اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهی نامه ایزو

گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

گواهی نامه ایزو

گواهی نامه ایزو بسیار ارزنده بوده شرکتهای زیادی میتونن مدرک iso دریافت کنند. سه گواهی ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو۱۴۰۰۱ ، ایزو۴۵۰۰۱ جمعابه ims معروف هستند. اکثر مواقع مشاغل کاری تمایل دارن سه گواهی نامه آی ام اس بگیرن. مسئولان صادرکننده ای صفرتاصد کار صادر کردن ISO انجام میدهند. این مراجع مسئولیت دارن اطلاعات تکمیلی طرف مورد نظر بازگو کرده متقاضی انتخاب کند مدرک درخواستی خود کدام نوع گواهی نامه باشد. تمام این صادر کنندگان ایزو تمام کشور مشغول فعالیت بوده نوع کار همه این مراجع مثل هم بوده تفاوت فقط درهزینه بوده، حسن اصلی مسئولان ایزو تحت اعتبار بودن مرجع بین المللی بوده وقتی اعتبار بین المللی بیان میشه یعنی گواهی نامه معتبرآیزو میتونیم داشته باشیم. مرحله صادر کردن ISO خیلی راحت بوده، دو مرحله بمنظور بدست آوردن گواهی برای مشتری دارد.

اخذ ایزو با سیستم کاران

اول فایل مشخصات ارسالی متقاضی باید تمام مورد درخواستی نوشته تحویل مرجع بدهد. فایل مطالبی مثل نام شرکت، نام مدیر عامل، نماینده، تلفن، گواهی درخواستی، مرجع انتخابی ، هزینه صادر کردن ایزو ، فایل باید بایگانی شود مسئول ایزو مشخصات تمام شرکتهای ارسالی خود حفظ میکند. مرحله بعد واریز مبلغ هست. وقتی هزینه واریز شد پرینت گواهی تحویل متقاضی ایزو میشود. گواهی همراه مستندات تحویل باید تحویل بشود. مستندات یک سی دی سه هزار صفحه رایت شده مطلب مستندات مانند تجهیزات پایش اندازه گیری، کالیبراسیون، روش اجرایی نگهداری،روش اجرایی تسهیلات پزشکی کمکهای اولیه، اجرای پایش اندازه گیری عملکرد hse، طرح کیفیت،ایمنی نردبان، ایمنی جوشکاری برشکاری،روش اجرایی ارتباط مشاوره، تخلیه حمل مصدوم روش اجرایی تحقیق بازار میباشد. گواهی ایزو سالی یکبار بمدت دوسال تمدید ممیزی انجام میشود. اگر تمدید ممیزی انجام نشود گواهی نامه باطل می شود و دیگر قابل رجیستری نیست.

تمدید ممیزی مراقبتی ایزو

امر تمدید ممیزی مراقبتی بیشتر متقاضیان مهم بوده بدلیل شرکت کردن مناقصه همچنین همکاری باکارفرما تمدید باید انجام بشه امروزه سیستم مدیریت کیفیت بورس گرفتن اکثریت مشاغل کاری قرار گرفته حتی برندسازی وجذب افراد هم گواهی ایزو صادر میشه. پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت باید یک تصمیم استراتژیک مجموعه باشه بتوان بهبود عملکرد کلی کمک کند مبنایی برای طرحهای توسعه پایدار ارائه نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم کیفیت براساس این استاندارد بین المللی شامل، قابلیت ارائه مداوم محصولات خدمات برآورده سازی الزامات مشتری مراجع قانونی مقرراتی قابل کاربرد، مثل تسهیل فرصتها بمنظور افزایش رضایت کسانی که مدرک گرفتند، پرداخت به ریسکها، فرصتهای مرتبط شرایط اهداف، قابلیت نمایش انطباق الزامات معین سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بین المللی میتونه توسط طرفهای داخلی خارجی مورد استفاده قرار بگیره، الزامات ایزو مکمل الزام مرتبط بامحصول، خدمات هستند.

استاندارد ایزو

این استاندارد بین المللی پذیرش یک رویکرد فرآیندی مراحل توسعه استقرار بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بمنظور افزایش رضایت طریق برآورده کردن خواستهای استفاده کنندگان ترغیب میکند. الزامات خاصی معین یک رویکرد فرآیندی ضروری که مدنظر میگیرد می گنجاند. درک مدیریت فرآیندهای مرتبط بعنوان یک سیستم اثربخش، کارایی سازمان دستیابی اهداف مورد نظر کمک میکند این رویکرد شرکت قادر میسازد روابط وابستگی های متقابل میان فرآیندهای سیستم کنترل کند بطوریکه عملکرد کلی مجموعه بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک مدیریت فرآیند اثرات متقابل آنها میباشد بطوریکه نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت استراتژیک سازمان دست یابد. مدیریت فرآیندها سیستم بعنوان یک کل بااستفاده چرخه pdca میباشد. تمرکز کلی تفکر مبتنی ریسک باهدف بهره گیری فرصتها جلوگیری نتایج نامطلوب میتواند بدست آید. دست یابی یک سیستم اثربخش ضروری هست.

ایزو و ارزیابی ریسک

مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک درنسخه های پیشین این استاندارد بین المللی بصورت تلویحی وجود دارد. مثل انجام اقدامات پیشگیرانه رفع عدم انطباقهای بالقوه، تجزیه وتحلیل هر عدم انطباق بعلت وقوع، انجام اقدامات جلوگیری بروز مجدد متناسب اثرات عدم انطباق میباشد. این انطباق الزامات استاندارد بین المللی دریافتی نیازمند برنامه ریزی، اجرای اقدامات پرداخت به ریسکها فرصتها میباشد. پرداخت به ریسکها، فرصتها مبنای افزایش اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و دست یابی نتایج بهتر جلوگیری اثرات منفی ایجاد میکند. فرصتها میتواند بعنوان یک نتیجه وضعیتی مطلوب دستیابی نتیجه مورد انتظار باشند. مانند مجموعه ای از شرایط به سازمان جهت جذب مشتریان توسعه محصولات خدمات کاهش ضایعات یا بهبود بهره وری اجازه میدهد. اقداماتی به فرصتها پرداخته همچنین میتواند شامل مدنظر گیری ریسکهای مرتبط شود.

ریسک تاثیر عدم اطمینان بوده هرگونه عدم اطمینان میتونه اثرات مثبت، منفی داشته باشد. انحراف مثبت ناشی ازیک ریسک میتونه ارائه دهنده یک فرصت باشد. اما تمام اثرات مثبت ریسک منجربه فرصتها نمیگردد. این استاندارد بین المللی شامل چارچوب توسعه توسط ایزو همچنین بهبود هماهنگ درمیان استاندارد های بین المللی سیستمهای مدیریت میباشد. ایزو بین المللی مشخص میکندکه شرکت نیاز دارد توانایی خود درفراهم مداوم محصول همچنین خدمات الزام مصرف کنندگان الزامات قانونی مقررات دارای کاربرد برآورده میسازد، نشان دهد. بکارگیری اثربخش سیستم شامل فرآیندهای بهبود سیستم تضمین انطباق الزماتدریافت کننده، الزامات قانونی مقررات دارای کاربرد رضایت درخواست کننده افزایش دهد. تمامی الزامات این استاندارد بین المللی عمومی بوده قصد برآن هست جهت تمامی شرکتها بدون توجه نوع، اندازه محصول خدماتی ارائه میکنند قابل بکارگیری باشد. استاندارد بین المللی وازه محصول، خدمات تنها به محصول و خدمات مدنظر درخواستی توسط متقاضی بکار میرود

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط