اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ISO ، هزینه

شرایط ثبت ایزو چیست؟
5/5 - (1 امتیاز)

گواهینامه ISO ، هزینه

گواهی ISO وهزینه انواع گواهینامه ایزو همواره ازمهمترین مسائلی میباشدکه متقاضیان انواع گواهینامه ایزو باآن درگیرند. اکثرا سازمانها بدنبال گواهینامه ایزو ارزان وفوری هستند. بایستی گفت ما گواهینامه ارزان وفوری نداریم. چنانچه چنین گواهی نامه ایزو (یی) وجود داشته باشد فاقد اعتبار میباشند واز اعتبار پایینتری برخوردارند. هزینه ثبت و صدور گواهینامه شامل سه مرحله وبخش میباشد:

هزینه ثبت وصدور گواهینامه ایزو

گواهینامه ISO بخش اول واصلی هزینه ، هزینه ثبت وصدور گواهینامه ایزو میباشدکه باتوجه بمراجع صادرکننده قیمتها متفاوت میباشد. درمبحث دریافت انواع استاندارد ایزو سوال اساسی پیش آمده اینست؛ از چه مراجعی گواهی نامه ISO دریافت کنیم؟ دراینجا متغیر بودن مبحث قیمتها بمیان میایدکه مراجع صادرکننده انواع گواهینامه ایزو دربهترین حالت ممکن بدلیل اعتبارشان هزینه بیشتری دریافت میکنند.

اما عوامل دیگری نیز دخیل هستند مانند دندان گردی، برند سازی، دلالان واسطه گرکه پورسانت دریافت میکنندو خیلی عوامل دیگرکه متاسفانه چون نهادی نیست موارد فوق وتغییر قیمتها رابررسی کند قیمتها گاهی بسیار بالاست. بهمین دلیل سازمان متقاضی انواع گواهی نامه iso بایستی برایش بسیار حائز اهمیت باشدکه ازچه مرجعی میخواهد گواهی ایزو دریافت کند ومعیار اعتبار مرجع و گواهینامه درخواستیش چیست؟

مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو

اینجا مبحث CB ، AB وهمچنین IAF مطرح میگردکه بطورمختصر بایستی اینطور بیان کردکه CB مراکز ومراجع ثبت و صدور انواع استاندارد ISO میباشندکه تحت اعتبار مراجعی باعنوان AB مدیریت میشوند واین AB نیز زیرنظر انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF مدیریت میگردند ونیز اعتبار دهی میشوند. قطعا گواهینامه های ایزو عدم دارای اعتبار زیرنظر مراجع فوق ارزانتر هستند وفوری امادارای اعتبار بجهت صادرات نمیباشند وگاها حتی تقلبی هستند وپرینتی وفاقد هیچگونه اعتباری. پس بخش اول هزینه گواهی نامه iso هزینه ثبت وصدور انواع گواهینامه iso میباشد.

هزینه پیاده سازی و استقرار انواع گواهینامه ISO

گواهی نامه ISO بخش دوم هزینه هایش، هزینه پیاده سازی و استقرار انواع گواهینامه ISO میباشدکه باتوجه بااعتبار مرجع صادرکننده متغیر میباشد. چنانچه مرجع صادرکننده ازمراجع معتبر باشد بدلیل مستندسازی وهمچنین استقرار استاندارد ایزو موردنظر قیسمت بالاتری رادارد اما مراجع فاقد اعتبار بین المللی ونبز برندهای ساختگی بدلیل اینکه بابت پیاده سازی وهزینه های جانبی بابت پیاده سازی هزینه ای پرداخت نمیکنند درخصوص پیاده سازی و استقرار مبلغ ناچیزی دریافت میکنند.

هزینه پیاده سازی وهمچنین استقرار انواع گواهی نامه ISO بستگی داردبه عمومی ویا تخصصی بودن استاندارد ایزو (ی) مورد نظرکه قطعا انواع تخصصی گواهینامه ایزو هزینه پیاده سازی بالاتری دارند.

هزینه مشاوره

استاندارد ISO بخش سوم هزینه رامیتوان جهت مشاوره تعریف کردکه هزینه مشاوره نیزاز دیگر مباحث دخیل درثبت و صدور گواهی ایزو میباشدکه بعوامل مختلفی بستگی دارد. یکی ازعوامل دخیل درتغییر قیمت هزینه مشاوره میزان علم مشاوره میباشدکه قطعا مشاورین دارای علم بالاتر وتحصیلات وتجربه بالاتر جهت مشاوره هزینه بیشتری دریافت میکنند. عامل دخیل دیگر عمومی ویا تخصصی بودن گواهینامه ISO درخواستی میباشدکه گواهینامه تخصصی جهت مشاوره هزینه بالاتری دارند.

عامل دیگر دخیل درهزینه مشاوره هزینه تجهیزات آزمایشگاه میباشدکه چنانچه سازمان متقاضی امکانات وتجهیزات آزمایشگاه داشته باشد دراین خصوص متحمل هزینه نخواهد شد. بهمین دلایل نمیتوان قیمت مشخصی راجهت هزینه مشاوره بیان کرد وهزینه متغیر میباشد.

هزینه ثبت وصدور گواهینامه ایزو ازلحاظ نوع گواهینامه متغیر میباشد هزینه مشاوره و استقرار و پیاده سازی وثبت وصدور انواع گواهی ایزو عمومی باانواع گواهی تخصصی متفاوت میباشد. گواهینامه تخصصی دارای هزینه بالاتری درتمامی بخشهای ثبت وصدور گواهی ISO میباشد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط