. باجلب اعتماد کارکنان انگیزه رادر آنهابرای کار تقویت میکند. ازتولید آلاینده و آسیب بمنابع طبیعی ممانعت میکند و درپی آن خطر ابتلابه بیماری هارا کاهش میدهد و دردرازمدت باعث تغییر نگرش افراد جامعه نسبت بشرکت ها و جلب اعتماد مشتری میشود.

گواهی نامهHSE  همان طورکه اشاره شد یکی ازمزایایش جلب اعتماد و افزایش رضایت کارکنان میباشد. محیطی امن رابرای کار فراهم میکند و صاحب شرکت یاسازمان میتواند ارتباط سازنده ای باکارکنان خودبرقرار کند. همچنین باکاهش مخاطرات فعالیتهای سازمان زمانی که باید به پایان میرسد و تحویل میشود که به افزایش اعتبار سازمان منجر میشود. برای فراهم سازی محیطی امن بجهت کارکنان نه تنها مابه ابزار ایمن بابت کار نیاز داریم. بلکه بایدر وش صحیح کار با ابزار را نیز به کارکنان آموزش دهیم. همچنین بجهت برقراری این ایمنی مسائلی همچون تخمین خطر و بررسی ایمنی شغلی مطرح میباشد.تمام مواردی که گفتیم درمجموع باعث میشودکه شرکت استاندارد HSE برسد.

هدف HSE چیست؟

   گواهینامه HSE را هر شرکتی در دست داشته باشد. با عنوان شرکتی باعملکرد ایمن شناخته میشود. شرکتی که قوانین و محظورات محیط زیستی رامهم میداند و بدان اهمیت میدهد و درکارخود ایمنی و بهداشت رارعایت میکند. تصویر کلی موجود در ذهن عموم شرکتی قابل اعتمادست. هدف اصلی گواهینامه HSE ارائه یک روش سودمند با استانداردهای مربوطه میباشدکه اطمینان کارکنان رادر جهت پیش نیامدن خطرات احتمالی جلب کند میباشد. هرشرکت کوچک با در دست داشتن گواهی HSE میتواند بصورت مستقل یازیر نظر شرکتهای بزرگ شروع بکار کند ضمن اینکه ایمنی کارکنانش رانیز تامین میکند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. گواهی نامه HSE و IMS یکی از مدارک ضرنری برای ما جهت برنده شدن در مناقصات هستند. گواهینامه IMS و hse را کدام مراجع به ما زودتر میدهند؟ آیا گواهینامه هایی که زود حاضر می شوند مورد تأیید هستند؟ لطفاً زمان و هزینه ها را برای ما ارسال کنید .

  2. آیا اخذ همزمان گواهی نامه hse با گواهینامه iso ممکن هست؟ ما در طی یک بازه زمانی مشخص برنامه اخذ انواع گواهینامه های مورد نیاز برای شرکت را در نظر گرفته ایم . اگر امکان داشته باشه مشاوره مربوطه تمامی مراحل اخذ را با هم جلو ببرد خیلی از نظر هزینه و زمان به ما کمک کرده آید. ممنونم

  3. فرق بین گواهینامه HSE که مراجع صادر میکنند با گواهینامه HSE که اداره کار صادر می‌کنه چی هست ؟ برای مناقصه کدوم مورد بهتر و قابل قبول ؟ دریافت کدام گواهینامه راحت تر و ارزان تر تمام میشه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط