اخذ گواهینامه HSE سریع

اخذ گواهینامه HSE سریع

اخذ گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) سریع امروزه تقاضای خیلی ازشرکتها و مجموعه های متقاضی گواهینامه HSE ( مدرکHSE  )میباشد. بکاربردن عبارت سریع و درمدت زمان کوتاه جهت طراحی ، پیاده سازی و اخذ گواهینامه HSE میتواندبرای مواقعی باشدکه متقاضیان دریافت مدرک HSE نیاز شدید دارندتا گواهینامه HSE دریافتی خودرابه کارفرمایان یاسایر نهادهای دیگر ارائه دهند ویااینکه گواهینامه HSE ( مدرک HSE-MS ) راجهت شرکت در مناقصات نیاز دارند و سعی دارند در مناقصات حداکثر امتیاز راکسب نمایند. موضوع اخذ گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات اینروزها آنقدر باب شده و مورد توجه پیمانکاران و مشاوران قرارگرفته تااینکه اکثر مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه های HSE متمایل و دربعضی مواقع مجبور شدند بدون انجام ممیزیهای دقیق ، گواهی نامه HSE برایشان صادرکنند. کارفرمایان و مراجع مناقصه گذار نیز بدون توجه به ذات موضوعیت HSE شدیداً مدرک گرا شده اند و فقط بارویت گواهینامه HSE ( مدرک HSE-MS ) حتی درگاهی اوقات بدون هیچگونه استعلامی ، امتیازهای تعریف شده دراسناد ارزیابی پیمانکاران رابطورکامل میدهند.

درحالیکه دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه HSE-MS ) مستلزم طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یاسایر سیستم های مدیریتی دیگری باشد. اما هم فرصت کافی جهت پیاده سازی واقعی نیست وهم پیمانکاران ویا مشاوران تمایلی برای پرداخت هزینه مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت مربوطه راندارد. لذا فقط متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو سریع ( مدرک HSE-MS سریع ) وبا هزینه و قیمت خیلی پایین هستند. افزایش تقاضای دریافت سریع و ارزان انواع گواهینامه مانند گواهینامه HSE ، گواهینامه HSE-MS ، گواهینامه ISO ، گواهی نامه IMS و... باعث شدتا مراکز ثبت و صدور گواهینامه نیز افزایش یابند.

لذا با ازدیاد مراکز عرضه کننده گواهینامه HSE وایجاد رقابت شدیدبرای صادرکننده گواهینامه ایزو ،اگر میخواستندبرای صادرکردن گواهینامه ایزو و یا HSE-MS سخت گیری کنند، مشتریان ( پیمانکاران و مشاوران ) و متقاضیان گواهی نامه HSE خود را ازدست می دادند. پس راهی نبود جز آسان گرفتن برآنها و صدور راحت و سریع گواهینامه HSE

بامادرارتباط باشید...

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.