اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA چیست؟
5/5 - (1 امتیاز)

گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA چیست؟ LCA مخفف عبارت بمعنای ارزیابی چرخه زندگی یک روش تجزیه و تحلیل گهواره به گور ویا گهواره به گهواره جهت ارزیابی اثرات محیطی مرتبط باتمام مراحل زندگی یک محصول هست، شامل مراحل استخراج مواد اولیه ازطریق پردازش مواد، ساخت، توزیع و استفاده میباشد ویک راهنما جهت تکمیل و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 میباشد.

ارزیابی چرخه زندگی ، یا LCA ، یک رویکرد حسابداری و مدیریت زیست محیطی میباشدکه کلیه جنبه های استفاده منابع و انتشارات محیطی مرتبط بایک سیستم صنعتی رااز گهواره تا گور درنظر میگیرد. بطور خاص ، این یک نگرش جامع تعاملهای زیست محیطی میباشدکه طیف وسیعی ازفعالیت ها راشامل میشود. استخراج مواد اولیه اززمین و تولید و توزیع انرژی ، ازطریق استفاده مجدد و دفع نهایی یک محصول.

LCA ابزاری نسبی مورد نظر بجهت مقایسه و ارزیابی مطلق نیست. ازاین طریق به تصمیم گیرندگان کمک میکند تاتأثیرات عمده زیست محیطی راهنگام انتخاب بین دوره های جایگزین عملی مقایسه کنند. دراین مقاله یک تاریخچه مختصراز توسعه روش LCA ارائه میگردد. و مولفه های اصلی انجام یک LCA ، یعنی انتخاب یک واحد کاربردی راشرح میدهد. تعیین هدف و دامنه مطالعه؛ گردآوری موجودی ازمنابع انرژی و مواد مربوطه و انتشارات محیطی؛ ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی؛ و تفسیر نتایج بابت کمک تصمیم گیرندگان بجهت تصمیم گیری آگاهانه تر. موضوعات اصلی مرتبط جمع آوری داده ها ، مدل سازی ارزیابی تأثیر و تفسیر نتایج نیزبیان شدست. مقاله ارائه بااحتیاط نتیجه میگیردکه اگرچه LCA ابزاری بابت مدیریت محیط زیست میباشد که به تصمیم گیرندگان اطلاع میدهد. سایر تصمیمات ازجمله هزینه و کارایی نیزباید درنظر گرفته شودتا یک تصمیم خوب و متعادل حاصل شود.

LCA و تعاریف LCA :

ارزیابی چرخه زندگی: روش ارزیابی زیست محیطی محصولات و خدمات ، پوشش چرخه عمر آنهاازاستخراج مواد اولیه تامرحله تصفیه ضایعات.

LCI موجودي چرخه عمر، فازي میباشدكه درآن مدل LCA باتوجه مشخصات تعيين شده درهدف و تعيين دامنه ساخته ميشود ، داده ها جمع آوري شده و محاسبات نشان ميدهدكه بار محيطي محصولات انجام ميشود.

LCIA :ارزیابی تأثیر چرخه زندگی: مرحله مطالعه LCA درطی آن اثرات زیست محیطی محصولات ارزیابی میشود.ارزیابی اثر شامل چندین مرحله هست ، ازجمله دیگر طبقه بندی ، خصوصیات و وزن گیری.

EPD : اعلامیه های عملکرد محیطی.

چرخه زندگی : کلیه مراحل استخراج مواد اولیه تا تصفیه ضایعات رادر برمیگیرد.

تأثیرات زیست محیطی : پیامدهای آلودگی ، بعنوان مثال سمیت زدایی و تخلیه ازن استراتوسفر.

FU : واحد عملکردی: عملکرد محصولات ویا خدمات مورد مطالعه ازنظر کمی بعنوان پایه ای بابت محاسبات عمل میکنداین جریان مرجعیست تمام جریان های دیگردر مدل LCA بدان مربوط میشوند.همچنین بعنوان واحد مقایسه درمطالعات مقایسه ای عمل میکند.

ERA : ارزیابی ریسک محیطی: ابزار پیش بینی اینکه احتمال خطر عوارض جانبی روی محیط ناشی ازیک ماده شیمیایی وجود دارد یاخیر.

EEA : تجزیه و تحلیل سازگار محیط زیست: تجزیه و تحلیل تولید اقتصادی و اثرات زیست محیطی ناشی از محصولات ویا فعالیت ها.

EMC : سیستم مدیریت محیط زیست: ابزار سازمان بابت مدیریت سیستماتیک مسائل ایمنی محیط زیست و بهداشت.

CBA : تجزیه و تحلیل هزینه و فایده: تجزیه و تحلیل هزینه ها و مزایای مربوطه جنبه های زیست محیطی محصولات و خدمات.

تنظیم   LCA

ارزیابی چرخه عمر (LCA) روش محاسبه تأثیرات زیست محیطی یک محصول ویا خدماتست. اساس محاسبه اصطلاح واحد عملکردیست. واین ممکنست یک واحد مواد (بعنوان مثال یک کیلوگرم فولاد ازترکیب و کیفیت معین) ، یک واحد انرژی (بعنوان مثال یک ساعت کیلووات ساعت برق) یایک واحد خدمات (مثلا بسته بندی یک لیتر شیر) باشد.ایده اصلی LCA اینست که تجزیه و تحلیل درکل چرخه عمر محصول یااینکه خدمات انجام میشود. بنابراین ، نه تنها مرحله تولید (بطور معمول دامنه مهندس) بلکه کلیه مراحل: پیش تولید ، ساخت ، استفاده و دفع محصول ازجمله تمام زیر ساختهای مربوطه (مثلا کارخانه برای تهیه محصول و رفعش میباشد).

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین باتجربه بصورت رایگان خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو ,HSE IMS ,CE , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک دراختیار متقاضیان قرار میدهد. با ما در تماس باشید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط