مسئول ایمنی

مسئول ایمنی

مسئول ایمنی ویا افسر hse که در شرکتهای پیمانکاری ،مشاوره ،خدماتی انجام وظیفه میکند.تمامی شرکتهای موردنظر که حداقل نفرات به طور مثال حتی یک نفر را داشته باشند باید یک نیروی hse داشته باشند .به ازای هر 25 نفر یک مسئول ایمنی دیگر مورد نیاز است .

مسئول ایمنی میبایست تحصیلات دانشگاهی داشته باشد که شامل مدارک مرتبط کاردانی ایمنی و رشته های زیر مجوعه و بالاتر ویاغیرمرتبط مدرک فنی و مهندسی مانند عمران ،مکانیک ،صنایع و ... درکل مدارک فنی و مهندسی که کار اجرایی انجام داده باشد .اگر مدرک مرتبط باشد فقط کلاس ارزیابی و ریسک را شرکت میکند واگر مرتبط نباشد باید دوکلاس آموزشی ایمنی و ارزیابی ریسک را شرکت کند و باید گواهینامه ها دارای تایید مرکز تحقیقات حفاظت فنی باشد .

مسول ایمنی کارگاه زیر نظر سرپرست ایمنی ( مدیر ایمنی ) پروژه انجام وظیفه میکند . که وظیفه پیاده سازی ایمنی در کارگاه میباشد .پیمانکاربایدبا تشکیل بخش ایمنی و بهداشت تحت عنوان واحد hse وزیر نظر مسئول مربوطه تحت نظر رئیس کارگاه انجام وظیفه کند . مسئول ایمنی دارای وظایفی است شامل : طرح گزارشات و نواقص کارگاه در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،رعایت کلیه مقررات ایمنی ، برنامه ریزی و تهیه چک لیست های ایمنی ، آماده سازی تجهیزات ایمنی در پروژه،بازدیداز پروژه و بازرسی های دوره ای،آموزش کارگران ،تهیه گواهی معاینه ماشین آلات و تجهیزات ،تهیه و تنظیم گزارش ها ،تهیه گزارش و حوادث و ارائه آن به مراجع ذیصلاح ،اعلام نیاز و پیگیری تجهیزات ایمنی و بهداشت کارگاه ، ارائه گزارش مکتوب به نماینده مدیریت ،پیگیری معاینات دوره ای کارکنان ،آموزش کمک های اولیه به کارکنان

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار،کمیته ای است متشکل از مدیر پروژه و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه وسرپرست کارگاه ،مسئول ایمنی بهعنوان دبیرجلسه ،نماینده کارگران و پیمانکاران
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار دارای وظایفی است ازقبیل :
تشکیل جلسات ماهانه به منظور بررسی وضعیت hse پروژه
اتخاذ تصمیمات لازم در خصوصی مسائل مربوط به hse
ثبت و رسیدگی به مشکلات hse
تهیه گزارش و ارائه به مدیر عامل
نیازسنجی آموزشی و تجهیزات حفاظت فنی برای پرسنل
پیگیری وحصول اطمینان از بررسی حوادث و رویدادهای مهم در کارگاه و تصمیم گیری درمورد بروز مجددحوادث

برای دانلود فرم صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کلیک کنید.

برای دانلود نمونه قرارداد ساعتی مسئول ایمنی کلیک کنید.