اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار
5/5 - (1 امتیاز)

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار یاهمان مجوز اداره کار ویا رتبه شرکتهای خدماتی با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت میباشد. جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار بایستی تنها ازطریق اداره کار استان مربوطه و استان زندگی شرکت متقاضی درج شده درون اساسنامه اقدام شود.

گواهی صلاحیت اداره کار برای چه شرکتهایی کاربرد دارد؟

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار و یا همان مجوز اداره کار دررشته های امور آشپزخانه ورستوران ، تعمیر ونگهداری تجهیزات ووسایل اداری ، نگهبانی فضای سبز ،خدمات عمومی، چاپ وتکثیر وهمچنین تاسیسات کاربرد داشته وصادر میگردد درصورتیکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درحوزه های آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی کاربرد دارد.

مجوز اداره کار 2 الی 4ماه زمان میبردتا صادرگردد وتا سه سال اعتبار دارد. شایان ذکر میباشدکه اعتبار سه ساله مشروط میباشدبه تمدید اعتبار سالیانه .

مدارک اخذ مجوز اداره کار

مجوز اداره کار ویا گواهینامه صلاحیت اداره کار جهت دریافت مدارکی نیاز دارد. مدارک مورد نیاز مجوز اداره کار جهت تشکیل پرونده بدین منوال میباشد.

عضویت درون انجمن صنفی شرکتهای فنی ومهندسی وخدماتی وهمچنین پشتیبانی

کپی برابر اصل آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره

آدرس وهر موضوع دیگر درصورت وجود

کپی برابر اصل محضری اساسنامه وآگهی و روزنامه رسمی تاسیس وهمچنین اظهارنامه ثبت شرکت یاهمان شرکت نامه

کپی برابر اصل روزنامه های رسمی تغییرات هیات مدیره

آدرس ویا هرگونه موضوع درصورت موجودیت

کپی برابر اصل محضری شناسنامه، مدرک تحصیلی، کارت ملی وهمچنین عکس 4*3

آدرس، تلفن وهمچنین کدپستی اعضای هیات مدیره ومدیر عامل

لیست بیمه پرسنل

فیش واریزی بیمه دفتر مرکزی وهمچنین برگه پرداختی مطابق باآخرین ماه درخواست صلاحیت اداره کار

لیست حقوق کارکنان دفتر مرکزی

کپی برابر اصل اجاره نامه ویا سندمالکیت (چنانچه ملک اجاره ای بوده ودارای اجاره نامه میباشد بایستی کد رهگیری داشته باشد.

قرارداد کارکنان دفتر مرکزی

لیست تجهیزات دفتر مرکزی بافاکتور خریدشان

کپی شناسنامه، مدرک تحصیلی، کارت ملی، آدرس، تلفن و کدپستی کارکنان لیست بیمه

درصورت داشتن گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، ارائه کپی گواهینامه

تدوین وتهیه طرح طبقه یندی مشاغل ازطریق وزارت کار جهت تمامی کارکنان

برگه پرداختی ونیز فیش واریزی بیمه کارکنان

اظهارنامه مالیاتی ازسال 93

درصورت داشتن گواهی صلاحیت اداره کار ارائه صلاحیت اداره کار قبلی

جهت گواهینامه صلاحیت اداره کار گذراندن دوره های آموزشی کارفرمایی بابت یکنفر ازاعضای هیات مدیره الزامی میباشدکه عضو هیات مدیره جهت گذراندن دوره کارفرمایی بایستی دارای مدرک دیپلم ویا بالاتر باشد

جهت تشکیل پرونده آموزش کارفرمایی مدارک فوق لازم میباشد.

کپی برابر اصل شناسنامه ودو روی کارت ملی وهمچنین مدرک تحصیلی ،2قطعه عکس4*3 ، فیش واریزی بابت آموزش کارفرمایی متناسب باتاریخ روز.

مجوز اداره کار ویا تایید صلاحیت اداره کار باتوجه بدینکه دوماه الی چهار ماه زمان میبردتا صادر گردد، درصورت نیاز فوری ومبرم جهت ثبت نام اولیه درمناقصات سازمان میتواند درانجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و… عضو شده وهمچین نامه ای رادریافت کند.

مجوز اداره کار ، دریافت مجوز اداره کار ، مراحل دریافت مجوز اداره کار ، روش گرفتن مجوز اداره کار ، مدارک لازم جهت گرفتن مجوز اداره کار ، ازجمله عناوینی میباشدکه متقاضیان ممکنست درباره گواهی تایید صلاحیت اداره کار در گوگل باآن عناوین جستجو نمایند.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط